Samfund

Jehovas Vidne taber sag om blodtransfusion i Højesteret

Fordi en bevidstløs patient var i livsfare, da han fik en blodtransfusion, var det ikke ulovligt.

Det var ikke i strid med retten til selvbestemmelse, da en bevidstløs mandlig patient, der var medlem af trossamfundet Jehovas Vidner, i 2014 fik foretaget en blodtransfusion.

Det slår Højesteret fast i en dom tirsdag. Dermed omgør Højesteret landsrettens dom, hvor patienten fik medhold.

Højesteret mener således, at det ikke var i strid med hverken sundhedsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da et hospital gav patienten en blodtransfusion.

Blandt andet fordi patienten var i livsfare, og blodtransfusionen var "påkrævet for hans overlevelse", lyder det i dommen.

Havde hverken givet afslag eller samtykke

Manden var blevet indlagt efter en faldulykke, og her opstod der et akut behov for en blodtransfusion.

Den mandlige patient havde hverken givet informeret afslag eller samtykke om blodtransfusion i forbindelse med den aktuelle indlæggelse.

Og det er blandt andet det, der gør, at det ifølge Højesteret ikke var ulovligt.

Det gælder også, selvom sundhedspersonalet var bekendt med, at patienten tidligere havde tilkendegivet, at han som medlem af Jehovas Vidner "under ingen omstændigheder" ønskede at modtage blod.

Blandt andet bar manden et kort på sig ved indlæggelsen, hvor det fremgik.

- Det forhold, at A (patienten, red.) ved faldulykken og indlæggelsen bar et kort på sig, hvoraf det fremgik, at han ikke ville modtage blod, opfyldte ikke kravet i sundhedslovens paragraf 24 stykke 2, om, at en afvisning af at modtage blod skal være givet på informeret grundlag i forbindelse med den aktuelle sygdomssituation, skriver Højesteret i sin afgørelse.