Samfund

Danske bilister kører langsommere på motorvejen

Bilisterne kørte i marts markant langsommere på motorvejene, end de plejer. God nyhed, siger minister.

Mens de danske bilister på motorvejene i hele 2021 havde en gennemsnitsfart på 121,2 kilometer i timen, hed gennemsnittet i marts i år 119,1. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

Det er en sænkelse af hastigheden på lidt over to kilometer i timen på veje, hvor fartgrænsen er 130 kilometer i timen.

Faktisk er der - ifølge Transportministeriet - tale om en "betydelig" afvigelse fra normalen, der giver flere fordele.

Når bilisterne bruger mindre brændstof, sparer de selv penge, ligesom det er godt for samfundets brændstofbeholdning og for klimaet.

CO2-udledning reduceres med 2,4 procent

Transportminister Trine Bramsen (S) mener, det har "en kæmpe betydning".

- Tallene understreger, at danskerne indretter sig efter forholdene. De er meget opmærksomme på, at brændstofpriserne er steget.

- Derfor letter de foden fra speederen og er med til at skabe en stor klimareduktion og et mindre forbrug i brændstof, siger hun.

Der er tale om en måling for en enkelt måned - marts.

Men hvis gennemsnitshastigheden for hele 2022 bliver lige så lav - altså på 119,1 kilometer i timen - giver det en reduktion i CO2-udledningen og brændstofforbruget på 2,4 procent eller cirka 11 millioner liter brændstof sammenlignet med 2021.

Den lave hastighed vil fortsætte

Torben Lund Kudsk, afdelingschef hos FDM, fortæller, at netop brændstofpriserne betyder meget for, hvor hurtigt folk vælger at køre på motorvejene.

Hans forventning er, at de høje priser vil vare året ud. Derfor er der også grund til at tro, at den lavere hastighed vil fortsætte.

I april kom Det Internationale Energiagentur med en række anbefalinger til agenturets medlemslande, herunder Danmark, om, hvordan der kan spares på energien i ly af krigen i Ukraine.

Et af forslagene er at sænke farten på vejene. Trine Bramsen afviser dog at sænke grænsen permanent fra politisk hold.

- De her tal viser, at danskerne fuldt ud er opmærksomme på, at der er en besparelse at opnå - uden at vi tager muligheden for at køre stærkt fra dem, der fortsat har et behov for det.