Operation X

Stævnet millionærs hemmelige adresse afsløret - her er han tæt på at ramme journalist med sin Porsche

Nordjysk mangemillionærs hemmelige adresse blev afsløret af et Instagram-billede. Operation X ville spørge hvordan hundredevis af millioner forsvandt.

En grå Porsche Cayenne kom kørende ad den smalle villavej og standsede foran en luksusvilla.

Operation X var kort forinden ankommet til området, som blev kaldt skattelyet i skattelyet.

Her var nogle af de laveste skatter i Europa, og formentlig af samme årsag boede der masser af sportsstjerner og mangemillionærer i området.

Pludselig gassede Porschen voldsomt op, og TV 2s journalist var kun få centimeter fra at blive ramt.

Bag rattet sad en forretningsmand, som i årevis havde holdt sig uden for offentlighedens søgelys.

Da de danske myndigheder i 2012 ville stævne ham i en skattesag med et erstatningskrav på 104,6 millioner kroner, anede de ikke, hvor han var.

En række ledetråde bragte Operation X på sporet af den forsvundne forretningsmand.

Men det var et billede på Instagram, som i sidste ende afslørede hans opholdssted.

Hemmelighedsfuld og sky millionær

Ronnie Vagner Kristiansen er mistænkt for at stå bag skattemisbrug for et trecifret millionbeløb i forbindelse med overførsler fra sin tidligere virksomhed ETI Telecom A/S til skattelyet Jersey.

Kammeradvokaten mener, at han har gemt sig bag selskaber med navne hentet fra eventyr - og efterladt et stærkt forgældet konkursbo i Danmark.

Den 61-årige nordjyske forretningsmand har aldrig offentligt udtalt sig om de alvorlige beskyldninger.

I programmet Den Store Skattejagt dykker Operation X ned i sagen, og i forsøget på at få Ronnie Vagner Kristiansen i tale for første gang afslører programmet helt nye detaljer.

Han har jo tjent enorme dynger af penge

Vagner Kristiansen, Ronnie Vagner Kristiansens far

Skattesager om milliarder på vej

Sagen om ETI Telecom A/S er blot én ud af 34 sager, som Skattestyrelsen netop nu fører mod store koncerner, som har benyttet sig af såkaldte gennemstrømningsselskaber til at føre milliarder i skattely.

Skattestyrelsen oplyser, at styrelsen potentielt kan inddrive 7,2 milliarder skattekroner fra koncernerne og har allerede vundet to sager mod TDC’s tidligere ejere i Østre Landsret den 3. maj 2021 og 25. november 2021. Sagerne er dog anket til Højesteret.

- Der har været nogle tilfælde, hvor man er gået over grænsen, og nu har både EU-domstolen og Landsretten givet Skattestyrelsen nogle redskaber til at gribe ind overfor det, siger professor Søren Friis Hansen fra CBS.

Onsdag kom det frem, at Danske Banks næstformand spillede en central rolle, da fem kapitalfonde ifølge Skattestyrelsen sendte 4,2 milliarder kroner i skattely på blandt andet Caymanøerne via gennemstrømningsselskaber i Luxembourg.

Ronnie Vagner Kristiansen havde ifølge Skattestyrelsen benyttet samme metode.

Hvad er et gennemstrømningsselskab?

Ifølge Skattestyrelsen har store danske virksomheder i en lang årrække benyttet gennemstrømningsselskaber i for eksempel Luxembourg til at overføre milliarder til skattely.

I 2019 gav EU-Domstolen den danske stat medhold i, at hvis selskaberne ikke havde en forretningsmæssig begrundelse og kun tjente til at undgå beskatning, var der tale om skattemisbrug.

Siden har Østre Landsret tilsluttet sig den fortolkning i flere domme sidste år. 

Et gennemstrømningsselskab er kendetegnet ved at have få eller slet ingen ansatte og ofte heller ikke et kontor, men blot en postkasse eller c/o-adresse hos et andet selskab.

