Samfund

Hver 10. ansat på plejehjem er ikkevaccineret – Charlotte Andersen er en af dem

46 plejehjem er ramt af smitte, og i sidste uge døde 6 beboere. Samtidig halter det med at få vaccineret de ansatte.

En del ansatte på landets plejehjem har valgt at sige nej tak til at blive vaccineret mod corona.

Tal fra Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen viser, at 88,97 procent af de ansatte på landets plejehjem har fuldført deres primære vaccinationsforløb.

Med andre ord så er mere end én ud af ti ansat fortsat helt ikkevaccineret – eller har kun fået første stik.

Det bekymrer flere eksperter, for smitten spreder sig hastigt i samfundet, og Omikron-varianten bringer varsler om endnu flere smittede.

- Lige i øjeblikket med den massive smitte der er, så er det er problem, der vokser. Sandsynligheden for, at den ene medarbejder ud af de ti bliver smittet og fører smitten med ind, vokser, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Der mangler noget evidens, før jeg tør sige ja

Charlotte Andersen, ansvarshavende aftenvagt på plejecenter

Det er professor i virologi Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet enig i.

- Med det smittetryk, vi har, og med Omikron og dens smitsomhed, så er det et problem, at der er nogle, der ikke er vaccineret, siger Allan Randrup Thomsen.

Han påpeger, at selvom plejehjemsbeboerne har fået deres tredje stik i form af en boostervaccine, så er det slet ikke givet, at de er fuldt beskyttede.

- De kan stadig være sårbare, fordi de har et eller andet problem med deres immunsystem på grund af alder eller andre sygdomme. Vi kan ikke være sikre på, at de er beskyttede, selvom de har fået tredje stik, siger han.

Tallene taler da også deres tydelige sprog.

Smittetal på plejehjem

Uge 46: 28 plejehjem med smitte, 52 smittede (2 døde)

Uge 47: 21 plejehjem med smitte, 29 smittede (8 døde)

Uge 48: 30 plejehjem med smitte, 54 smittede (6 døde)

Uge 49: 46 plejehjem med smitte, 87 smittede (6 døde)

I sidste uge var 46 plejehjem ramt af coronasmitte, og 87 beboere blev testet positive. De tal har ikke været højere siden januar 2021, hvor vaccineudrulningen var i sin spæde start.

De sidste fire uger er 22 plejehjemsbeboere døde med corona.

- Vi skal forsøge at reducere risikoen for, at der bliver taget smitte med ind på plejehjemmene. Det er klart, siger Allan Randrup Thomsen.

Han peger på, at den bedste løsning på problemet ville være, hvis flere ansatte lod sig vaccinere.

Det er gået over gevind

55-årige Charlotte Andersen har arbejdet i plejesektoren, siden hun var 18 år. Hun er uddannet SOSU-assistent og har siden arbejdet i mange forskellige funktioner i faget. I dag er hun ansat som ansvarshavende aftenvagt på et plejecenter, hvor hun netop er blevet sygemeldt – og så er hun ikke vaccineret mod coronavirus.

Det skyldes først og fremmest, at Charlotte Andersen mener, at godkendelsen af vaccinen er gået for hurtigt.

- Der mangler noget evidens, før jeg tør sige ja, siger hun.

Vaccinerne er blevet testet i store grupper, inden de blev rullet ud på markedet. Men Charlotte Andersen mener, at der skal gå længere tid, før hun er sikker på det komplette bivirkningsbillede.

- Jeg er blevet vaccineret ualmindeligt mange gange med de gængse vacciner, men den her teknologi var jeg hurtigt afklaret med, at jeg ikke ville tage imod endnu, siger hun.

Charlotte Andersen mener, at det giver mening at tilbyde vaccinen til de ældste og mest sårbare, men det ”er gået over gevind”, når børn og raske personer får samme tilbud.

Der er jo mange studier, der viser, at vaccinen beskytter mod både alvorlige og mildere sygdomstilfælde. Så udsætter du ikke plejehjemsbeboerne for en risiko, fordi du ikke er vaccineret?

