Coronavirus

Nu kan du afbryde selvisolation tidligere

Der skal være en balance mellem den situation, vi står i, og restriktionerne i samfundet, lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der lemper isolationskrav.

Fra og med i dag kan man afslutte sin selvisolation, når man ikke længere har symptomer på coronavirus, og der er gået fire dage fra man blev testet.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- De lempede anbefalinger vil betyde, at der sker mere smitte. Vi kan ikke stoppe alle smittekæder, men vi kan reducere smitten mest muligt. Derfor har vi i anbefalingerne taget højde for, at man skal isolere der, hvor der er størst risiko for smitte, nemlig i perioden lige inden man får symptomer, og når man har symptomer, siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Blandt de nye anbefalinger er, at man ikke længere skal isolere sig, hvis man deler husstand med en, som er smittet. Se alle de nye anbefalinger herunder.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Ved betydelige symptomer

  • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
  • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet

  • Der anbefales antigentest eller PCR test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation.

Særlige forholdsregler

  • Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende m.v. anbefales at bære kirurgisk-maske type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos husstandskontakt.

Balance mellem anbefalinger og situation

De seneste uger har set en meget omfattende samfundssmitte med mere end 40.000 daglige smittede, senest i dag hvor Statens Serum Institut (SSI) oplyser, at der er registreret 40.348 nye coronasmittede. Og de mange smittede udgør et problem i forhold til at opretholde væsentlige samfundsfunktioner, skriver styrelsen.

Samtidig har vi ikke set en stigning i antallet af indlæggelser på intensivafdelinger, og det har fået styrelsen til at lave ændringen.

- Den senere tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet. Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere, siger Helene Probst.

Omfattende immunitet

Sundhedsstyrelsen anslår, at lidt over en million personer har været smittet med omikron, siden varianten spredte sig i starten af december sidste år.

De skriver videre, at en meget omfattende befolkningsimmunitet er grunden til, at de ikke længere ser en sammenhæng mellem antal smittede og antal indlæggelser.

4,7 millioner personer har fået to stik med en coronavaccine, og 3,5 millioner har fået den tredje såkaldte boostervaccine.