Ekspert: - Vi forventer langt færre med senfølger af Omikron

Færre personer vil blive ramt af senfølger efter smitte med Omikron-varianten, lyder forventningen fra flere eksperter.

Tusindvis af danskere smittes dagligt med Omikron-varianten, og landets forskere arbejder på højtryk for at undersøge, hvor slemme senfølgerne heraf kan blive.

Selvom det fortsat er meget tidligt at konkludere på data for senfølger, tegner der sig allerede nu et positivt billede, lyder det fra Ejvind Frausing Hansen, der er forskningsleder på en senfølgeundersøgelse fra Hvidovre Hospital samt overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling.

- Min forventning er, at vi ikke ser senfølger i nær samme omfang, som vi har set tidligere i forbindelse med Delta-varianten, siger han.

Ifølge Ejvind Frausing Hansen peger forskningen i retning af, at de observerede senfølger typisk følger sygdomsforløbets symptomer.

Derfor er det forventningen, at kombinationen af den tilsyneladende mildere Omikron-variant samt den høje grad af vaccinedækning vil resultere i mærkbart færre senfølger end tidligere set i epidemien.

- Det vil være i størrelsesorden 1 procent af dem, der har haft Omikron, hvor vi vil se senfølger, siger Ejvind Frausing Hansen med det forbehold, at det endnu er for tidligt med endelige konklusioner.

Til sammenligning er antallet af personer med senfølger efter smitte med Delta-varianten ifølge forskningslederen omkring 10 procent for personer, der ikke har været indlagt.

Senfølger efter Omikron er mildere end Delta

De senfølger, der kan opstå på bagkant af smitte med Omikron, forventes at være hoste og slim i halsen snarere end problemer med åndenød og brystsmerter, som det ses hos tidligere indlagte med Delta-varianten.

- Hvis man slet ikke har nogen symptomer eller meget få, tror jeg ikke, at vi kommer til at se senfølger hos smittede med Omikron, lyder det fra Ejvind Frausing Hansen.

På landets senfølgeklinikker har man fulgt patienter, der har været smittet med Delta-varianten.

Her viser forskningen, som blandt andre Ejvind Frausing Hansen står bag, at 85 procent af de indlagte har minimum et symptom fire måneder efter indlæggelse.

Mildere indlæggelsesforløb

En af de personer, der dagligt håndterer de nuværende indlagte patienter med corona er overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Nina Weis, der også arbejder som professor på Københavns Universitet.

Hun oplyser, at de patienter, der bliver indlagt med Omikron, typisk har et kortere forløb end ved smitte med Delta-varianten.

- Det tyder jo på, at Omikron-varianten er mildere, men det kan også være, fordi at vi har rigtig mange forskellige ting at behandle med meget tidligt i forløbet, og så kan det også være, fordi at der er mange, der er vaccineret og dermed godt beskyttet mod Omikron, siger hun.

Også Nina Weis slår fast, at det er for tidligt at konkludere på mulige senfølger af Omikron-varianten.

Hun oplyser dog, at det ser ud til, at Omikron-varianten mest holder til i de øvre luftveje snarere end de nedre luftveje.

- Derfor vil de senfølger, som man kan få, formentlig også manifestere sig i form af tab af lugte- og smagssans, samt træthed og muskelsmerter og forhåbentlig noget, der ikke varer så lang tid, lyder det.

Ifølge Nina Weis vil der gå "et par måneder endnu", før forskere kan konkludere endeligt på senfølger af Omikron-varianten.

Kurven ser ud til at være knækket

Antallet af intensivpatienter med corona på landets hospitaler har ikke været lavere siden 5. december sidste år. Dermed ser kurven for intensivindlæggelser ud til at være knækket.

Mandag var der 52 indlagte med corona på landets intensivafdelinger, mens det generelle indlæggelsestal lå på 802.

En af forklaringerne kan være, at den mildere Omikron-variant er blevet den klart mest dominerende i Danmark.

- Hvor vi tidligere har set mange Delta-smittede, ser vi nu, at patienterne på intensivafdelingen på Rigshospitalet bliver indlagt med Omikron-varianten og ikke er syge af Omikron. Langt de fleste patienter er indlagt af andre årsager end corona, siger Anders Perner, overlæge på intensivafdelingen på Rigshospitalet, til TV 2.