Samfund

Gitte Andreasen fik et chok over sin gasregning: - Det gør mig gal og ked af det

Mange forbrugere oplever fordoblinger af gasregningerne – men staten vil ikke røre ved moms og afgifter.

- Det er det her, der koster kassen, siger dagplejer Gitte Andreasen og banker på sit naturgasfyr.

Gitte Andreasen bor i Harndrup på Fyn sammen med sin mand, der er pensionist. Siden sommer er parrets gasregning steget fra 6228 til 11.817 kroner i kvartalet – næsten en fordobling.

Fortsætter priserne blot i det nuværende leje, kan de se frem til en samlet regning på mere end 47.000 om året.

- Vi havde nok helt ærligt tænkt: "Nå, bliver det nu så slemt?". Så vi fik et chok, da vi opdagede, hvor slemt det i virkeligheden blev. Det var vi ikke forberedte på, siger Gitte Andreasen.

Hun fortæller, at de store regninger kommer til at betyde en hel del for familien.

- Det rammer os på vores hverdag, men også på ferie og spontanitet. At gå ud og spise, når en af os har fødselsdag, vil være noget af det, vi ikke vil have råd til, siger Gitte Andreasen.

Det rammer os på vores hverdag

Gitte Andreasen, dagplejer

Men hun har også tandlægebesøg, bilreparationer og - værst af alt - familiebesøg for at se barnebarnet i kikkerten, når hun står med sparekniven.

- Det gør mig gal, og det gør mig ked af det. Men mest ked af det, siger hun.

Efterlyser hjælp

Gitte Andreasen og hendes mand har forsøgt at spare på gassen ved at undlade at bruge så meget varmt vand og ved at skrue lidt ned for temperaturen i huset.

- Men jeg arbejder som dagplejer, så jeg skal opretholde en vis temperatur i huset. Jeg kan ikke bare sige, at nu skruer vi ned på 19 grader, forklarer Gitte Andreasen.

Hun efterlyser mere hjælp fra staten.

- Jeg håber, at vores regering kan gøre noget for at hjælpe os. Vi er jo ikke den eneste familie, der er hårdt ramt. Priserne stiger simpelthen så stærkt, at vi ikke er sikre på, at vi kan blive ved med at holde til det, siger hun.

Lige nu overvejer parret at tage et lån og skifte til varmepumpe. Men de er i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig, når elpriserne også stiger.

- Hver evig eneste dag spekulerer jeg på, hvad vi kan gøre, og hvornår priserne mon stiger igen, siger hun.

Bliver sat fra hus og hjem

I Faaborg frygter pensionist Alis Birgitte Schmidt også prisstigningerne på naturgas.

Hun er lige nu på en fastprisordning, hvor hun betaler 5,19 kroner per kubikmeter for selve gassen, men den aftale løber kun seks måneder frem – og så står hun efter alt at dømme til en fordobling af naturgasprisen.

Prisen er nemlig lige nu omkring 10 kroner per kubikmeter hos de fleste udbydere. Dertil kommer statsafgifter og tariffer på 5,16 kroner per kubikmeter.

- Det, jeg ser ude i fremtiden, er, at jeg ikke kan betale mine regninger. Det kan betyde, at jeg bliver nødt til at flytte. Jeg bliver sat fra hus og hjem, siger Alis Birgitte Schmidt.

Det kan betyde, at jeg bliver nødt til at flytte

Alis Birgitte Schmidt, pensionist

Hun har allerede skruet ned for varmen, så stuetemperaturen i huset ligger omkring 18-19 grader. Om aftenen sidder hun med en stor trøje på i stuen under et tæppe. Om morgenen står hun op til et koldt hus. Alt sammen for at spare på naturgassen.

- Jeg synes virkelig, at der skal gøres noget ved de høje priser. Vi kan jo ikke betale det. De burde stille afgifterne i bero, så alle kunne være med. Ellers går vi alle sammen bankerot, siger Alis Birgitte Schmidt med tanke på andre pensionister i samme situation.

Hun er en af de danskere, der står til at få et engangsbeløb på 3750 kroner fra staten til at hjælpe med de høje gasregninger. Men det er langt fra tilstrækkeligt, mener hun.

