Samfund

Flertal i Danmark er klar til at slukke for den russiske naturgas

I ny måling svarer 52 procent, at de er enige eller meget enige i at lukke russisk gas uanset konsekvenser.

Et flertal i befolkningen er parate til at lukke for den russiske naturgashane øjeblikkeligt.

Det viser en ny måling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Her svarer 52,6 procent, at de er enige eller meget enige i, at Danmark omgående bør stoppe med at modtage naturgas fra Rusland. Og det gælder uanset konsekvenserne for forsyningssikkerheden og dansk økonomi.

24,5 procent svarer i meningsmålingen, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. 14,9 procent er enten uenige eller meget uenige.

Er ikke klar over konsekvenser

Målingen viser, at danskerne er klar til at mærke konsekvenserne på egen krop. Men også, at en stor del ikke nødvendigvis er klar over, hvad et importstop vil få af konsekvenser, mener Brian Vad Mathiesen, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

- Det viser med al tydelighed, at når vi rammer oktober, så skal alle danskere have afklaret, om de skal have fjernvarme eller et individuelt naturgasfyr.

- Alle bestyrelser og direktører i danske virksomheder, som bruger naturgas, skal tage det her spørgsmål dybt alvorligt, siger han.

Får den den ønskede effekt?

Hvad en omgående boykot vil betyde for dansk økonomi og forsyningssikkerhed er midlertidigt mere indviklet. Det vil ikke være smart og er heller ikke et realistisk scenarie, at Danmark tager en beslutning alene, mener Brian Vad Mathiesen.

Og hvis vi gør, vil det ikke nødvendigvis få den ønskede effekt, mener han.

- Men hvis Europa som helhed vælger at stoppe, vil det helt håndgribeligt få den konsekvens, at der er nogle virksomheder, der vil lukke ned, siger han og tilføjer:

- Det vil ikke betyde, at folk ikke vil kunne få varmet deres huse op, ligesom det ikke vil gå ud over en intakt elforsyning. Det vil udelukkende få en økonomisk konsekvens.

Russisk naturgas udgør Ifølge Brian Vad Mathiesen samlet omkring 30 procent af den europæiske forsyning, og Danmark er et af de lande, som er mindst afhængig.

Regeringen har meldt, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas. Ifølge klimaminister Dan Jørgensen (S) kan vi være ude af klemmen inden vinter, har han sagt i marts.