Samfund

Læger råbte op og frygtede, at kontroversielle ankeloperationer kunne ende som "masseskade"

Kirurger frygtede politianmeldelser og kunne "ikke finde hoved og hale" på journalerne fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

De hundredvis af kontroversielle ankeloperationer, som blev udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, kunne ende med "masseskade" for patienter og "politianmeldelse" af læger.

Sådan lød advarslen i en mail i december 2018. Det var overlæge og kirurg på Hvidovre Hospital Lars Ebskov, som på vegne af alle fod- og ankelkirurger på Hvidovre Hospital kom med en klar opfordring til en række kollegaer på Bispebjerg og privathospitalet Hamlet.

- Vi vil med denne skrivelse på det kraftigste opfordre til, at MAN OPHØRER MED DENNE TYPE KIRURGI, indtil resultaterne er gjort op på BBH (Bispebjerg Hospital, red.) og indtil, at Patienterstatningen har fået analyseret sagerne, skrev Lars Ebskov i mailen, som Radio4 og TV 2 har fået aktindsigt i.

På det tidspunkt havde flere end 500 patienter fået foretaget den kontroversielle operation, hvor man som patient får indopereret en fiberwire som erstatning for ledbånd inde i anklen. Ledende overlæge Henrik Palm havde beordret stop for operationerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i maj 2018. Alligevel fandt kirurgerne fra Hvidovre det nødvendigt at sende opfordringen ud i en bredere kreds.

- Vi er fuldt bevidste om, at vores fremfærden kan virke stærkt intimiderende, og det undskylder vi meget. Vi gør det, fordi vi er bekymrede, og vi gør det for at sikre patienterne, og så gør vi det for, at der ikke er læger, der bliver hårdt ramt af en masseskadesag, som kan ende med politianmeldelse, stod der videre i mailen.

Eksperter peger på lovbrud

Bekymringen fra overlægen, om at operationerne kan ende som en politisag, er ikke grebet ud af den blå luft. To eksperter peger begge på, at loven er blevet brudt, fordi de flere end 500 patienter ikke er blevet ordentligt orienteret, inden de er blevet opereret.

- Jeg har set det skriftlige materiale, som patienterne har fået, og det er efter min vurdering ikke tilstrækkeligt. Der får de ikke oplysninger om manglen på viden omkring den her operation, og dermed har de ikke haft grundlag for at træffe et informeret valg. Og det har de jo krav på ifølge sundhedsloven, siger Karsten Juhl Jørgensen, professor ved Cochrane Danmark, som er en forskningsenhed tilknyttet Syddansk Universitet (SDU).

Kent Kristensen, sundhedsjurist og lektor ved SDU, vurderer over for Radio4 og TV 2, at affæren kan ende som en politisag, da han vurderer, at behandlingerne skulle have været anmeldt som et forsøg til den Videnskabsetiske Komité.

- Det kan sidestilles med uagtsom legemsbeskadigelse efter straffeloven. Og i de tilfælde vil der være tale om, at patienterne har lidt et overgreb.

Mener du, at der skal køres en sag hér?

- Ja, det mener jeg, siger Kent Kristensen og forklarer, at straffen både kan være bøde og fængsel.

Tip os

Har du oplysninger i sagen, eller har du fået foretaget en ankeloperation som den beskrevet i artiklen? Så skriv gerne til en af journalisterne på alsp@tv2.dk eller alch@radio4.dk.

Foreløbig har 40 patienter fået erstatning for skader efter ankeloperationerne. Fælles for sagerne er, at de eksperter, som har undersøgt sagerne for Patienterstatningen, ikke kan se nogen grund til, at patienterne overhovedet blev opereret.

- I de 40 sager, som vi har anerkendt, er der et mønster, som viser, at der efter vores lægers vurdering ikke har været tilstrækkelig operationsindikation forud for operationen. Med andre ord har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationerne, siger Martin Ericksen, vicedirektør i Patienterstatningen.

Kontroversiel behandling

Lærke Haveman, 24 år, er en af de patienter, der har fået tilkendt erstatning. Patienterstatningens lægekonsulent vurderer, at Lærke Haveman er blevet skadet af en ”kontroversiel” behandling, da der ikke var grund til at udføre operationen.

Lægekonsulenten skriver blandt andet, at der i Lærke Havemans tilfælde er lavet en "MR-scanning, hvor ledbånd beskrives normale. På trods af dette beskriver operatør (kirurgen, som opererede, red.) skade på ledbånd på indersiden".

Kenth Esbensen, tidligere overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som stod for operationerne sammen med en kollega, afviser kritikken, som, han mener, kommer fra læger, der ”ikke er kompetente”.

- Han har fordrejet virkeligheden, siger Lærke Haveman.

