Coronavirus

Enige lægeforeninger advarer politikerne - hospitaler er under stort pres

Antallet af smittede hospitalslæger er fordoblet på en måned, og flere hospitaler er begyndt at aflyse behandlinger.

Tirsdag blev det besluttet, at behandlingsgarantien genindføres fredag 21. januar, mens flere partier råber på lempelser af restriktionerne.

Men hospitalerne er stadig alt for pressede til at efterkomme udrednings- og behandlingsgarantien, ligesom en lempelse af restriktionerne også risikerer at sætte lægerne under hårdt pres.

Det fortæller Lægeforeningen og dets to afdelinger Overlægeforeningen og Yngre Læger til TV 2 og understreger, at situationen lige nu ikke kan sammenlignes med en normal influenzasæson.

For i takt med at smitten stiger i det øvrige samfund, er det samme gældende blandt hospitalslægerne. Og smitten spreder sig meget hurtigere end normalt for sæsonen.

- Vi mødtes i bestyrelsen, hvor vi er ni læger fra ni forskellige steder i landet, og alle kan genkende, at vi har rigtig mange sygemeldinger blandt personalet. Der er pres på morgen, middag, aften, nat - også i weekenderne, siger Helga Schultz, der er formand for foreningen Yngre Læger.

I øjeblikket er det muligt at håndtere smitten ved at indkalde ekstra folk, men det lægger pres på lægerne. Hun understreger, at man som patient skal føle sig sikker på, at der er en læge klar til at se en.

Derfor er den stigende smitte problematisk, lyder det.

- Der er et smertepunkt for, hvor mange læger kan være syge. Hvis sygemeldingerne fortsætter, risikerer vi, at folk bliver syge med stress og overbelastning. Så bliver det uoverskueligt, siger Helga Schultz.

Fordobling af smittede læger på en måned

De seneste fire uger er antallet af hospitalslæger, der har været syge med covid-19, næsten fordoblet.

14. december var i alt 2430 hospitalslæger testet positive siden pandemiens begyndelse. 18. januar var det samlede antal steget til 4401.

Det betyder, at der allerede nu bliver aflyst flere operationer, behandlinger og kontroller grundet sygdom hos personalet, fortæller Camilla Ratchke, der er formand for Lægeforeningen.

- Sygehusene er i øjeblikket nødt til at tage bestik af, om man kan løse dagens opgaver. Man må også nedlægge flere funktioner og lukke ambulatorier. Så må man aflyse aftaler med 20 til 25 patienter, der skulle ind på ambulatoriet, siger hun.

Derfor er det også for tidligt at lempe restriktionerne, hvis man vil opretholde nogle af hospitalernes funktioner, mener formanden.

- Vi kan sagtens lempe alle restriktioner og læne os ind i en overbevisning om, at færre bliver indlagt. Men virkeligheden er, at der sættes smitterekorder i disse dage, og får vi mange smittede, vil flere blive indlagt. Det vil gøre det svært være at opretholde mange funktionerne i sundhedsvæsenet, og det har politikerne valgt at se bort fra med åbne øjne, siger hun.

Af samme årsag er Lægeforeningen modstandere af at genindføre behandlingsgarantien.

Hver morgen er en kabale

På Herlev Hospitals medicinske afdeling mødes personalet om morgenen, hvor vagtplanen bliver læst op.

Her står, hvilke opgaver, der skal løses, og hvilke læger, der er ansvarlige for, at det bliver gjort. Hvis en læge er syg, betyder det, at opgaverne skal løses af andre. Og så starter puslespillet.

Når læge Wendy Schou møder ind på arbejde, ved hun derfor ikke, hvor meget pres, der vil være på dagen. Og når hun har fri, ved hun aldrig, om hun alligevel bliver kaldt på arbejde, fordi hendes kollegaer syge.

- Hver dag skal vi tage stilling til, at hvis vi ikke kan dække alt om morgenen, må vi lukke aktivitet. Man kan ikke lukke meget på en medicinsk afdeling, fordi det er meget akut med indlæggelser fra ambulancer og lignende, fortæller hun.

De har to valg, der kan være med til at løsne op for presset på afdelingen, når det er højest, siger Wendy Schou. Det ene er at få kolleger, der har fri, til at møde på arbejde, hvilket lægger yderligere pres på dem. Det andet er at beslutte at droppe nogle opgaver.

- Det er gået godt hos os, fordi vi har forebyggende tiltag, så der er en eller to, man kan flytte rundt på. Men på grund af sygdom starter dagen med, at vi skal finde ud af, hvad for nogle opgaver, vi kan løse, og hvem der skal løse dem, siger hun og tilføjer:

- Det er fint lige nu. Men vi kan ikke køre med mange sygemeldinger hver dag i flere måneder.

Nødt til at prioritere de mest syge højest

Den enstemmige melding fra lægeorganisationerne skaber bekymring for den nærmere fremtid. For arbejdsbyrden vokser og vokser, og sygemeldingerne gør det samme.

I sidste ende kan det betyde, at flere læger går ned med stress, advarer Wendy Schou, der også er overenskomstformand i Yngre Læger.

Arbejdsforholdene gør, at det er under al kritik at genindføre behandlingsgarantien netop nu, siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen.

- Vi hører fra hele landet, at afdelingerne er hårdt ramt af omikronsmitte og sygdom blandt overlæger. Som situationen er lige nu, er det ikke muligt at genindføre behandlingsgarantien.

På flere af landets sygehuse bliver man i øjeblikket nødt til at prioritere kun at behandle dem, der har mest brug for det, fortæller hun videre.

Så trods de mange positive udmeldinger om Omikron-varianten, er det for tidligt at begynde at lempe på de smitteforebyggende forhold.

- Tallene viser, at virkelig mange ansatte rammes af smitten, og det giver et markant øget arbejdspres på sygehusene. Vi hører, at mange er nødt til at aflyse undersøgelser og behandlinger, siger Susanne Wammen.

TV 2 arbejder på at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).