- Vi har jo ikke haft en jordisk chance for at spare op til det her.

Minister afviser hjælp

Hos Skatteministeriet er der dog ingen hjælp at hente for de omkring 400.000 danske husstande med gasfyr. Ministeriet vil hverken røre ved statsafgifterne eller momsen på naturgas.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) henviser til, at regeringen sammen med flere af Folketingets partier allerede har besluttet at give engangsbeløbet på 3750 kroner til familier med en samlet årlig husstandsindkomst på under 550.000 kroner.

- I regeringen følger vi naturligvis fortsat udviklingen i det nordiske og det internationale energimarked tæt, siger skatteminister Jeppe Bruus til TV 2.

Det svar giver pensionist Alis Birgitte Schmidt fra Faaborg ikke meget for.

- Goddag mand, økseskaft. Det kunne han lige så godt have sagt. Det er noget værre vrøvl og virkelighedsfjernt. Han ved jo ikke, hvad han skal svare. Det er tydeligt, siger Alis Birgitte Schmidt.

Goddag mand, økseskaft. Det kunne han lige så godt have sagt

Alis Birgitte Schmidt, pensionist

Dagplejer Gitte Andreasen fra Harndrup er heller ikke tilfreds.

- Jeg mener, at vores regering har en pligt til at hjælpe os i denne situation, fordi vores situation ikke er selvforskyldt. De burde gå ind og kigge på skatter, afgifter og moms på gassen, siger Gitte Andreasen.

Millioner i moms

De høje gaspriser betyder isoleret set en ekstra indtjening til staten i form af moms.

En hurtig hovedregning baseret på tal fra Energistyrelsen og Danmarks Statistisk viser, at staten står til en merindtægt på næsten en milliard kroner i 2022 alene i moms fra enfamiliehuse med naturgasfyr.

Beregningen tager udgangspunkt i det samlede årlige forbrug af naturgas i enfamiliehuse, som ligger på 470 millioner kubikmeter.

I andet halvår af 2020 betalte forbrugerne i gennemsnit 6,75 kroner per kubikmeter naturgas inklusive afgifter og moms, mens taksten på nuværende tidspunkt ligger omkring det dobbelte - 15 kroner.

Det giver et merprovenu på 969 millioner kroner til staten alene i moms for denne gruppe forbrugere i forhold til andet halvår af 2020.

Skatteministeriet mener dog ikke, at beregningerne er så enkle.

- Ved højere markedspriser vil momsindtægterne fra de berørte varer isoleret set stige. Denne stigning vil imidlertid omtrent blive neutraliseret af et mindre forbrug af andre momsbelagte varer, skriver ministeriet til TV 2.

Dermed forudsætter Skatteministeriet, at danskerne nedsætter deres forbrug af andre momsbelagte varer såsom mad og tøj, når de får en høj gasregning. Der er dog også den mulighed, at forbrugerne trækker på en eventuel opsparing i stedet – og i så fald stiger momsindtægterne.

Akut krise

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, mener ikke, at tiden er inde til at diskutere moms og afgifter på naturgas.

- Lige nu skal vi håndtere en akut krisesituation. Vi står overfor, at vi muligvis får afbrudt naturgassen. Det er ikke en debat om momsrefusion eller høje priser for den enkelte, der står først på listen, siger Brian Vad Mathiesen.

Han mener, at fokus bør være på forsyningssikkerheden lige nu.

Det er vores samfundsøkonomi, der er i fare

Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitet

- Det er jo ikke varmeforbrugeren, der er i fare her. Det er vores samfundsøkonomi, der er i fare. Det er vores forsyningssikkerhed, der er i fare, siger han.

Og det vil hjælpe, hvis danskerne skruer ned for forbruget.

- Vi har en solidarisk opgave sammen med resten af Europa om at sikre vores forsyningssikkerhed. Det, den enkelte kan gøre, er at spare mest muligt på energien - uanset om man bruger el, fjernvarme eller naturgas, siger Brian Vad Mathiesen.

Diskussionen om størrelsen på forbrugernes regninger må vente, mener professoren.

- Hvis der er behov for yderligere kompensationer til pensionister og andre, der ikke har midler nok, så må Folketinget tage stilling til det, siger Brian Vad Mathiesen.