Livsværk solgt for 1,2 milliarder kroner

Det vakte opsigt i 2010, da Ronnie Vagner Kristiansens tidligere virksomhed ETI Telecom A/S i Nørresundby blev solgt for hele 1,2 milliarder kroner til et britisk våbenfirma. Handlen var angiveligt én af de største virksomhedshandler nogensinde nord for Limfjorden.

Men paradoksalt nok fik Ronnie Vagner Kristiansen ikke en krone ud af salget af sit livsværk.

I hvert fald ikke på papiret.

For den 61-årige nordjyde var allerede i 1999 trådt tilbage som ejer og direktør, og var flyttet til England. Siden havde han levet en anonym tilværelse og stod registreret uden adresse i Folkeregistret.

Men ifølge Kammeradvokaten havde Ronnie Vagner Kristiansen stået bag overførsler på i alt 324 millioner kroner til to svenske selskaber med de underlige navne Snah og Eterg, hvorfra pengene var strømmet videre til et selskab i skattely på øen Jersey i den engelske kanal.

Myndighederne vidste ikke, hvor pengene derefter var endt.

Men måske havde Ronnie Vagner Kristiansen alligevel efterladt sig et spor.

Navnene på de svenske selskaber, som Ronnie Vagner Kristiansen havde brugt ifølge Kammeradvokaten, hed Hans og Grete stavet bagfra. Video: Niels Lykke Møller

Læste navnene på selskaberne bagfra

Da myndighederne første gang i 2008 henvendte sig til det selskab, som ejede ETI Telecom A/S, fordi selskabet manglede at betale et trecifret millionbeløb i skat, fandt de ud af, at ejerkredsen tilsyneladende havde tømt selskabet for værdier.

Kammeradvokaten kom på sagen, og tre år senere begærede de det selskab, som havde ejet ETI Telecom A/S, konkurs. Da de ville undersøge, hvad der var foregået, undrede advokaterne hos Kammeradvokaten sig over navnene på de to svenske selskaber, som i alt havde modtaget 324 millioner kroner fra det danske selskab, som ejede ETI Telecom A/S.

Advokaterne opdagede, at hvis man læste selskabernes navne Snah og Eterg bagfra, stod der pludselig Hans og Grete.

Ville Ronnie Vagner Kristiansen vise, at han kunne skjule sine spor – ligesom i eventyret?

I eventyret blev Hans og Grete lokket ud i skoven af deres onde mor. Men Hans lavede et spor af brødkrummer for at kunne finde ud af skoven igen. Brødkrummerne blev dog spist af skovens dyr.

Da Kammeradvokaten ville stævne Ronnie Vagner Kristiansen, var hans brødkrummer også væk.

Ingen vidste, hvor de 324 millioner var endt, eller hvor Ronnie Vagner Kristiansen var henne.

Hans seneste adresse i Danmark var på en gård i Hals i Nordjylland, som Operation X opsøgte sidste år.

Indsatte sin far som direktør

Ronnie Vagner Kristiansen var egentlig uddannet elektriker og begyndte i 80'erne at sælge avanceret overvågningsudstyr til blandt andet udenlandske efterretningstjenester.

Det viste sig hurtigt, at Ronnie Vagner Kristiansen var en dygtig forretningsmand.

Salget af udstyr gik strygende, og da pengene i 90’erne begyndte at fosse ind i ETI Telecom A/S, overlod Ronnie Vagner Kristiansen direktørposten i det selskab, som ejede ETI Telecom A/S, til sin far, Vagner Kristiansen.

- Han har jo tjent enorme dynger af penge, fortalte Vagner Kristiansen, da Operation X mødte ham på gården i Hals.

- Det var ikke fint i kanten

Vagner Kristiansen var maler og fungerede som en slags altmuligmand, hvis primære opgave – forud for direktørposten i det selskab som ejede ETI Telecom A/S – var at istandsætte kontorerne i virksomheden.

