Coronavirus

5812 smittede sosu-assistenter på landets plejehjem

Både Ældre Sagen og FOA ser på udviklingen med bekymring.

Fredag slog antallet af coronasmittede atter rekord med næsten 47.000 registrerede positive på et enkelt døgn, og nu truer den galopperende smitte kvaliteten af ældreplejen i flere kommuner.

I Skanderborg Kommune er man så presset af smitte og isolationskrav, at der mangler over 100 fastansatte medarbejdere på ældreområdet i kommunen, hvor cirka 1000 personer er ansat . Det betyder, at en række praktiske opgaver og sociale tilbud udskydes.

Blandt andet kommer hjemmeplejen sjældnere på besøg for at gøre rent hos de ældre, og på plejehjemmene er den såkaldte klippekortordning suspenderet, som ellers sikrer de ældre en halv times ekstra hjælp eller social aktivitet om ugen.

De manglende hænder påvirker de ældres trivsel, fortæller Lone Rasmussen, der er direktør i kommunen:

- Det er på de bløde værdier, at kvaliteten falder i de her dage. En gåtur med den ældre på plejecenteret bliver ikke til noget, der er ikke tid til at tage den gode snak med den ældre og et arrangement med fællessang udskydes.

Hun understreger, at der endnu ikke er skåret på de vigtigste funktioner som personlig pleje, medicin og personlig hygiejne, men kalder situationen unik, da man i forvejen har udfordringer med at sikre tilstrækkeligt personale.

- Hvis det her fortsætter, får vi svært ved at varetage de livsvigtige ting, men allerede nu kan det godt være alvorligt for den enkelte ikke at få gjort rent eller komme til et socialt arrangement, siger direktøren.

Også syd for Skanderborg, i Horsens Kommune, tikker sygemeldingerne ind i uhørt hast.

Her er 165 medarbejdere syge, og det har fået direktør i Velfærd og Sundhed, Jes Svinninggaard til at skære ind til benet og omplacere medarbejdere så rengøringspersonalet i særlige situationer hjælper med plejeopgaver.

- Vi kigger ind under alle de sten, vi kan, siger Svenninggaard til Horsens Folkeblad.

Eksplosiv stigning i smittede sosu-assistenter

Den seneste rapport fra Statens Serum Institut bekræfter tendensen i både Horsens og Skanderborg.

Antallet af registreret coronasmittede sosu-assistenter ansat i hjemmehjælpen og dagcentrene er næsten fordoblet fra 990 til 1879 på blot en måned.

Og hvor der i midten af december samlet set var registreret 3299 smittede sosu-assistenter på landets plejehjem, er det tal nu på 5812.

I FOA, der organiserer en stor del af landets sosu-assistenter, holder man skarpt øje med smitteudviklingen.

Her kalder sektorchef Torben Hollmann smitten blandt sosu-assistenterne for en 'kæmpe udfordring', der har store konsekvenser for både personalet og de ældre:

- Vi kan ikke passe vores arbejde og passe på de ældre, og vi kan ikke tidligt opspore og forebygge sygdomme som de ældre får. Det betyder, at de bliver indlagt for ting, de ikke burde være indlagt for, og det presser et i forvejen presset sundhedsvæsen.

I kommunerne understreger både Horsens og Skanderborg, at der ikke er skåret ned på de vigtigste funktioner, men kun rengøring og sociale aktiviteter.

Den udvikling er dog i sig selv 'yderst bekymrende', mener Ældre Sagen.

- Standarden i den kommunale hjemmehjælp er skåret så hårdt ned mange steder, at der kun er rengøring hver tredje uge. Udebliver rengøringen, går der dermed halvanden måned, hvor der ikke gøres rent, siger vicedirektør Michael Teit Nielsen.

Udskydelsen af aktiviteter og opgaver i Skanderborg Kommune gælder foreløbigt frem til 1. februar.

En femtedel af personalet er sygemeldt i dagtilbud

Det er ikke kun i ældreplejen, at coronasmitten påvirker den nære velfærd.

Mere end en femtedel af personalet i landets dagtilbud var fraværende mandag til onsdag i denne uge, viser en undersøgelse lavet af Kommunernes Landsforening (KL), hvor der er svar fra 70 af landets 98 kommuner.

Helt præcis var i gennemsnit 21 procent af personalet i dagtilbuddene fraværende i perioden 17. til 19. januar.

Deres fravær skyldes ifølge KL, at de var hjemsendte i isolation, som nærkontakt, syge eller lignende.

Det er en stigning fra sidste uge, hvor 16 procent var fraværende.