Stor dansk sejr i London: Udbyttemilliarder er alligevel ikke tabt

Britisk domstol genopliver Skats milliardopgør med Sanjay Shah.

Skat blev fredag tilkendt en sejr, der kan vise sig at være milliarder værd.

Sidste år afviste en britisk dommer, at det engelske retsvæsen kunne bruges til at jagte de milliarder af kroner, som svindel med udbytteskat har kostet den danske stat.

Danmark forsøgte at opkræve skat gennem en britisk retssal, og det må man ikke, lød afgørelsen fra dommer Andrew Baker.

Siden appellerede de danske myndigheder afgørelsen, og fredag har appeldomstolen så officielt omgjort afgørelsen. Årsagen, som den blev formuleret af én af Skattestyrelsens advokater, er i sig selv lidt af et paradoks:

Det handler slet ikke om skat.

En ældgammel regel

Da dommer Andrew Baker fra Londons High Court sidste år sagde nej til Skattestyrelsen, skete det med henvisning til en flere hundrede år gammel regel: The Revenue Rule.

Reglen siger kort fortalt, at andre lande ikke kan opkræve skatter gennem det britiske retsvæsen, og derfor afviste dommeren det danske ønske om at føre en sag mod blandt andre Sanjay Shah.

Shah menes at have været hovedmanden i sagen om udbyttesvindel, hvor den danske statskasse blev franarret 12,7 milliarder kroner mellem 2012 og 2015.

- Skats krav mod ansøgerne om refusion af udbytteskat om, at refusionen skal betales tilbage, er i det væsentlige et krav om skat. Sådanne krav har ingen adgang til denne ret, lød det i dommerens afgørelse dengang.

Det handler ikke om skat

Da Skat appellerede Andrew Bakers afgørelse, blev der over tre dage i januar afholdt en høring ved Court of Appeal.

Iklædt de karakteristiske britiske court wigs – parykker med langt, hvidt, bølget hår – talte en række advokater Skats sag foran dommerne. Det var her, at en af verdens dyreste advokater kom med et overraskende argument:

At sagen slet ikke handler om skat, men om at Danmark blot forsøger at indkræve penge, som Skat er blevet franarret. Der er derfor ikke tale om en skattesag, men en svindelsag, lød det fra stjerneadvokaten lord David Pannick.

Milliarder på spil

Med appeldomstolens afgørelse fredag er vejen nu banet for, at Skat kan føre en civil retssag mod blandt andre Sanjay Shah.

Dermed er det forsat muligt, at milliarderne, der blev hentet ud af den danske statskasse gennem et komplekst system, kommer tilbage. I hvert fald i nogen grad.

Selvom Shah har fået fastfrosset et større beløb, har Danmark allerede brugt milliarder af kroner på advokater for at forfølge sagen.

Derudover har Kammeradvokaten, der ofte bliver brugt som statens advokat, tidligere anslået, at det formentligt kun er muligt at indhente mellem fem en halv og seks milliarder kroner – før man medregner udgifterne til at føre sagen – gennem de civile søgsmål.

Beregningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det ikke er sikkert, at Danmark og Skat vil få medhold i sagerne.

- Skattestyrelsen har med tilfredshed noteret sig afgørelsens indhold og ser frem til sagernes videre behandling ved de engelske domstole, skriver Skattestyrelsen i en mail til TV 2.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Sanjay Shah vedrørende appeldomstolens afgørelse. Ifølge Shahs talsmand har han dog ingen kommentar.