Men fra den 13. september 1999, samme dag som hans søn flyttede ud af landet, skulle han pludselig håndtere anseelige millionbeløb og foretage komplicerede transaktioner mellem udenlandske selskaber, som ifølge Kammeradvokaten var gennemstrømningsselskaber.

Vagner Kristiansen forklarede om sin tid som direktør i flere af sin søns selskaber:

- Det var jo ham (Ronnie, red.), der styrede det. Det var i hvert fald ikke mig, det har jeg slet ikke forstand på. Jeg fik bare at vide, hvad jeg skulle gøre, og så gjorde jeg det, fortalte Vagner Kristiansen.

Da Operation X’s journalist spurgte, om han blot havde været stråmand i selskaberne, kom der et overraskende ærligt svar:

- Ja, det kan man godt sige. Det var ikke fint i kanten, indrømmede Vagner Kristiansen og fortsatte:

- Men hvad vil de gøre? De kan ikke gøre en skid. Der er ikke noget dummere her på jorden end Skat.

Vagner Kristiansen fortalte, at hans søn ikke kunne lide at tale med journalister og ville hverken afsløre, hvor Ronnie Vagner Kristiansen opholdte sig eller give hans telefonnummer til Operation X.

Tømte selskabet for værdier

Vagner Kristiansen kunne ikke huske mange detaljer om, hvorfor de 324 millioner kroner skulle overføres til Hans og Grete-selskaberne.

Det var også forholdsvist kompliceret.

De 324 millioner kroner var nemlig betaling for aktierne i ETI Telecom A/S, som de danske selskaber havde overtaget i 2003 fra selskabet TAJRV Ltd. på Jersey.

ETI Telecom A/S

 1. 2002

  1. TAJRV Ltd. på Jersey købte ETI Telecom A/S.

 2. 2003

  1. Aktierne i ETI Telecom A/S blev overført fra Jersey til henholdsvis Snah AB og Eterg AB i Sverige.

  2. Mens Ronnie Vagner Kristiansens far, Vagner Kristiansen, var direktør i HHU ApS, købte selskabet aktierne i ETI Telecom A/S, og der blev lavet et gældsbrev mellem HHU ApS og Snah AB på 1,7 milliarder kroner.

 3. 2004

  1. Mellem 2004-2007 betalte HHU ApS ifølge Skattestyrelsen knap 324 millioner kroner i form af rentetilskrivninger og rentebetalinger til Snah AB for midlertidigt at have overtaget aktierne i ETI Telecom A/S. På dette tidspunkt var Vagner Kristiansen ikke længere direktør i HHU ApS, men nu direktør i BEI ApS, som ejede HHU ApS.

 4. 2007

  1. Snah AB overtog aktierne i ETI Telecom A/S ved modregning i Snah AB's tilgodehavende hos HHU ApS, som i juli 2007 var på 1,3 milliarder kroner.

 5. 2008

  1. SKAT traf første gang afgørelse om, at HHU ApS skulle have indeholdt kildeskat af rentetilskrivningerne og rentebetalingerne, da de ikke anså Snah AB for at være retmæssig ejer af aktierne i ETI Telecom A/S. Den retmæssige ejer var, ifølge SKAT, selskabet TAJRV Ltd. på Jersey.

 6. 2010

  1. ETI Telecom A/S blev solgt til det britiske våbenfirma BAE Systems for 1,2 milliarder kroner.

Kammeradvokaten, som fører sagen på vegne af Skattestyrelsen, mente, at selskabet HHU ApS, som ejede ETI Telecom A/S i Danmark, blev tømt for værdier, i det øjeblik det gik op for ledelsen, at der ville komme et større skattekrav mod selskabet.

Ledelsen udgjorde dengang direktøren Mark Fitzhugh og bestyrelsesformanden Claus Bak Petersen.

