Nu indsættes præst, der ikke vil vie homoseksuelle og fraskilte

Kommende sognepræst Michael Olesen Højs beslutning om ikke at vie hverken homoseksuelle eller fraskilte skaber debat.

Søndag eftermiddag indsættes en ny sognepræst i Hedensted Sogn, og det bliver ikke en indsættelsesgudstjeneste som enhver anden.

Foran Hedensted Kirke stod ungdomsorganisationen Socialistisk Ungdomsfront klar til at demonstrere mod den nye sognepræst.

Sognepræst Michael Olesen Høj har til Horsens Folkeblad udtalt, at han ikke vil vie homoseksuelle og fraskilte grundet hans teologiske overbevisning, og derfor har ungdomsorganisationen anmeldt en lovlig demonstration.

- Jeg ville gerne kunne det, men Bibelen siger noget andet, og det, føler jeg, at jeg er nødt til at forholde mig til, selvom det er med blødende hjerte, lød det.

Her fastlog han samtidig, at det ligger ham på sinde, at alle mennesker føler sig velkomne i kirken, og det "er derfor meget ambivalent for mig at måtte sige nej til at vie homoseksuelle, men også fraskilte for den sags skyld".

Knap 20 demonstranter var mødt op foran kirken heriblandt formand for Socialistisk Ungdomsfront i Vejle, Christian Trahlt.

- Vi er her for at demonstrere mod en diskriminatorisk praksis i folkekirken og imod en lov, der tillader, at man som præst skal have lov til at sige nej til at vie homoseksuelle, siger han til TV 2.

Præsters rettigheder skaber debat

Siden 2012 har det været lovligt i Danmark at vie personer af samme køn i kirken. Det er dog stadig op til de lokale sognepræster, om de har lyst til at stå for vielserne eller ej.

Ifølge TV 2 SYD er der to andre præster i Hedensted Sogn, der gerne foretager vielser af homoseksuelle, men indsættelsen af Michael Høj Olesen har fået blandt andre LGBT+ Danmark til at reagere.

Vielse af par af samme køn

  • Vielse af par af samme køn blev indført i 2012 i folkekirken som en af de første kirker i verden.

  • Loven blev vedtaget med mulighed for, at de præster, som ikke kan stå inde for ordningen, har frihed til at sige nej til at foretage vielsen.

  • Hvis den præst, man har henvendt sig til for at aftale bryllup, ikke selv vil foretage vielsen, bliver man henvist til en anden præst. 

  • Selvom den lokale sognepræst afviser at forestå vielsen, har parret stadig ret til at blive viet i deres egen sognekirke.

  • Lovændring fra 2012, som gav folkekirken mulighed for at vie par af samme køn, ændrede også betegnelsen 'registreret partnerskab' til 'ægteskab'.

Kilde: Folkekirken

Susanne Branner Jespersen, der er Sekretariatschef i LGBT+ Danmark, ser gerne, at den sætning i loven, der giver sognepræster frihed til selv at bestemme, om de vil vie homoseksuelle eller ej, bliver fjernet.

- Vi mener, at det er paradoksalt, at man i Danmark netop har gennemført en meget omfattende antidiskriminations-lovgivning, men at man stadig kan få lov til at sige, at man ikke vil vie et samkønnet ægteskab, hvis man er præst, siger hun til TV 2.

Sekretariatschefen tilføjer, at det naturligvis står folk frit for, hvem de vil vie ude i religiøse mindretal eller i frikirker, men at det ikke bør være muligt at afvise folk, når man er ansat af staten.

Præster skal have frihed til at bestemme selv

Folketingsmedlem i DF Marie Krarup mener ikke, at det er diskriminerende, at nogle kan blive viet, mens andre ikke kan.

- En præst i Folkekirken er ansat til at forkynde det kristne evangelium. Og det rummer ikke, at man kan vie homoseksuelle i en kirke, siger hun.

Derfor ærgrer hun sig over ændringen i lovgivningen fra 2012, og hun mener af samme grund, at sætningen om fritagelse for de præster, der ikke ønsker at vie homoseksuelle, skal bibeholdes.

- Et ægteskab er en familiestiftende begivenhed. En mand og en kvinde kan få børn. Homoseksuelle kan leve sammen, og det skal de have lov til. Det er jeg slet ikke imod. Men de kan ikke stifte en familie på samme måde, siger Marie Krarup.

Verden er jo sådan indrettet, at både to mænd og to kvinder jo sagtens kan få børn på alle mulige forskellige måder, så hvad er forskellen på, at to kvinder eller to mænd indgår i et ægteskab og får børn, og så at en mand og en kvinde gør det?

- Grundlæggende kan to mænd ikke få børn. Så skal de købe noget ude i byen. Hvis en præst skal tage sin kristne forkyndelse alvorligt, så kan han eller hun ikke gå med til at vie to mænd eller to kvinder, siger hun.

Diskriminerende praksis, mener LGBT+

Sekretariatschef i LGBT+, Susanne Branner Jespersen, glæder sig over, at der er mange præster i Folkekirken, der fortolker Bibelen anderledes end Marie Krarup, og som derfor gerne vil vie homoseksuelle par.

- I mange år har man sagt til folk, der ikke er heteroseksuelle, at man "lige må gå et andet sted hen", men statistikken for mistrivsel viser, at det er en tilgang, der ikke er sund, lyder det.

I stedet mener Susanne Branner Jespersen, at det er fællesskabets ansvar at skabe trygge fællesskaber for alle, og at Danmark i den sammenhæng halter efter.

Hvorfor skal man tvinge et bestemt syn ned over en præst? Som loven er nu, er det jo op til den enkelte at tage stilling. Har de ikke ret til at definere det, der står i Bibelen, som de gerne vil?

- Præster i Folkekirken må jo tænke og tro, hvad de vil. Folkekirken er betalt af staten, og i den danske stat bør man ikke kunne have en diskriminerende praksis, siger Susanne Branner Jespersen.

Der er to sognepræster, som bliver indsat søndag. Den første indsættelsesgudstjeneste fandt sted klokken 10.30 i Store Dalby Kirke, mens indsættelsesgudstjenesten for Michael Olesen Høj startede klokken 14.