Flere "alvorlige" sager om krænkelser i Forsvaret

Trods handleplaner og nye initiativer behandles et stigende antal sager om krænkelser hos Forsvarets anklagemyndighed. 

To anmeldelser om voldtægt. En løjtnant, der har blottet sine testikler for sin kvindelige kollega, og en skibschef på et skoleskib, der har kysset underordnede på munden og kinden.

Det er bare nogle af de sager, som Forsvarets Auditørkorps har behandlet i 2021. Det fremgår af Auditørkorpsets årsrapport, der lige er udkommet.

Det her område er fortsat befængt med mørketal

Marie Sihm, næstforkvinde og medstifter af Kvindelige Veteraner

Her fremgår det også, at antallet af afgjorte sager om krænkende adfærd i Forsvaret er steget siden sidste år - og at sagerne i år har været "ganske alvorlige" og af "mere omfattende karakter".

- Når vi taler krænkelsessager, er det jo et bredt spektre, der dækker både kønskrænkende adfærd, mobning og vold. Men vi må også konstatere, at når vi eksempelvis har behandlet to voldsægtssager i år, så er det sager af mere alvorlig karakter, siger Lars Stevnsborg, der er generalauditør hos Forsvarets Auditørkorps.

I Auditørkorpset betragtes hvert forhold som en sag, og derfor kan den samme person tegne sig for flere sager.

Eksempelvis er en sergent blevet sigtet for i alt 14 forhold af kønskrænkende adfærd. Blandt andet for at have udsat flere underordnede for gentagende tilfælde af kønskrænkende adfærd forud for og under en udsendelse til Irak.

Den sag er berammet til behandling ved retten i maj.

Der har jo været et stort fokus på området

Lars Stevnsborg, generalauditør hos Forsvarets Auditørkorps

Stigning i antallet af sanktioner

Auditørkorpset er landets militære anklagemyndighed, som behandler sager, der er så grove, at de kan udløse strafferetlige sager. Det er også auditørkorpset, der uddeler sanktioner såsom bøder.

Sidste år udmålte Auditørkorpset sanktioner i 36 sager om krænkende adfærd herunder 14 tilfælde af kønskrænkende adfærd. I 2020 sanktionerede Auditørkorpset i 29 sager, hvor 9 af dem var sager om kønskrænkende adfærd.

Forsvarets Auditørkorps mener dog ikke, at stigningen i antallet af sager behøver at være et udtryk for, at problemet med krænkelser i Forsvaret er blevet større.

- Der har jo været et stort fokus på området både i Forsvaret, men også i samfundet generelt. Og jeg tror, at stigningen i sagerne afspejler det, siger Lars Stevnsborg.

Operation X følger sagen

Har du kendskab til sager om krænkende adfærd i Forsvaret? Så tip Operation X, der lige nu arbejder på et program om netop det emne, på x@tv2.dk.

Bøde for krænkende udtalelser om "rusketur"

I årsrapporten kan man blandt andet læse om en en seniorsergent, der har fået en bøde på 4000 kroner for at have sagt til en kvindelig underordnet, at hun kunne komme forbi, hvis hun “trængte til en rusketur”. Han havde ligeledes samme aften sagt til en anden kvindelig kollega, at han tit forestillede sig hende, når han onanerede.

Der er også en konstabelelev, som har modtaget en bøde på 7500 kroner for at have krænket flere kollegaer, idet han "stirrede" og kom med krænkende udtalelser til tre kvindelige sideordnede, mens de skiftede tøj og stod i bh.

Det er vigtigt, at bøderne ikke står alene

Marie Sihm, næstforkvinde og medstifter af Kvindelige Veteraner

Nultolerance over for krænkelser

Forsvaret har i flere årtier forsøgt at bekæmpe krænkelser blandt deres ansatte.

Allerede i 2004 iværksatte de en række initiativer, der skulle gøre op med blandt andet seksuel chikane på arbejdspladsen. Det skete på baggrund af en undersøgelse fra 2003, der viste, at 90 procent af kvinderne i Forsvaret havde oplevet såkaldt uønsket seksuel opmærksomhed.

I 2019 steg antallet af behandlede sager om krænkelser i Forsvaret igen - og på den baggrund iværksatte Forsvarets top en storstilet kampagne med fokus på forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, herunder en såkaldt nultolerancepolitik.

Hos Foreningen for Kvindelige Veteraner er de glade for, at der løbende kommer nye initiativer på området. Men de mener også, at de nye sager vidner om, at Forsvaret stadig har et stort problem med krænkende adfærd.

- De nye tal er et udtryk for, at man stadig ikke har fået styr på, hvordan man kommer det her til livs. Vi ved, at Forsvaret har fokus på det her område, men det er også vigtigt at vise, at den slags adfærd har konsekvenser, siger Marie Sihm, der er næstforkvinde og medstifter af foreningen.

Ifølge hende kan bødestraf ikke stå alene, og derfor er det nødvendigt at se på, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser der skal i spil. Desuden, understreger Marie Sihm, er det langtfra alle sager, der når Forsvarets Auditørkorps.

- Det her område er fortsat befængt med mørketal, fordi der er en masse skyld og skam forbundet med sagerne. Vi ved, at der er mange, der ikke har lyst til at anmelde det, siger Marie Sihm.

Sagerne skal frem i lyset

Flemming Lentfer, forsvarschef

Krænkelser skal håndteres og bekæmpes

Forsvarschef Flemming Lentfer skriver i en mail til TV 2, at Forsvarets "succes og overlevelse afhænger ultimativt af, at vores medarbejdere stoler hundrede procent på hinanden, samarbejder og har hinandens ryg".

- Krænkende og herunder kønskrænkende adfærd er ikke acceptabelt. Der er et nødvendigt fokus på krænkende adfærd på arbejdspladser rundt om i samfundet – også hos os i Forsvaret. Jeg tror, at det store fokus, der er på krænkende adfærd, får flere til at reagere og anmelde mulige krænkelser.

Derfor har forsvarschefen opfordret til, at alle, der har oplevet krænkende adfærd i Forsvaret, rapporterer det.

- Sagerne skal frem i lyset. Krænkende adfærd skal håndteres og bekæmpes, skriver general Flemming Lentfer.