Vagner Kristiansen var på det tidspunkt direktør i BEI ApS, som ejede HHU ApS, som igen ejede ETI Telecom A/S.

Skattekravet mod HHU ApS var ifølge kuratorredegørelsen på i alt 156 millioner kroner, inklusive renter og gebyrer.

Ronnie Vagner Kristiansen var forsvundet

I 2011 havde de danske myndigheder allerede lugtet lunten og mistænkte, at ledelsen i HHU ApS hemmeligt var blevet styret af Ronnie Vagner Kristiansen.

Den 61-årige nordjyde var forsvundet ud af landet i 1999 og havde på papiret intet med selskabet at gøre.

I 2012 ville Kammeradvokaten stævne ham, men ingen vidste, hvor han opholdt sig. I stævningen stod der, at "sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt".

I stævningen krævede Kammeradvokaten, at Ronnie Vagner Kristiansen skulle betale 104,6 millioner kroner plus renter som erstatning for, at han skulle have tømt det danske selskab HHU ApS for værdier, velvidende at der var et skattekrav på vej mod selskabet.

Skattefidusen

Reglerne er sådan, at virksomheder i Danmark kan overføre udbytte eller rentebetalinger skattefrit til moderselskaber i EU-lande, som Danmark har en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Overførslerne er dog kun skattefrie, hvis EU-selskabet rent faktisk er den reelle ejer/moderselskab.

Er EU-selskabet blot en tom skal og kun et såkaldt gennemstrømningsselskab, fordi EU-selskabet i virkeligheden er ejet af et selskab i et skattely som Jersey eller Caymanøerne, så er overførslerne ikke skattefrie, og så er der ifølge EU-Domstolen og Landsretten tale om skattemisbrug.

Brugte sin helikopter som løvblæser

Ifølge den engelske tinglysning ejede Ronnie Vagner Kristiansen et gods i det naturskønne East Sussex, syd for London.

Men da Operation X opsøgte adressen, mødte journalisterne en lukket gitterport omgivet af overvågningskameraer. Bag den låste port havde den hemmelighedsfulde dansker indrettet sig med egen helikopterlandingsplads, hvorfra han ifølge et lokalt tidsskrift brugte sin helikopter til at pendle til og fra arbejde i London.

Naboerne huskede tydeligt den stenrige dansker, og hvordan de så til, mens han fløj i sin helikopter og brugte den som løvblæser for at fjerne blade fra græsarealerne på sin enorme grund.

Ingen af naboerne havde dog set Ronnie Vagner Kristiansen de seneste par år.

- Vi er ikke interesserede i at tale med journalister

Kunne det virkelig passe, at Ronnie Vagner Kristiansen stod bag skattemisbrug for over 100 millioner kroner?

Eller var både hans egen far og Kammeradvokaten helt forkert på den?

Det var de spørgsmål, Operation X ville forsøge at få et svar på ved at ringe på ved godset.

Men det var et kortfattet svar, der kom fra porttelefonen.

- Vi er ikke interesserede i at tale med journalister, så lad venligst være med at ringe igen, svarede en kvinde på engelsk.

Dårlig hukommelse

Operation X så ikke skyggen af Ronnie Vagner Kristiansen i England.

Men i Danmark var der stadig centrale personer i sagen, som måske kunne fortælle mere om hans rolle. Jan Skaug Sørensen var direktør i HHU ApS fra 2008 og frem til konkurserklæringen i 2011, altså i perioden hvor alle værdier i selskabet pludselig forsvandt.

Hans hukommelse var dog ikke den bedste, da Operation X ringede ham op.

- Det er rigtig mange år siden, men jeg mener, alt er foregået efter bogen. Og jeg kan ikke huske præcist hvorfor, sagde Jan Skaug Sørensen.

Var du udpeget af Ronnie Vagner Kristiansen?

- Det kan jeg ikke huske.

