Coronavirus

SSI vil justere, hvordan de opgør coronadødsfald

Som det er nu, ser pandemiens aktuelle status mere alvorlig ud, end den reelt er, lyder det fra ekspert. Af den grund ser SSI nu på tallene.

Hvis du får en tagsten i hovedet eller dør i en trafikulykke, kan du havne i statistikkerne over coronarelaterede dødsfald.

Sådan har det været under hele pandemien, fordi tallene omfatter alle døde, der er testet positiv inden for de seneste 30 dage.

Men de seneste uger er opgørelsesmetoden blevet mere misvisende, og derfor vil Statens Serum Institut justere opgørelserne.

Det siger Lasse Vestergaard, der er afdelingslæge på Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos SSI og koordinator af det program, der overvåger dødelighed, til TV 2.

- Omikron har skabt meget udbredt smitte og ser ud til at give mildere sygdomsforløb. Begge faktorer skubber vores tal i en lidt mere upræcis retning, og derfor er vi nødt til at kigge på dem, siger Lasse Vestergaard.

Sådan opgøres dødstallene

Når SSI opgør antallet af coronarelaterede dødsfald, medtager de alle dødsfald, hvor afdøde er testet positiv for coronavirus inden for 30 dage. Det er samme metode, der ligger bag opgørelserne af for eksempel influenzadøde.

WHO, EDCD (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, red.) og en del andre lande anvender samme opgørelsesmetode.

Kilde: SSI

Ifølge Lasse Vestergaard har opgørelserne indtil nytår "passet ret godt", selv om de altid vil være behæftet med en vis usikkerhed. Men efter Omikron-varianten har sendt smittetallene på himmelfart - inden for den seneste måned er hver tiende dansker blevet registreret smittet med coronavirus - er tallene blevet mere usikre.

For jo flere smittede, der er, jo flere af dem vil indgå i de daglige opgørelser over coronarelaterede dødsfald, selv om dødsårsagen ikke er virussen.

- Når der er så meget smitte, vil flere have covid-19 og samtidig for eksempel blive kørt ned og måske dø. Derfor bliver vores egentlige tal mindre retvisende, siger Lasse Vestergaard.

Et langsommere, men mere præcist tal

Seruminstituttet er lige nu ved at analysere, hvor tæt eller langt fra det korrekte tal de seneste ugers opgørelser over coronadødsfald ligger.

Hvornår undersøgelserne er færdige, er det for tidligt at sige, men når resultaterne er klar, vil det sandsynligvis betyde, at ét dagligt tal for coronadødsfald bliver til to, fortæller Lasse Vestergaard.

- Det, jeg forventer, vil ske, er, at vi stadig bruger 30-dages-tallene, men også vil have et alternativt tal med forsinkelse for at nuancere det, siger han.

Det nye tal vil i så fald være baseret på data fra dødsattester. Et sådant tal er mere præcist, fordi det er en læge med kendskab til patientens sygdomsforløb, der udfylder attesten.

Til gengæld tager det længere tid at få registreret, fordi lægen først skal skrive attesten, der så bliver sendt videre til Sundhedsdatastyrelsen for derefter at ende hos SSI.

Ifølge Lasse Vestergaard vil begge tal være med til at belyse udviklingen og alvorligheden af epidemien.

Vigtigt pejlemærke for beslutninger

Suppleringen med et ekstra tal i opgørelserne er fornuftig, mener Reimar W. Thomsen, der er overlæge og lektor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og har forsket i coronarelaterede dødsfald. For hvis ikke man gør det, risikerer tallene at blive mere og mere misvisende.

- Som det er nu, ser pandemiens aktuelle status mere alvorlig ud, end den reelt er, siger Reimar W. Thomsen.

Han kalder de løbende opgørelser af dødsfald for et "vigtigt pejlemærke" i pandemien.

- Tallene er noget af det, vi har styret efter undervejs og truffet beslutninger om nedlukninger og vacciner på baggrund af. Derfor er det væsentligt, at de bliver justeret i den nuværende situation, så de er så retvisende som muligt, siger han.

Omikron blev en gamechanger

Viggo Andreasen, der er lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet, understreger, at tallet indtil for et par uger siden var fornuftigt nok som pejlemærke. Men nu "passer det ikke længere i samme grad".

- Sådan nogen som mig hader jo, at man laver om på statistikker. Men man bør justere det her, siger han.

Viggo Andreasen fremhæver ligesom SSI den nyeste virusvariant som det, der har fået tallene til at skride. Reimar W. Thomsen beskriver billedet i 2022 som "en helt ny situation".

- Omikron har forandret gamet fuldstændig. Den er mere ligeglad med folks vaccinestatus og tidligere smitte, så den kører hen over landet med en helt anden dimension, siger Reimar W. Thomsen.

Tæt på, men ikke sandheden

Selv om tallene løbende bliver justeret og tilpasset, vil de aldrig blive helt præcise, fortæller eksperterne.

Usikkerheden starter nemlig allerede på hospitalet ved det enkelte dødsfald, hvor det kan være svært at fastslå præcis, om det var det ene eller det andet, der blev afgørende for, at en person døde.

Alligevel kalder eksperterne opgørelserne "væsentlige", "værdifulde" og "utroligt vigtige".

Opgørelserne over de coronarelaterede dødsfald bliver aldrig et et facit, man kan sætte to streger under, erkender Lasse Vestergaard. Han kalder tallet for et overvågningstal, der kan give et billede af epidemien.

- Det billede bliver aldrig hundrede procent præcist. Men vi kan stræbe mod at komme så tæt på som muligt, siger han.