Samfund

Forbrugertilliden på laveste niveau siden 1988

Forbrugertillidsindikatoren faldt i april til minus 20,9. Det er lavere, end den var under finanskrisen.

Danskernes syn på den økonomiske situation er mere pessimistisk, end den længe har været.

Danmarks Statistiks såkaldte forbrugertillidsindikator faldt i april til minus 20,9. Det er et yderligere fald på 6,5 siden marts, hvor tallet var minus 14,4.

Den er dermed lavere, end den var under finanskrisen og i forbindelse med den første coronanedlukning. Faktisk skal man helt tilbage til 1988 for at finde tilsvarende værdier.

Inflation i vejret

Det hænger ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, formentlig sammen med, at forbrugerpriserne er steget 5,4 procent i marts sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

- Danskerne oplever lige nu de kraftigste prisstigninger siden 1980'erne, og det påvirker med al tydelighed det økonomiske humør.

- Samtidig kan den forøgede usikkerhed forbundet med krigen i Ukraine også bære på en rolle i husholdningernes dårligere økonomiske humør, skriver han i en kommentar til tallene.

Indikatoren sammensættes ud fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor de adspurgte blandt andet bliver bedt om at svare på, hvordan de forventer, at deres egen og landets økonomi vil udvikle sig det kommende år.

Er deres forventninger overvejende positive, vil indikatoren også være positiv og omvendt.

Det er særligt vurderingen af Danmarks økonomiske situation i dag og det kommende år, der trækker indikatoren nedad i april.