Samfund

Kunstigt lys forurener nattehimlen over Danmark: - Det er helt crazy

Omkring halvdelen af Danmarks areal er udsat for lysforurening om natten. Det kan true insekter og andre dyr.

Når Lars Holdgaard fra Fyn lufter hunden i de tidlige morgentimer, kan han nogle gange være så heldig at opleve en naturlig nattehimmel.

Lyset er temmelig ødelæggende for miljøet herude

Lars Holdgaard

Men for det meste kan det ikke lade sig gøre.

- Jeg synes, det er helt crazy, det der, siger Lars Holdgaard og peger ud over markerne mod et lysskær, der breder sig langs horisonten og langt op i nattehimlen.

Lyset kommer fra en klynge drivhuse, der ligger omkring otte kilometer fra Lars Holdgaards hjem og lyser nattehimlen op. Et lys, der er så kraftigt, at det ofte kan ses op til 20 kilometer væk.

- Om natten, når lysene er tændt, så oplyser det faktisk hele horisonten ud mod drivhusene. Det er et meget unaturligt lys og et meget kraftigt lys, fortæller Lars Holdgaard, der til daglig er teamchef i en IT-virksomhed.

Er du ikke bare sart?

- Jo, det kan du da godt sige. Men nu er jeg ude på landet, hvor der er mørkt og ingen gadebelysning. Det, synes jeg, er dejligt. Lyset er temmelig ødelæggende for miljøet herude. Jeg foretrækker faktisk, at det er mørkt om natten, så jeg kan se stjernerne, siger han.

Han frygter desuden for lysets effekt på områdets dyr.

- Jeg er bekymret for det lokale dyreliv. Det er unaturligt for fugle, insekter og ræve, og hvad der ellers er af dyreliv herude, som bliver forstyrret af noget, der ligner en solopgang om natten, siger Lars Holdgaard.

Mælkevejen er væk

I store dele af Danmark er nattemørke gået hen og blevet en mangelvare.

Gartnerierne er langt fra de eneste, der forurener nattehimlen. Alt kunstigt lys kan være med til at ødelægge nattemørket.

Selv om man bosætter sig ude på landet, er det ikke længere en garanti for, at man kan opleve en naturlig nattehimmel.

En undersøgelse, The New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness offentliggjort i 2016, konkluderer, at over en tredjedel af danskerne ikke længere kan se Mælkevejen, når de ser op på himlen om natten.

Den samme undersøgelse viser, at næsten halvdelen af Danmarks areal - 47,9 procent - er udsat for så kraftig en lysforurening fra kunstigt lys, at lysmængden på nattehimlen er forøget med mindst 50 procent.

Det kan ifølge danske forskere have konsekvenser ikke kun for mennesker, men også for dyr.

Lysforurening i Danmark

  • 89,3 procent af danskerne lever med en lysforurening på mere end 50 procent.
  • 38,5 procent af danskerne kan ikke længere se Mælkevejen på nattehimlen.
  • 7,3 procent af danskerne har ikke brug for at lade deres øjne tilpasse sig mørket om natten, fordi der er så meget lysforurening.

Kilde: The New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness, 2016

Insekter påvirkes

Seniorforsker Christian Kjær fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet var forrige år medforfatter på en rapport om insekternes tilbagegang.

Rapporten udpeger lysforurening som en medvirkende årsag.

- Der er flere konklusioner på europæisk plan, som siger, at lysforurening er en medspiller i de nataktive sommerfugles tilbagegang, forklarer Christian Kjær.

Det kunstige lys forvirrer ganske enkelt nogle insekter.

De kan blandt andet finde på at gå i vinterhi på det forkerte tidspunkt, lyset kan lokke hannerne væk fra hunnerne, og insekterne kan have svært ved at navigere.

- Og det kan man jo godt forstå, hvis de flyver i mørke og skal finde vej i mørke og ellers bruger månen som rettesnor til at finde vej, siger seniorforsker Christian Kjær.

Det påvirker eventuelt også planterne, fordi sommerfugle jo bestøver planter

Seniorforsker Christian Kjær, Aarhus Universitet

Det kan være et alvorligt problem, men ikke kun for den enkelte art.

- Alle insekter indgår i et økologisk samspil, og det vil sige, at når der bliver færre af en art, så påvirker det også dem, der spiser dem. Og det påvirker eventuelt også planterne, fordi sommerfugle jo bestøver planter, forklarer Christian Kjær.