- Han har været i en situation, hvor han har brugt sin autoritet til at overbevise mig om en unødvendig operation. Og tre år efter er jeg stadig så mærket af skaderne, at jeg ikke ved, hvad jeg skal med mit liv om halvt år. Eller bare om en uge. Jeg er begrænset i alt, hvad jeg gør.

Opererede uden grund

TV 2 og Radio4 har fået aktindsigt i en stribe mails sendt mellem ankelkirurger fra københavnsområdet. Her fremgår det, at kirurger fra andre sygehuse og privathospitaler har modtaget utilfredse patienter, som har fået foretaget det kontroversielle indgreb på Bispebjerg og Frederiksberg.

- Jeg har haft en del igennem hos mig med svære problemer, lyder det i en mail fra en overlæge på CPH Privathospital. Overlægen gør det samtidig klart, at han – efter at have vendt patienternes scanningsbilleder med andre læger – vurderer, at der i de fleste tilfælde slet ikke var grund til at udsætte patienterne for operationen.

I mailudvekslingen fremgår det også, at overlægen "ikke kan finde hoved eller hale" i de journaler, som patienterne har fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og at han i materialet "ikke kan finde de test, som indicerer kirurgi (giver anledning til at operere, red.)".

- Jeg er skideligeglad

Tidligere overlæge Kenth Esbensen afviser udsagnene fra både lægekollegerne og Patienterstatningen. De ved ikke, hvad de taler om, mener han.

- Altså, i bund og grund, så er min holdning, at jeg er skideligeglad, om Lars Ebskov og andre ikke synes, at de patienter skulle have været opereret. Jeg kunne mærke og høre på patienterne, at de har fået det bedre af det. At der så er nogle, der har problemer, det er jeg ked af. Selvfølgelig. Det giver sig selv, siger han.

Når andre læger og radiologer ikke kan få øje på de skader på ledbåndene i patienternes ankler, som Kenth Esbensen opererede dem for, så skyldes det – ifølge Kenth Esbensen - at de ikke er dygtige nok til deres job.

- Noget af problemet er, at de her mange skeptiske mennesker, de kan jo ikke – åbenbart – kigge på en MR-scanning ordentligt.

Er du bedre til at se på en MR-scanning, end radiologer er?

- Ja. Det har jeg været i årevis, siger Kenth Esbensen.

Ingen andre kan se skaderne

Martin Ericksen, vicedirektør i Patienterstatningen, som foreløbig har givet erstatning til 40 patienter, der lever med invaliderende skader efter de omstridte ankeloperationer hos Kenth Esbensen og hans kollega, afviser, at det handler om almindelig faglig uenighed blandt eksperter.

- Det er ikke tilfældet her. Det er ikke bare vores læger, som vi har haft til at vurdere sagerne. De er ansat på flere forskellige sygehuse, og opfattelsen er ens. I de her sager har der manglet indikation for operationen, siger Martin Ericksen og fortsætter:

- Vi har fem læger med subspecialet (fodkirurger, red.) til at vurdere sagerne. Og så har vi som nævnt også haft nogle af sagerne ude af huset ved eksterne fod- og ankelkirurger til at vurdere sagerne. Det overordnede billede er, at der ikke har været indikation, og det vil sige, at operationerne skulle ikke være udført.

Må ikke arbejde som læge

Den i dag 65-årige Kenth Esbensen, der som overlæge stod i spidsen for operationerne, har ikke længere lov til at virke som læge. Han er gået på efterløn, og Styrelsen for Patientsikkerhed suspenderede i juli 2020 hans autorisation. Begrundelsen er fjernet i den version af afgørelsen, som Radio4 og TV2 har fået aktindsigt i.

Men det fremgår, at styrelsen vurderer, "at der er begrundet mistanke om", at Kenth Esbensen "som læge vil kunne være til fare for patientsikkerheden".

Kenth Esbensen vurderer selv, at han og en kollega udførte den kontroversielle operation flere end 700 gange fra 2007, til de blev stoppet i 2018, og en undersøgelse af forløbet blev sat i gang. Den har identificeret lidt over 500 patienter, hvis ankler var under kniven. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har kontaktet dem alle, og omkring 200 patienter er vendt tilbage på henvendelsen. Foreløbig er 120 af dem inviteret til at få deres tilstand undersøgt på hospitalet.

Region Hovedstaden, som ejer og driver Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, vil ikke udtale sig om sagen, men henviser til hospitalet.

Her siger Henrik Palm, ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, som standsede operationerne, da han kom til i foråret 2018 og satte den omfattende undersøgelse i gang, at han "beklager dybt" over for patienter, der er blevet skadet af operationerne.

- Andre må vurdere, om vi er ude i decideret lovbrud. Og så må vi se, om der skal politi ind i sagen. Jeg vil ikke udelukke noget, siger Henrik Palm.

Kirurgen, der var kollega til Kenth Esbensen, har endnu ikke reageret på Radio4 og TV 2s henvendelser.