Samfund

Selvmordslæge taber sag ved menneskerettighedsdomstol

Den pensionerede læge Svend Lings blev i 2019 idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg.

Tidligere læge Svend Lings fik ikke krænket sine menneskerettigheder, da Højesteret i 2019 idømte ham betinget fængsel.

Det viser en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Brud på ytringsfriheden?

Den pensionerede læge havde anket en dom fra Højesteret i 2019, hvor han blev idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg.

Lings havde anket dommen til menneskerettighedsdomstolen, da han så den som et brud på hans ret til ytringsfrihed. Det er artikel 10 i menneskerettighedskonventionen.

- Retten mener, at der ikke har været nogen overtrædelse af konventionens artikel 10, står der i domstolens afgørelse.

Selvmordsmanual

Svend Lings har ikke lagt skjul på, at han har udskrevet medicin til syge, der ønskede at dø, og vejledt dem i at bruge det til at tage deres liv.

Den forhenværende læge blev kendt i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv, hvor han fortalte, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø. Samme år mistede Svend Lings sin autorisation.

Lings har sagt, at aktiv dødshjælp bør lovliggøres i Danmark. Derudover har han offentliggjort en selvmordsmanual på nettet, hvor han vejleder om, hvilke medicinske præparater man kan bruge, og hvor store doser man skal tage.

Dom skærpet af landsretten

Svend Lings blev første gang dømt i 2018 ved byretten i Svendborg, hvor han blev fundet skyldig i medvirken til et selvmord og et selvmordsforsøg, mens han blev frifundet for et tredje forhold om medvirken til selvmord.

Men i Østre Landsret blev han fundet skyldig i alle 3 forhold og idømt 60 dages betinget fængsel. En skærpelse på 20 dage i forhold til byrettens dom.

Det var den dom, som Højesteret stadfæstede i september 2019.