Flagermus flygter

Lysforureningen påvirker også større nataktive dyr negativt – såsom flagermus. Det forklarer seniorrådgiver Morten Elmeros, der også er tilknyttet Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.

- Specielt lys lige omkring der, hvor de bor. Det er de meget følsomme overfor.

Hvor følsomme er de?

- De er så følsomme, at de flytter, fortæller Morten Elmeros.

Lys gør i det hele taget livet svært for flagermus.

- De flagermus, der bliver påvirket mest af lys, undgår simpelthen at flyve gennem områder, hvor der er lys. Så de kan blive afskåret fra at komme ud i nogle områder, hvor de normalt ligger og jager - og så får de færre muligheder for at finde føde, siger Morten Elmeros.

De flagermus, der bliver påvirket mest af lys, undgår simpelthen at flyve gennem områder, hvor der er lys

Seniorrådgiver Morten Elmeros, Aarhus Universitet

Ingen regulering

På Fyn har Lars Holdgaard, der generes af lysforureningen fra drivhusene, klaget til Odense Kommune - men uden held.

For lysforurening er slet ikke nævnt i Miljøbeskyttelsesloven, og der eksisterer ingen grænseværdier for lysforurening i Danmark.

- Odense Kommune har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på problematikken med lysforurening fra gartnerier og efterlyst generelle regler for branchen, skriver Odense Kommune i et svar til TV 2.

Kommunen ville gerne kunne regulere området efter Miljøbeskyttelsesloven, men det kan ikke lade sig gøre, som lovgivningen er i dag.

Der er intet, der forhindrer det, som Odense Kommune betegner som drivhusenes ”voldsomme lysmængder” og gartnerierne er ikke forpligtede til at dække af eller forhindre lysudstrålingen.

Gartnerier erkender problem

De to store gartnerier, der udleder lyset på Fyn, erkender dog begge problemet. Og de oplyser til TV 2, at de vil arbejde på at reducere lysforureningen i de kommende år.

Hos Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S peger direktøren på, at man allerede har revet et stort antal gamle drivhuse ned.

- Vi har gjort rigtigt meget – og ja, der kommer stadigvæk lidt lys ud. Det kan jeg se. Jeg er jo ikke blind overhovedet. Vi fortsætter med at arbejde med det, men det kræver nye investeringer i nye gartnerier, siger direktør Johnny Albertsen.

Der kommer stadigvæk lidt lys ud. Det kan jeg se. Jeg er jo ikke blind overhovedet

Direktør Johnny Albertsen, Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S

Han understreger dog, at de investeringer ikke vil blive foretaget indenfor den nærmeste fremtid.

- Jeg har ikke flere penge tilbage. Jeg har brugt hver en krone. Så lige nu med det, vi har gjort, vil det være det samme, som det er nu, fortæller Johnny Albertsen.

Det er vel ikke meningen, at man skal kunne se en virksomhed 20 kilometer væk?

- Jamen, det kan du ikke bare lige ændre på, siger direktøren.

Vil reducere med 95 procent

Det andet store gartneri, der er kilde til den massive lysforurening, er Alfred Pedersen & Søn, der er kendt for Katrine & Alfreds tomater, men også producerer medicinsk cannabis.

Her understreger ejer og direktør Mads Pedersen, at man er i fuld gang med at gøre noget ved lysforureningen.

- Vi vil selvfølgelig rigtig gerne stå godt i forhold til både naboer og andre, der bor længere væk – og vise noget samfundsansvar, siger Mads Pedersen.

Vi ved godt, at der er nogle, der synes, at lyset generer

Direktør Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn

Ved at installere LED-lys, der afgiver mindre varme og mørklægningsgardiner, er det planen at reducere lysudslippet fra gartneriet med 95 procent indenfor fem år.

- Vi ved godt, at der er nogle, der synes, at lyset generer. Det er en af grundene til, at vi begynder at lave det her løbende nu. Det er en kæmpeinvestering, fortæller Mads Pedersen.

Otte kilometer væk kan Lars Holdgaard, der klagede til kommunen over drivhusenes lys, på nuværende tidspunkt dog konstatere, at nattehimlen stadig oplyses af drivhusene.

- Hvis ikke de får det gjort bedre, så må jeg jo klage igen, siger han.