Du kan ikke huske, hvem der udpegede dig som direktør. Det lyder lidt spøjst?

- Nej, det kan jeg ikke huske, afsluttede Jan Skaug Sørensen og forklarede, at det var en turbulent periode i hans liv.

Heller ikke Mark Fitzhugh og Claus Bak Petersen, som var henholdsvis direktør og bestyrelsesformand i HHU ApS i perioden, hvor de 324 millioner kroner blev overført til Hans og Grete-selskaberne i Sverige, havde meget at sige til Operation X.

- Jeg har ingen kommentarer, svarede Mark Fitzhugh.

Okay. Hvorfor vil du ikke tale om det?

- Det har jeg ingen kommentarer til, svarede Mark Fitzhugh.

Samme svar gav Claus Bak Petersen.

Ingen ville fortælle, hvad der var foregået, og hvor Ronnie Vagner Kristiansen opholdt sig.

Men så afslørede et tilsyneladende harmløst billede hans opholdssted.

Et billede afslørede adressen

Schweiz er det eneste land i Vesteuropa, som ikke samarbejder med de danske myndigheder om at inddrive skattegæld.

Måske var det derfor, erhvervsfolk med skattesager i Danmark ynder at flytte til landet.

Lidt syd for Zürich ligger regionen Zug, som er en slags skattely i skattelyet. Regionen tilbyder nemlig endnu lavere skatter end resten af Schweiz.

Og noget tydede på, at det var her, Ronnie Vagner Kristiansen opholdt sig i dag.

Et af Ronnie Vagner Kristiansens børn havde nemlig delt et billede på Instagram, som viste en regnbue med flere villaer i forgrunden af billedet.

Nogle af billederne på profilen var markeret som taget i Zug.

Ved at sammenligne billedet med billeder fra Google Earth lykkedes det Operation X at finde den villa i Schweiz, hvorfra billedet blev taget.

Ifølge den schweiziske tinglysning var villaen ejet af Ronnie Vagner Kristiansen.

Og ganske rigtigt: navnet på postkassen afslørede, at Ronnie Vagner Kristiansen boede i villaen i Zug og med den finske Formel 1-stjerne Kimi Räikkönen som nabo.

Manden, som hverken Skattestyrelsen eller Kammeradvokaten vidste hvor var, havde Operation X nu fundet.

Spottet i en Porsche

Ronnie Vagner Kristiansen havde altså ifølge Kammeradvokaten efterladt en skatteregning på 156 millioner kroner i sit selskab i Danmark.

Han var stævnet personligt i en erstatningssag med krav om at betale 104,6 millioner kroner til den danske stat.

Hans egen far havde fortalt, at han kun var stråmandsdirektør, og at det var sønnen Ronnie Vagner Kristiansen, som havde styret det hele.

Spørgsmålene hobede sig op.

Operation X’s journalist havde spottet Ronnie Vagner Kristiansen i området og set ham køre i en grå Porsche Cayenne.

- Nej, jeg vil ikke

Der gik ikke lang tid, før tv-holdet fik øje på Porschen.

Operation X opsøgte Ronnie Vagner Kristiansen bag rattet i sin Porsche på en parkeringsplads i Zug.

Hej Ronnie, jeg hedder Morten Spiegelhauer, og jeg kommer fra TV 2.

- Nej, jeg vil ikke, sagde Ronnie Vagner Kristiansen og kørte væk i høj fart.

Tæt på at ramme journalist

Ronnie Vagner Kristiansen var tydeligvis ikke meget for at tale med Operation X, og derfor afleverede tv-holdet et brev om sagen i Ronnie Vagner Kristiansens postkasse.

Da holdet skulle til at køre væk fra villaen, dukkede den grå Porsche Cayenne op igen.

Men Ronnie Vagner Kristiansen var slet ikke i humør til at tale med Operation X. Bilen standsede kortvarigt foran villaen, hvorefter den pludselig gassede op og i høj fart var få centimeter fra at ramme Operation X’s journalist, som måtte klemme sig op ad tv-holdets bil.

