Coronavirus

Mette Frederiksen vil gentænke coronahåndteringen - hvad siger de andre partier?

Der er glæde på Christiansborg over statsministerens melding. Få et overblik over partiernes forslag til den fremtidige coronahåndtering nederst.

De nuværende restriktioner og coronahåndteringen generelt skal genovervejes.

Sådan lød det mandag fra statsminister Mette Frederiksen.

Hun begrundede det med de lave indlæggelsestal for intensivpatienter i Danmark på trods af de rekordhøje daglige smittetal.

Statsministeren uddybede ikke regeringens planer for den videre coronahåndtering i Danmark, og over for Go’ Aften Live på TV 2 ville hun ikke sætte en dato for, hvornår landet kan genåbne endnu mere.

Men hvad siger de andre partier - hvordan skal vi håndtere corona fremover?

Tilbage til normalen

Venstre vil helt tilbage til det Danmark, vi kendte før corona, og slippe de tiltag, der er, nu.

- I starten af februar skal vi tage stilling til, om corona fortsat skal være en samfundskritisk sygdom, og jeg synes efterhånden, at argumenterne begynder at tynde lidt ud. For presset på sundhedsvæsenet på grund af corona og især på intensivafdelingerne er stærkt aftagende, siger sundhedsordfører Martin Geertsen til TV 2.

Lignende toner kommer fra de konservative. Vi skal lære at leve med corona og have fjernet den særstatus, sygdommen har i dag, siger politisk ordfører Mette Abildgaard.

Hun efterlyser en mere langsigtet strategi for coronahåndteringen.

- Det har givet en enormt stor usikkerhed for vores erhvervsliv, restaurationsbranche og så videre, at der kom så voldsom en nedlukning, når der trods alt ikke var mere belastning af vores sundhedsvæsen. Og den tryghed er vi nødt til at få genskabt.

Ø ikke klar til at droppe restriktioner

Selvom der er udsigt til, at epidemien er ved at klinge af, vil regeringens støtteparti Enhedslisten ikke drosle ned for restriktioner med det samme. De nuværende restriktioner udløber 31. januar.

- Vi skal fastholde den kurs, vi har tegnet indtil nu, og lade de sidste restriktioner løbe ud for at sikre, at vi ikke får en overbelastning af sundhedsvæsenet, siger coronaordfører Peder Hvelplund.

Men han ser det også som naturligt, at vi skal se corona på en anden måde fremover. Corona skal ikke længere skal have status som samfundskritisk, coronapasset skal fjernes, og særligt testsystemet skal ændres, lyder det.

- Vi kommer til at overgå fra den massive massetestning, vi har nu, til en langt mere ekstensiv overvågning, hvor vi eksempelvis benytter os af spildevandsovervågning og test hos egen læge, fremfor at vi tester så massivt som nu.

Her har du et overblik over, hvad partierne på Christiansborg ønsker for håndteringen af corona fremover:

Overblik: Partiernes ønsker for håndteringen af corona

Socialdemokratiet

Ifølge statsminister Mette Frederiksen ser det ud til, at kurven er knækket, hvad angår de indlagte på intensiv. Og derfor skal der kigges på den fremtidige coronahåndtering.

- Vi er selvfølgelig et sted og i en situation, hvor vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange af tilbage, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget. Det er i hvert fald det, vi gør i regeringen lige nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Konkret hvad regeringen planlægger, uddyber hun ikke. Ligesom hun ikke vil sætte dato på, hvornår Danmark kan genåbne endnu mere.

Foto: TV 2

Radikale Venstre

Radikale Venstre vil blandt andet kigge på testsystemet. 

- Danmark er et af de lande i verden, der tester allermest, og det koster hver dag millioner af kroner. Er det godt givet ud? Er det proportionalt med det, vi får ud af det? siger sundhedsordfører Christina Thorholm.

Partiet efterlyser også en langsigtet plan, således at erhvervs- og kulturlivet kan være klar, hvis der skulle komme endnu en bølge af corona.

- Vi skal leve med anbefalinger om god hygiejne og en viden om, hvad vi gør, når vi er smittede, men gerne uden restriktioner fremadrettet. Vi skal kunne leve med nye virusser, uden at vi sætter det helt store apparat i gang.

Foto: TV 2 Grafik

Det Konservative Folkeparti

Politisk ordfører Mette Abildgaard siger, at vi skal lære at leve med coronavirus.

- Det kræver, at vi fjerner den særstatus corona har i samfundet og i virkeligheden også den måde, vi taler om corona på. Vi skal måske ikke gå så meget op i de daglige smittetal, som vi har gjort hidtil, fordi vi ikke ser den her sammenhæng mellem antal smittede og antal indlagte på intensiv.

Partiet efterspørger en mere langsigtet strategi for, hvordan vi lever med coronaen iblandt os.

