Coronavirus

Dødeligheden nærmer sig normalen

En betydelig overdødelighed i slutningen af sidste år formodes at skyldes Delta-varianten.

Der har været en overdødelighed i Danmark i slutningen af 2021, når man ser på gruppen af personer over 75 år.

Men siden uge 1 har dødeligheden været jævnt faldende i alle aldersgruppen, og nu er den nær det normale niveau.

Det viser tal fra uge 5 ifølge Statens Serum Institut (SSI).

- Særligt fra uge 49 2021 til uge 1 2022 var denne overdødelighed betydelig og formodes at skyldes smittespredning med Delta-varianten, skriver SSI på sin hjemmeside.

Da dødsfald kan efterregistreres, er der en vis usikkerhed forbundet med tallene for de seneste uger.

Dødeligheden er faldet, selvom der er registreret flere dødsfald blandt personer, der også havde en positiv PCR-test.

Fald kan skyldes Omikron

Ifølge SSI er det den mindre alvorlige Omikron-variant, der spiller en rolle i, hvorfor dødeligheden er faldet.

Smittetallene er steget kraftigt i det nye år, hvor der flere dage har været over 40.000 nye coronatilfælde.

Men da færre bliver alvorligt syge af Omikron end af Delta-varianten, der tidligere dominerede smittebilledet i Danmark, bliver de daglige tal for dødsfald blandt coronasmittede mindre retvisende.

Der er altså flere personer end tidligere, som vil fremgå af statistikken, selvom de er døde af noget andet end covid-19.

- Dødstallet er dog stadig brugbart til at vurdere dødeligheden, fordi hovedparten stadig dør "af" covid-19, skriver SSI på sin hjemmeside.

Det er ifølge SSI vigtigt med den løbende overvågning af dødsfald blandt folk med coronavirus for at kunne vurdere epidemiens omfang og alvorlighed. Tallet skal bruges i sammenhæng med antallet af smittede og indlagte.

Svært at vurdere betydningen af coronavirus

Som det er nu, tæller man med i statistikken over coronarelaterede dødsfald, hvis man afgår ved døden inden for 30 dage efter et positivt PCR-testsvar.

Mange af dødsfaldene sker ifølge seruminstituttet blandt folk, der i forvejen har andre sygdomme.

Her vil covid-19 "ofte have afgørende betydning for dødsfaldet", skriver SSI. Instituttet noterer samtidig, at det er svært at vurdere betydningen af coronavirus og øvrige sygdomme.

For at nuancere billedet af coronadødeligheden arbejder SSI sammen med Sundhedsdatastyrelsen på nye opgørelser. Her skal oplysninger fra Dødsårsagsregisteret supplere dødstallene.

Det sker, når de nødvendige systemer og aftaler om brug af data er på plads. Opgørelserne bliver muligvis gjort på ugentlig basis, fremgår det.