Russiske skibe fortsætter med at laste olie for milliarder udenfor Frederikshavn

Milliardeksport af russisk olie går lige nu gennem dansk farvand. Skibene bliver assisteret af danske lodser. Flere af disse vil nu have det stoppet.

Imens krigen raser i Ukraine, bliver den russiske økonomi understøttet 14 kilometer ude på havet fra Frederikshavn.

Et russisk olietankskib er lige nu i gang med at laste omkring 100.000 tons råolie fra Rusland over på et større tankskib, som hedder Hercules. Når Hercules er færdiglastet, har skibet russisk olie for over en milliard kroner ombord, som det skal transportere videre ud i verden.

Den danske statsejede lodsvirksomhed Danpilot har hjulpet det russiske tankskib igennem dansk farvand.

Hellere olie på stranden end flere døde børn i Ukraine.

Bjarne Cæsar Skinnerup, lods i Danpilot

Det gør de ofte. På baggrund af TV 2's research er det vores skøn, at Danpilot tjener omkring 150 millioner kroner på at assistere russisk eksport og import hvert år. Danpilot har ikke ønsket at kommentere det tal.

Bjarne Cæsar Skinnerup arbejder som lods i Danpilot, og han har ikke længere lyst til at hjælpe de russiske interesser.

- Det er jo værnemageri, hvis man virkelig skal sætte den på spidsen, det vi gør. Fordi vi hjælper jo til, at krigsmaskinen i Rusland kan fortsætte, siger Bjarne Cæsar Skinnerup, som fortæller, at flere af hans kollegaer deler hans holdning.

Omlastning for omkring 40 milliarder om året

Danpilot hjælper med at fragte russisk olie for adskillige milliarder kroner gennem dansk farvand hvert år.

En del af den russiske olie bliver – ligesom operationen, der foregår lige nu - omlastet fra mindre tankskibe til større tankskibe i Aalbæk bugten mellem Skagen og Frederikshavn. Det skyldes, at de store tankskibe ikke kan komme hele vejen op igennem Østersøen til de russiske havne i nærheden af Sankt Petersborg.

Den seneste opgørelse viser, at der blev omlastet 8,2 millioner tons råolie i 2020. I aktuelle oliepriser har det en værdi på omkring 40 milliarder kroner.

Bjarne Cæsar Skinnerup fortæller, at der derudover bliver fragtet omkring 30 millioner ton russisk råolie om året igennem dansk farvand. I alt har det en værdi på omkring 150 milliarder kroner.

Lodserne i Danpilot stiger om bord på skibene med den russiske olie for at hjælpe dem med at styre igennem dansk farvand. Derfor kunne det også have konsekvenser for sikkerheden i danske farvande, hvis de russiske skibe ikke kunne få den hjælp mere. Men det er risikoen værd, mener Bjarne Cæsar Skinnerup.

- Hellere olie på stranden end flere døde børn i Ukraine. Jeg tror nok, alle forældre vil tænke på den måde.

Stop for russisk olie i dansk farvand

SF vil have den danske assistance til de russiske skibe stoppet, fortæller erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen.

Allerhelst vil partiet helt have stoppet for, at russisk olie bliver både transporteret og omlastet i dansk farvand:

- Danmark er et transitland i forhold til at få fragtet råolie rundt, og det er hovedparten af Ruslands økonomi, og det er dét, der betaler for Putins krigsmaskine. Der er Danmark et transitland. Og det skal vi holde op med at være, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Danmark har i internationale aftaler forpligtet sig til at lade andre landes skibe få fri og uskadelig passage gennem vores farvand og til at assistere med lodser.

Men det kan der laves om på, mener Lisbeth Bech-Nielsen:

- Internationale aftaler eksisterer kun indtil den dag, man angriber en demokratisk stat. Så er det helt legitimt at komme med sanktioner, og det synes vi, Danmark skal arbejde for, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Svar fra ministeren

Danpilot hører under Erhvervsministeriet, og både Lisbeth Bech-Nielsen og Bjarne Cæsar Skinnerup efterlyser nu, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) melder ud om et dansk statsejet selskab skal hjælpe russisk olieeksport.

- Jeg synes, at erhvervsministeren har haft lang tid til at melde noget ud, når man tænker på, hvor hurtigt det er gået. Det er det, som jeg og mine kollegaer efterspørger, fortæller Bjarne Cæsar Skinnerup.

Efter at TV 2 har taget kontakt til Erhvervsministeriet, har Simon Kollerup dog sendt et skriftligt svar til TV 2.

Her skriver erhvervsministeren, at Danmark grundet internationale regler er forpligtet til at lade russiske skibe sejle gennem farvandende, og vi i den forbindelse "skal sikre, at det sker så sikkert som muligt". Det er danske lodser er en garant for.

- Det er alene et spørgsmål om sikkerhed i danske farvande og beskyttelse af vores miljø, siger Simon Kollerup.

Ifølge Udenrigsministeriet, som også har sendt et skriftligt svar til TV 2, kan det dog være et spørgsmål om tid, før russiske fartøjer ikke længere må færdes i danske havne.

- Danmark arbejder aktivt for, at EU tager en samlet beslutning om at lukke sine havne for russiske fartøjer, skriver Udenrigsministeriet til TV 2.