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg ser det ikke som en tryghed at blive vaccineret, for vaccinerede kan også smitte. Og de ældre er jo selv vaccinerede, siger Charlotte Andersen.

Debatten om vacciner bliver hurtigt ”et sammensurium af politik, restriktioner og holdninger”, mener Charlotte Andersen. I den føler hun tit, at hendes fravalg af vaccinen putter hende i en kasse.

- Enten er man vaccinebenægter, eller også følger man myndighederne blindt. Men der er en ret stor gråzone af os, der er skeptiske, og det bliver tit overset, siger Charlotte Andersen.

Bekymring i KL

I KL har man noteret sig situationen med den stigende smitte ude på de kommunale plejehjem, og landsforeningen mener, at vacciner er vejen frem.

- Vi ser med bekymring på den stigende smitte og opfordrer alle ansatte til at lade sig vaccinere og teste. Det er vores bedste våben mod smitte, siger Christian Harsløf, direktør i KL.

Jeg er ung og bliver derfor ikke så syg af det

Medarbejders begrundelse for ikke at lade sig vaccinere. Glostrup Kommune

TV 2 har i en rundspørge spurgt alle landets kommuner om vaccinetilslutningen blandt deres medarbejdere på plejecentrene.

De fleste kommuner svarer, at de ganske enkelt ikke aner, om de ansatte er vaccinerede eller ej – fordi der er tale om personlige helbredsoplysninger.

Men de resterende 46 procent af kommunerne bekræfter, at de kender til ansatte, der har takket nej til vaccinerne.

Jeg tror ikke på, at vacciner er nødvendige

Medarbejders begrundelse for ikke at lade sig vaccinere. Skanderborg Kommune

En række af kommunerne kender også årsagerne til, at de ansatte har valgt vaccinerne fra.

Nogle ansatte har begrundet deres fravalg med, at de er unge og ikke forventer selv at blive særligt syge.

Mange har været bekymrede for helbredseffekterne af en vaccination – herunder langtidseffekter, blodpropper og skader på deres fertilitet.

Der er også ansatte, der har konspirationstanker, og som mener, at vaccinen er et giftstof eller bare har den opfattelse, at vacciner ikke er nødvendige.

Rundspørge til plejehjem

*TV 2 har spurgt alle landets kommuner om vaccinetilslutningen blandt deres medarbejdere på plejecentrene.

*74 har valgt at svare (76 % af kommunerne).

*46 % svarer, at de har ikkevaccinerede ansatte. 54 % svarer, at de ikke ved, om de ansatte er vaccinerede eller ej. 

*37 kommuner har svaret på, om vaccinerede og ikkevaccinerede ansatte udfører samme opgaver. Det svarer alle (100 %) ja til.

Vi ved ikke, hvem de er

I fagforbundet FOA, der organiserer mange af de ansatte på landets plejehjem, anerkender man, at der er behov for at få flere vaccineret.

Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre lige nu faktisk

Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA

Men samtidig efterlyser man mere præcis viden om, hvem det er, som ikke lader sig vaccinere, så man kan målrette informationsindsatsen.

- Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre lige nu faktisk. Ikke andet end at vi skyder med spredehagl – og det er jeg ikke sikker på, er det rigtige. Vi opfordrer alle til at tage vacciner, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Det kommer bag på ham, at ni ud af ti ansatte på plejehjemmene er vaccinerede.

- Ni ud af ti er meget overraskende for mig. Vi havde regnet med et noget lavere tal, vil jeg sige. Vi skal dog lede efter de sidste. Men så længe vi ikke ved, hvem de er, så er det svært, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Principper, nervøsitet for allergier, bekymring for bivirkninger, enkelte med konspirationstanker

Medarbejderes begrundelser for ikke at lade sig vaccinere. Ringsted Kommune

Han peger på, at det kunne hjælpe en del, hvis det var nemt og bekvemt for de ansatte at blive vaccineret. Ikke noget med ugelange ventetider og besvær med at skulle forlade arbejdspladsen i timevis for at tage hen til et vaccinationscenter.