Forretningsmanden Ronnie Vagner Kristiansen havde ikke lyst til at tale med Operation X. Video: Niels Lykke Møller

Ronnie Vagner Kristiansen vendte om og kørte forbi TV-holdet igen, hvorefter han pludselig bakkede tilbage i høj fart og drejede ind i garagen til sin villa, mens porten gled i.

Det lykkedes aldrig at få hans svar på Kammeradvokatens alvorlige beskyldninger mod ham.

Men vi havde alligevel lært lidt om Ronnie Vagner Kristiansen undervejs.

Ifølge sin far havde han benyttet sig af stråmænd. Han havde indrettet sig bag en gitterport med overvågningskameraer på sit gods i England. Han var tydeligvis ikke glad for at tale med journalister. Og så vidste vi selvfølgelig, at han nu opholdt sig i Schweiz.

Skattekravet mod HHU ApS bliver lige nu behandlet i Vestre Landsret efter at have været forelagt EU-domstolen, som har givet Skatteministeriet medhold. Efter den sag venter konkurssagen mod HHU ApS, som ejede ETI Telecom A/S og erstatningssagen mod Ronnie Vagner Kristiansen med et krav om betaling af 104,6 millioner kroner til den danske stat.

Ronnie Vagner Kristiansen vendte aldrig tilbage på brevet fra Operation X.

Hans og Grete levede lykkeligt til sine dages ende af heksens skat. Var det også Ronnie Vagner Kristiansens plan? Video: Niels Lykke Møller

Kender du noget til sagen, er du meget velkommen til at kontakte Operation X på mailadresse x@tv2.dk

Vagner Kristiansen skriver efter interviewet til TV 2

”De udtalelser, som TV 2 har gengivet i Operation X fra mig, er optaget for ni måneder siden, hvor Aalborg Universitetshospital længe inden havde diagnosticeret mig som terminalt syg Alzheimer-patient.

Jeg var 81 år gammel og alvorligt sygdomssvækket, da en journalist uden varsel opsøgte mig på min terrasse. Jeg fik stillet spørgsmål om en situation, der lå 10-15-20 år tilbage i tid, og som jeg var uforberedt på og ude af stand til at udtale mig om. Havde jeg forstået sagens rette sammenhæng, ville jeg aldrig have svaret, og da slet ikke uforberedt.

TV 2s klip udtrykker ikke min opfattelse, og situationen er meget mere kompleks og nuanceret end fremstillet i Operation X. Jeg har i dag ikke kræfter til at involvere mig mere i sagen, men jeg føler mig svigtet og misbrugt af TV 2, som har valgt ikke at respektere mit ønske om ikke at medvirke i deres program.

Jeg er ked af, at jagten på sensation og dramatik vinder over almindelig menneskelig anstændighed.”

Derfor bringer TV 2 interviewet

TV 2 opsøgte og interviewede Vagner Kristiansen, fordi han er tidligere direktør i et selskab, som ifølge Skattestyrelsen har været involveret i skattemisbrug for et trecifret millionbeløb.

Journalisten præsenterede sig som journalist fra TV 2, og Vagner Kristiansen svarede detaljeret og uden forbehold på spørgsmål om begivenheder, som lå flere år tilbage.

Særligt væsentligt var det, at Vagner Kristiansen under interviewet fortalte, at det var hans søn Ronnie Vagner Kristiansen, som ’styrede det’ på trods af, at det var Vagner Kristiansen der på papiret var direktør.

Vagner Kristiansen oplyste endvidere, at hans søn Ronnie Vagner Kristiansen ikke ville tale med journalister.

Til sidst i interviewet bekræftede Vagner Kristiansen, at udtalelserne var til citat.

TV 2 mener på den baggrund, at interviewet med Vagner Kristiansen er relevant og berettiget at bringe.