Coronavirus

TV 2 erfarer: Her er indstillingerne fra Epidemikommissionen

Ifølge Epidemikommissionen bør stort set alle restriktioner forsvinde efter 31. januar. Dog anbefales visse smitteforbyggende tiltag fortsat.

Epidemikommissionen lægger op til, at corona ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom fra 5. februar.

Det fremgår af en otte sider lang indstilling, som kommissionen netop har sendt til en række ministerier, og som TV 2 er i besiddelse af.

Epidemikommissionen indstiller til, at alle restriktioner, som er betinget af corona som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter 31. januar.

Det dækker over stort set alle gældende restriktioner i dag, herunder nedlukning af natteliv, krav om coronapas, mundbind med videre.

De eneste restriktioner, kommissionen anbefaler opretholdes, er krav om test og isolation ved indrejse til Danmark. De bør videreføres fire uger fra den 31. januar.

TV 2 erfarer

Denne artikel bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet.

Det har TV 2 accepteret, fordi TV 2 finder oplysningerne relevante for offentligheden.

Melding fra regeringen ventes i morgen

Regeringen har meddelt, at den i morgen onsdag vil komme med sit bud på, hvad der skal ske med de gældende restriktioner, og om corona fortsat skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Tidligere har regeringen fulgt indstillingerne fra kommissionen én til én. Den egentlige beslutning skal dog træffes i Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke må være et flertal imod.

Det bør også nævnes, at kommissionens indstillinger tidligere er blevet justeret helt op til, at regeringen har orienteret Folketingets partier.

Ifølge TV 2s oplysninger er dette dog den seneste indstilling.

Omikron er forklaringen

Epidemikommissionen begrunder sine anbefalinger med, at den høje smitte med Omikron ikke kan aflæses i indlæggelsestallene. Folk bliver altså ikke i lige så høj grad alvorligt syge.

Antallet af smittede forventes at toppe i slutningen af januar eller starten af februar, fremgår det af dokumentet.

Samlet set er sygehuskapaciteten aktuelt ikke kritisk udfordret af corona, og flere regioner begynder at nedskalere deres beredskab.

Tirsdag er der konstateret 46.590 smittetilfælde, mens antallet af indlagte stiger med 24 til 918.

Stadig behov for at smitteforbygge

På trods af de meget optimistiske toner, understreger Epidemikommissionen, at der fortsat er behov for smitteforebyggende tiltag og anbefalinger.

Det gælder særligt i forhold til sårbare og ældre, hvor kommissionen anbefaler, at sygehuse og plejehjem så vidt muligt fremover stiller krav om, at besøgene gør brug af mundbind og coronapas for at beskytte sårbare og ældre.

Kommissionen opfordrer desuden fortsat arrangører af store indendørs arrangementer med stående gæster til at tage skridt til at minimere smitterisikoen. For eksempel ved fortsat at kræve coronapas, opfordre til test og til at holde afstand.