Coronavirus

Norsk sundhedsstyrelse: Coronavaccination kan påvirke yngre kvinders menstruation

I stor befolkningsundersøgelse har Norge undersøgt sammenhæng mellem vaccination og blødningsforstyrrelser. Der er øget forekomst hos yngre kvinder.

Næsten dobbelt så mange yngre, norske kvinder har oplevet en kraftigere menstruation, end de ellers har været vant til, efter at have fået en vaccination mod coronavirus.

Det fremgår af de foreløbige konklusioner af en stor befolkningsundersøgelse, som den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), har offentliggjort for gruppen af kvinder mellem 18 og 30 år.

Den norske undersøgelse

For at undersøge, om der er en sammenhæng mellem coronavaccination og forskellige blødningsforstyrrelser, gennemfører Folkehelseinstituttet en stor undersøgelse blandt mere end 60.000 kvinder i alderen 12-80 år i Norge.

Som en del af denne undersøgelse har FHI spurgt næsten 6000 kvindelige deltagere i alderen 18-30 år om menstruation og blødningsmønster før og efter vaccination.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Antallet af kvinder, der i undersøgelsen har svaret, at de oplevede kraftige blødninger, steg således fra 7,6 procent før vaccination til 13,6 procent efter vaccination.

Samtidig er antallet af kvinder, der oplevede kraftige blødninger før andet stik, steget fra 8,2 procent til 15,3 procent efter andet stik.

Kvinder med kraftige og vedvarende blødninger skal udsætte flere stik

På grund af de foreløbige resultater kommer FHI derfor nu med en række råd til kvinder, der har oplevet menstruationsforstyrrelser.

Et af rådene gælder de kvinder, der har oplevet kraftige og vedvarende blødninger efter tidligere vaccination. Og her opfordrer FHI til, at de afventer ”videre vaccination, inden årsagen er undersøgt, eller symptomerne er gået over.”

En del flere kvinder fik forstyrrelser efter første eller anden dose af coronavaccinen

Lill Trogstad, FHI

Kvinder med tilfælde af ”blødningsforstyrrelser af andre årsager end vaccine” kan blive vaccineret mod covid-19. Det samme gælder kvinder, der har oplevet forbigående menstruationsforstyrrelser.

Sådan har kvinderne svaret

Som TV 2 beskrev i juli, begyndte kvinder fra hele verden – også i Danmark - i sommeren i år at indberette blødningsforstyrrelser efter at have fået en vaccine mod coronavirus.

I Danmark steg antallet af indberetninger fra 47 til over 1000 på knap tre uger.

Også i Norge kom der indberetninger, og derfor satte myndighederne gang i en befolkningsundersøgelse.

Og delresultaterne viser altså nu, at der er en øget forekomst af menstruationsforstyrrelser hos yngre kvinder efter vaccination end før vaccination.

Flere kvinder oplevede også længerevarende blødninger, kortere interval mellem menstruationer og kraftige smerter efter vaccination end før vaccination.

Blødningsforstyrrelser oplever alle kvinder, men ...

Blødningsforstyrrelser og uregelmæssig menstruation er noget, som mange kvinder døjer med. Den månedlige cyklus kan nemlig blive påvirket af mange ting som eksempelvis stress og sygdom.

Fire ud af ti kvinder i den norske undersøgelse har da også angivet, at de oplevede forstyrrelser i sidste menstruation inden vaccination.

- Alligevel ser vi i denne undersøgelse, at en del flere kvinder fik forstyrrelser efter første eller anden dose af coronavaccinen, oplyser projektleder og læge i FHI, Lill Trogstad, i pressemeddelelsen.

Hovedformålet med den store befolkningsundersøgelse blandt kvinder er ifølge FHI at undersøge, om der er en sammenhæng mellem coronavaccination og forskellige typer blødningsforstyrrelser.

EMA og dansk lægemiddelstyrelse: Ingen tegn på en sammenhæng

Både den danske lægemiddelstyrelse og det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har undersøgt indberetninger om blødningsforstyrrelser fra kvinder. Her har myndighederne ikke fundet tegn på, at der er en sammenhæng mellem vaccinerne og menstruationsforstyrrelser.

Den danske lægemiddelstyrelse gjorde i november igen status over de på det tidspunkt cirka 3900 danske indberetninger om menstruationsforstyrrelser efter vaccination.

Ændringen i cyklus kan godt opstå på grund af omstændighederne omkring en vaccination

Annemette Wildfang Lykkebo, DSOG

I en pressemeddelelse 9. december lød det, at der fortsat ikke var tegn på, ”at cyklusændringer kan være en bivirkning fra covid-19 vaccinerne,” eller at der er en sammenhæng med vaccinen.

Ifølge Line Michan, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, er der ikke noget mønster i forhold til symptomer, varighed eller alder.

- Desuden er blødningsforstyrrelser så almindelige, at der meget vel kan være alle mulige andre årsager hos den enkelte, som spiller ind, oplyste Line Michan.

Fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) lød det, at forklaringen ”meget vel” kan hænge sammen med, at kvinders blødningsmønster generelt bliver let påvirket.

- Derfor kan ændringen i cyklus godt opstå på grund af omstændighederne omkring en vaccination, uden at det hænger sammen med indholdet i selve vaccinen, forklarede formand, Annemette Wildfang Lykkebo.

De indberetninger, som EMA og den danske lægemiddelstyrelse har undersøgt, er fra kvinder i alle aldersgrupper og ikke kun de 18- til 30-årige, som det er tilfældet i den norske undersøgelse.

Kontakt lægen ved vedvarende blødninger

Den norske sundhedsstyrelse kommer ikke nærmere ind på, hvordan vaccinen påvirker de 18- til 30-årige kvinders menstruation.

Men ifølge de foreløbige konklusioner kan vaccinen påvirke kvinders menstruation, ligesom der ifølge FHI er en øget forekomst af menstruationsforstyrrelser hos kvinder efter en coronavaccine.

Både danske og norske læger opfordrer til, at kvinder med vedvarende blødningsforstyrrelser kontakter lægen for at udelukke anden sygdom, ligesom bivirkningerne – som norske FHI kalder dem – er forbigående for de allerfleste.

Samtidig bør bivirkningerne ifølge den norske FHI-læge Lill Trogstad ikke forhindre kvinder i at blive vaccineret.