- Nogle af dem, der ikke brænder så meget for det, tænker: ”Så gider jeg sgu ikke”. Og så venter de, og så kan det være, det aldrig bliver til noget. Det er lidt dem, vi skal have fat i. Det er de svære, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Han mener, at når de ansatte tager beslutningen, så skal de bare have stikket med det samme.

- Det er ligesom med et rygestop – det skal fandeme være, når man er motiveret, og det skal være lige med det samme.

Det, jeg hører, er manglende tro på virkningen, og nogle stykker tåler ikke vaccinen.

Medarbejderes begrundelser for ikke at lade sig vaccinere. Billund Kommune

Ingen forholdsregler

I TV 2s rundspørge til kommunerne blev der også spurgt, om de ikkevaccinerede udførte samme opgaver som de vaccinerede ansatte.

Der var kun 37 kommuner, der svarede på spørgsmålet, men de svarede alle ja.

- Ikkevaccinerede udfører samme opgaver som vaccinerede, netop fordi ledelsen ikke er bekendt med, hvilke medarbejdere der ikke er vaccineret, skrev Silkeborg Kommune eksempelvis i sit svar.

De få, der har oplyst det, er bekymrede for blodpropper eller forhold vedrørende graviditet og amning.

Medarbejderes begrundelser for ikke at lade sig vaccinere. Mariagerfjord Kommune

Til et opfølgende spørgsmål om, hvilke ekstraordinære forholdsregler de ikkevaccinerede så tager for at undgå at smitte beboerne, svarer de fleste kommuner – 62 procent – kort og godt: ingen.

- De ikkevaccinerede udfører de samme opgaver, og der foretages ikke særlige ekstra foranstaltninger i forhold til disse medarbejdere, skriver Kolding Kommune til TV 2.

De resterende kommuner henviser dog til, at to ugentlige PCR-tests eller en øget maskebrug er en anbefaling til ikkevaccinerede medarbejdere.

Ifølge KL har omkring 90 procent af kommunerne desuden indført krav om coronapas i hjemmeplejen.

Daglige test

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at daglige test af medarbejderne kunne være en mulighed for at dæmme op for smitten på plejehjemmene.

- Plejehjemslederne har jo nogle værktøjer til rådighed. De kan forlange, at deres medarbejdere bliver testet. Det kunne være hver dag, så man er sikker på, at man har nulstillet dem, når de går ind ad døren, siger Hans Jørn Kolmos.

Jeg er bange for min fertilitet.

Medarbejders begrundelse for ikke at lade sig vaccinere. Glostrup Kommune

Det er professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet enig i. Han mener også, at hyppigere test kunne være en del af løsningen.

- Hvis man vælger som personale på et plejehjem ikke at være vaccineret, så synes jeg godt, vi kunne lave et krav om, at man skulle komme med en negativ test, siger Allan Randrup Thomsen.

Hans Jørn Kolmos er af den opfattelse, at det er en klar ledelsesopgave at holde smitten væk fra de sårbare ældre på plejehjemmene.

- Det er deres opgave at sørge for, at medarbejderne er i en sådan tilstand, at de ikke smitter dem, som ligger i sengene, eller som er på institutionen. Det er rigtig vigtigt, siger professoren.

Bange for ikke at kunne blive gravid, vaccinen er et ”giftstof”, vil ikke påtvinges vaccine.

Medarbejderes begrundelser for ikke at lade sig vaccinere. Ballerup Kommune

Man kan også vælge at sætte ikkevaccinerede medarbejdere til andet arbejde, lyder det.

- Hvis der er nogle, der under ingen omstændigheder kan eller vil vaccineres, så må man jo overveje, hvad man kan gøre. Kan man omplacere dem til andet arbejde og give dem nogle arbejdsopgaver, som ikke er direkte klientnære, siger Hans Jørn Kolmos.

Han opfordrer de ikkevaccinerede medarbejdere på plejehjemmene til genoverveje en vaccination.

- Det med vacciner er ikke kun et individuelt anliggende. Det er ikke kun et spørgsmål om: ”Vil jeg vaccineres?” Det er faktisk også et spørgsmål om, hvorvidt man smitter andre, og om man vil lade sig vaccinere for samfundets skyld, siger han.