- Det har givet en enormt stor usikkerhed for vores erhvervsliv, restaurationsbranche og så videre, at der kom så voldsom en nedlukning, når der trods alt ikke var mere belastning af vores sundhedsvæsen. Og den tryghed er vi nødt til at få genskabt.

Foto: TV 2 Grafik

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige vil ikke længere kategorisere corona som en samfundskritisk sygdom.

- Vores ønske er, at vi fjerner alle restriktioner og vænner os til at leve med covid i samfundet, som vi lever med alle andre sygdomme, siger formand Pernille Vermund.

Foto: TV 2

SF

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen vil håndtere corona "så lidt mærkbart som muligt".

- Lige nu er der to modsatrettede krav: At vi måske har set enden på epidemien, og det skaber håb og også krav om at ophæve alle restriktioner. Samtidig er arbejdspladser ved at knække på grund af sygefravær. 

- Det er klogt at holde vejret en god uges tid endnu, så alle ikke bliver smittede på en gang, for det kan samfundet heller ikke klare. 

Foto: TV 2

Liberal Alliance

Formand Alex Vanopslagh mener ikke, at corona er en sygdom, der fremover skal afkræve restriktioner.

- Vi skal vænne og omstille os til, at corona er en sygdom, som vi er rigtig mange, der vil blive ramt af, men meget få vil lide alvorligt under. Derfor er en sammenligning med influenza både relevant og rigtig, og vi skal behandle corona derefter. Det er ikke en sygdom, der kræver restriktioner. Men det er klart, er du smittet, så skal du ikke møde op på arbejde og smitte andre.

Det eneste, der kan stå i vejen for, at vi kan leve som inden corona, er overbelastning af sundhedsvæsenet, lyder det.

- Derfor er der selvfølgelig en politisk opgave i at øge kapaciteten i sundhedsvæsenet, og i yderste instans må man for de aktiviteter, hvor der er den største smittespredningsrisiko, kræve en frisk kviktest for deltagelse. 

Foto: TV 2 Grafik

Dansk Folkeparti

Sundhedsordfører Liselott Blixt vil have en genindførsel af udrednings- og behandlingsgaranti, at coronapasset bliver fjernet, og at vi får åbnet nogle af de steder, der er lukket.

Partiet ønsker ligeledes, at teststrategien skal være mere målrettet:

- Alt det, vi kan få normaliseret, skal vi have normaliseret. Men vi skal stadig passe på vores ældre og svage ved at teste det personale, der skal passe de ældre, og at man sørger for at blive hjemme, når man er syg.

Dansk Folkeparti mener ikke, at vi skal have nedlukningsværktøjet i baghånden fremover.

- Det kan skade rigtig mange erhverv og være til gene for mange mennesker, der risikerer at miste arbejde, og mange har fået det psykisk dårligt.

Foto: TV 2 Grafik

Venstre

Sundhedsordfører Martin Geertsen siger, at vi skal til det Danmark, vi kendte før pandemien, hvor "folk havde deres frihed".. 

- I starten af februar skal vi tage stilling til, hvorvidt corona fortsat skal være en samfundskritisk sygdom, og jeg synes efterhånden, at argumenterne begynder at tynde lidt ud. For presset på sundhedsvæsenet på grund af corona og især på intensivafdelingerne er stærkt aftagende.

Ordføreren mener, at vi særligt kan tage vores viden om hygiejne og brugen af vaccination med os fra epidemien:

- At ældre og sårbare grupper bliver vaccineret mod influenza og imod forskellige coronavarianter må være vejen frem i stedet for et ret dyrt test-setup, som vi ser nu.

Foto: TV 2 Grafik

Enhedslisten

Enhedslisten vil lade de nuværende restriktioner, der gælder til 31. januar, løbe ud for at sikre, at vi ikke får en overbelastning af sundhedsvæsenet.

Men partiet ser det også som naturligt, at vi skal se corona på en anden måde fremover. Corona skal ikke længere have status som samfundskritisk, coronapasset skal fjernes, og særligt testsystemet skal ændres.

- Vi kommer til at overgå fra den massive massetestning, vi har nu, til en langt mere ekstensiv overvågning, hvor vi eksempelvis benytter os af spildevandsovervågning og test hos egen læge, frem for at vi tester så massivt som nu, siger coronaordfører Peder Hvelplund.

Derudover ser partiet gerne, at Danmark investerer i sundhedsvæsenet, så vi i krisetider også er i stand til at håndtere et antal stigende indlagte og smittede.   

Foto: TV 2 Grafik

Alternativet

Sundhedsordfører Torsten Gejl mener, at "der skal lempes alt, hvad der overhovedet er muligt."

- Alle restriktioner, som der ikke er tungtvejende sundhedsmæssige argumenter for at opretholde, bør fjernes. Vi kender til corona og bør derfor kunne forlade et ekstremt forsigtighedsprincip til fordel for et princip om proportionalitet. 

Foto: TV 2 Grafik