Coronavirus

Lærere vil have flere restriktioner i skolen efter juleferien

Kun 1,3 procent af børnene mellem 5 og 11 år er færdigvaccineret. Og det skal skal op, hvis skolerne skal forblive åbne, siger SSI.

Når juleferien slutter 5. januar, skal skolebørnene igen indfinde sig i klasselokalerne efter en lang pause.

Men stigende smittetal, en ny dominerende og mere smitsom variant og for få vaccinerede kan sætte en stopper for det.

Sådan er udmeldingen fra formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der gerne så visse tiltag indført for at mindske smitterisikoen. Uden nye tiltag er det "meget svært at forestille sig, at skolen kan starte igen 5. januar".

- Med de smittetal vi ser og udsigt til, at det topper i januar, er der brug for mindre hold, mere luft og mere plads, når børnene skal starte i skole, siger han.

- Det kan være skole hver anden dag eller opdeling af skoledagen, så man er der først på dagen eller sidst på dagen.

Værnemidler, ekstra rengøring og udluftning er andre konkrete tiltag, han peger på.

- Og det kan man ikke, hvis man har 26 elever i 2.A i et klasselokale på 42 kvadratmeter, siger Gordon Ørskov Madsen.

SSI: Flere skal vaccineres, hvis skolerne skal forblive åbne

Opråbet kommer i kølvandet på Statens Serum Instituts (SSI) udmelding om, at flere børn mellem 5 og 11 år skal vaccineres.

Tyra Grove Krause, faglig direktør hos SSI, siger til DR, at flere børn skal vaccineres for at holde skolerne åbne i den kommende måned.

- Vi vil helt klart gerne have vaccinetilslutningen blandt skolebørnene højere op, for det er det, der skal til for at holde skolerne åbne hen over den næste måneds tid, hvor vi får meget mere smittespredning med Omikron, siger hun.

Andelen af børn mellem 5 og 11 år, der har fået første stik, er kun nået op på 37 procent. 1,3 procent af børnene i gruppen er færdigvaccineret.

Hensyn til trivsel

Da skoleeleverne var helt eller delvist hjemsendte, var der flere, der brugte børns trivsel som argument for, at man skulle sende dem tilbage i skolerne.

Og det er også et hensyn, som Gordon Ørskov Madsen tænker over.

- Det har enorm betydning at se kammerater, siger han.

- Det er et kæmpe dilemma, som vi står med hver eneste dag. Jeg ønsker ikke at lukke skolerne, men jeg siger, at man bør åbne i begrænset omfang fremfor at lukke ned, netop fordi vi skal tage hensyn til børns trivsel.

Fem årsager til ikke at lade børn blive vaccineret

Sundhedsstyrelsens vicedirektør, Helene Probst, meldte ud 26. november, at myndighederne anbefalede børn helt ned til fem år at blive vaccineret.

Men ikke alle forældre lader deres børn vaccinere. Det er noget, som HOPE-projektet har forsøgt at kigge på, og her fandt forskerne bag frem til 5 kendetegn, som vaccineskeptiske forældre til børn mellem 5 og 15 år har til fælles.

Det er blandt andet barnets alder. Jo yngre barnet er, jo færre er vaccineret.

Der er også forældrenes alder. Igen gælder det, at jo yngre forældrene er, jo færre lader deres børn vaccinere.

Geografisk område er også afgørende. Flest er vaccineret i Region Nordjylland, færrest i Region Hovedstaden.

Det spiller også en rolle, om forældrene selv er vaccineret, eller om forældrene har tiltro til fordelene ved vaccinen. Er forældrene selv vaccineret, er de mere tilbøjelige til at vaccinere deres børn, og hvis forældrene har stor tiltro til vaccinen, er det også mere sandsynligt, at de vaccinerer børnene.