Coronavirus

SSI: Vi bevæger os mod "influenzalignende" tilstande

Vaccinationsindsatsen bevæger sig mod tilstande, som man kender det fra de mere almindelige influenzasygdomme, lyder det fra SSI's faglige direktør.

Mens mange danskere i øjeblikket bliver indkaldt til et tredje vaccinestik, stod det ved et pressemøde onsdag klart, at et fjerde stik meget vel kan blive tilbudt gruppen af ældre og sårbare i samfundet.

Og det giver mening, lyder det fra Tyra Grove Krause, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), til TV 2.

Vi kan ikke forhindre smitte i befolkningen, men vi kan sørge for at beskytte de allermest udsatte

Tyra Grove Krause, faglig direktør i SSI

Alligevel ser noget ud til at have ændret sig for coronasituationen, mener hun.

Bevæger sig mod influenzatilstand

Selvom smitten med Omikron-varianten er høj, bevæger samfundet sig mod mildere tilstande, der kan sammenlignes med influenza, lyder det fra SSI's faglige direktør.

- Det er rigtigt, at vi bevæger os lidt mere hen imod sådan et influenzalignende mønster, hvor strategien vil være den samme. Vi kan ikke forhindre smitte i befolkningen, men vi kan sørge for at beskytte de allermest udsatte mod at blive alvorligt syge, siger Tyra Grove Krause.

Ifølge SSI-direktøren vil myndighedernes strategi for vaccination altså fremover komme til at minde om den, der benyttes ved de almindelige influenzavarianter, som den ældre del af befolkningen ligeledes bliver tilbudt vaccination mod.

I slutningen af 2020 var det også de ældre, der stod forrest i køen til at blive tilbudt en stik med de dengang helt nye coronavacciner.

- Det er i øjeblikket overvejelserne, om plejehjemsbeboerne og de allerældste skal have fjerde stik. Det er en gruppe borgere, som er i størst risiko for at blive alvorligt syg. Det er rigtig vigtigt at sørge for, at den her gruppe er ekstra godt beskyttet, siger Tyra Grove Krause.

Det giver god mening

Tyra Grove Krause fortæller, at SSI ikke er i besiddelse af data, som understøtter varigheden af fjerde stiks beskyttelse mod alvorlig sygdom. Der er en sandsynlighed for, at immuniteten aftager, som man har set det med tredje stik, fortæller den faglige direktør.

- Risikoen for at blive smittet er med Omikron meget større, og så har vi kendskab til, at der er noget vigende immunitet efter vaccinationen. Derfor giver det god mening at give dem, der er allermest udsatte, det ekstra stik.

Data fra stadigt flere studier peger på, at varianten Omikron forårsager mildere sygdomsforløb end den hidtil dominerende variant, Delta.

Nye tal fra et amerikansk studie, der endnu ikke er fagfællebedømt, viser, at risikoen for at dø af Omikron er hele 90 procent lavere end ved smitte med Delta.

Alt i alt bakker data op om, at Danmark inden for en overskuelig fremtid kan vende tilbage til "normaltilstande", fortalte Tyra Grove Krause 3. januar til TV 2.

Her lød hendes bud, at man vil se smitten "klinge af" inden for de næste to måneder.