Coronavirus

- Jo mere jeg læser, jo mere utryg bliver jeg, siger speciallæge om anbefaling af coronapille

Foreningen for speciallæger i almen medicin håber, at Sundhedsstyrelsen vil revurdere anbefaling om pille. Den har ifølge eksperter ingen effekt.

Kritikken af Sundhedsstyrelsens anbefaling af en coronapille fra medicinalvirksomheden Merck fortsætter, og nu melder Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) sig på banen.

- Vi skal ikke være for hurtige til at tage ny medicin i brug, før vi ved, om den rent faktisk gør mere gavn end skade. Og jeg tror, det er gået for stærkt her, siger næstformand Bolette Friderichsen til TV 2 om styrelsens anbefaling.

Sundhedsstyrelsen anbefalede 16. december pillen – der også er kendt som molnupiravir – til behandling af særligt udsatte patienter, der er syge med coronavirus. Det skete, på trods af at pillen endnu ikke er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Pillen skal udskrives af de praktiserende læger. Men ifølge flere læger har pillen ingen effekt.

Der er forskellige argumenter for lige at tøve en kende

Bolette Friderichsen

Af samme grund har Frankrig besluttet sig for ikke at anbefale eller godkende pillen, ligesom Norge har meldt ud, at man efter alt at dømme ikke vil bruge de piller, som landet har indkøbt.

En "fuldstændig skizofren" situation

Ifølge Bolette Friderichsen mangler der godkendelse og ordentlige undersøgelser – især fordi pillen bygger på et nyt princip, som ikke er brugt før i forbindelse med tabletbehandling mod virusser.

- Jo mere jeg læser, jo mere utryg bliver jeg i forhold til, hvad jeg egentlig skal sige til mine patienter, når de ringer med et positivt coronasvar. Jeg vil meget nødigt udskrive en tablet, som måske kan gøre mere skade end gavn. Og jeg synes ikke længere, at det er en god idé, siger hun TV 2.

Hun håber derfor, at Sundhedsstyrelsen vil revurdere anbefalingen om brugen af pillen og trække den tilbage.

Bolette Friderichsen har generelt tillid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kalder af samme grund den situation, som de praktiserende læger står i, for ”fuldstændig skizofren.”

Hun har selv deltaget i arbejdet med at vise, om pillen skulle bruges eller ej, men siger til TV 2, at hun er blevet klogere.

- I lægeverdenen handler man ud fra det, man ved, og når man så bliver klogere, kan man godt lægge en ny kurs. Og det håber jeg, at Sundhedsstyrelsen vil hjælpe os med at gøre. Der er forskellige argumenter for lige at tøve en kende, siger hun.

Moderat syge skal ikke have pillen

Næstformanden er så meget i tvivl, at hun lige nu ikke kan komme med en klar anbefaling om, hvad de praktiserende læger skal gøre.

Årsagen er, at der ifølge hende ikke er et ordentligt evidensgrundlag.

- Vi plejer at sige, at enten er der en god grund til at gøre det, eller også er der ikke et grundlag. Lige her må vi sige, at der er en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, der hviler på et meget spinkelt grundlag.

Hun ender dog med at give dette råd: hvis folk er moderat syge af covid-19, så skal de ikke have pillen. Så skal de have hjælp på sygehusene.

Medicinråd: En del af studiet viser ingen effekt

Medicinrådet foretager den endelige vurdering af nye lægemidler og beslutter, om et lægemiddel skal anbefales som standardbehandling på landets hospitaler.

Rådet har ikke taget del i Sundhedsstyrelsens anbefaling om brugen af pillen.

Til TV 2 siger formanden for rådet, Steen Werner Hansen, at den europæiske del af studiet ikke viser nogen effekt. Og at det er problematisk.

- Der er en risiko for, at man tror, at pillen virker og giver den. Og dermed ikke får igangsat den behandling, som, man ved, virker, siger han.

Delta var dominerende, da anden halvdel af studie blev gennemført

Der har været forskellige udmeldinger om pillen. Det skyldes, at medicinalvirksomheden har meldt foreløbige resultater om studiet ud.

Anden medicin har vist sig at være langt mere effektiv

Steen Werner Hansen, Medicinrådet

Således offentliggjorde Merck i oktober de første resultater af studiet, der viste en cirka 50 procent reduktion i antallet af indlæggelser og dødsfald hos 775 patienter af de i alt 1400, der deltog i studiet.

Anden halvdel af studiet blev offentliggjort senere og drejede sig om den europæiske befolkning. Og her var resultaterne helt anderledes.

Faktisk viste pillen ingen effekt overhovedet. Tværtimod ser det ud til, at der var lidt flere indlæggelser i den gruppe, der fik pillen.

Ifølge Steen Werner Hansen kan en mulig forklaring være, at første del af studiet blev udført, da en anden variant var dominerende. Da anden halvdel af studiet blev foretaget i Europa, var den dominerende variant Delta – som i øvrigt er ved at blive udkonkurreret af den endnu mere smitsomme Omikron-variant.

- Anden medicin har vist sig at være langt mere effektiv. Vi plejer ikke at bruge medicin, der har vist sig ikke at have en effekt, når der er medicin, der har en effekt, siger han.

Norge kommer ikke til at bruge indkøbte piller

Fra det norske sundhedsministerium, Helsedirektoratet, lød det søndag, at Norge efter alt at dømme ikke kommer til at bruge de 8640 piller, som landet har indkøbt.

- Vi kan benytte den i specielle sammenhænge, men der er gjort foreløbige vurderinger, som tilsiger, at vi ikke råder til, at pillen bruges i stort omfang i den primære sundhedstjeneste, sagde helsedirektør Bjørn Guldvog til det norske medie NRK.

Han sagde desuden, at sundhedsvæsenet i Norge er så godt, at patienter, der er smittet med covid-19, ikke har bedre prognoser, hvis de får medicinen.

Allerede i midten af december, da Sundhedsstyrelsens anbefaling blev meldt ud, råbte professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet Jan Gerstoft vagt i gevær.

Også den tværregionale ekspertgruppe fra regionerne, der er nedsat for at rådgive om mulige behandlinger af covid-19-patienter, var i tvivl.

Bekymring om mutation i menneskets DNA i USA

Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA rejste ifølge det amerikanske medie Los Angeles Times før sin godkendelse af pillen flere bekymringer.

De gik blandt andet på risiko for fødselsdefekter hos nyfødte og andre problemer hos gravide. Derudover var der en bekymring om, hvorvidt pillen i sit forsøg på at ødelægge virussens gener også kan forårsage mutationer i menneskets DNA.

Medlemmerne af FDA godkendte ifølge New York Times med et snævert flertal – 13 mod 10 – brugen af coronapillen efter at have modtaget flere oplysninger fra medicinalvirksomheden. Men ifølge mediet vurderer FDA stadig ansøgningen fra Merck.

Det Europæiske Lægemiddelagentur udstedte i november råd om brugen af coronapillen, der ikke må bruges af gravide eller kvinder, der planlægger at blive gravide.

EMA åbnede 19. november for EU-landes nødbrug af Mercks pille, men pillen har endnu ikke fået endelig godkendelse.

Den danske lægemiddelstyrelse gav 16. december – samme dag, som Sundhedsstyrelsens anbefalede brugen af pillen – en midlertidig tilladelse til, at coronapillen må blive udleveret fra et apotek, efter at en læge har udstedt en recept.

Det har endnu ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen.

Til DR oplyser styrelsen, at ”det fortsat giver god faglig mening at bruge pillen.”