Coronavirus

Studie giver både godt og dårligt nyt omkring Omikron

Omikron udvikler sig langsommere i lungevæv end den oprindelige coronavirus. Det kan måske forklare, hvorfor folk bliver mindre syge, siger professor.

Omikron har vist sig at være en særdeles smitsom variant af coronavirus, og nu har forskere måske fundet forklaringen.

Den nye variant vokser nemlig i løbet af de første 24 timer omkring 70 gange hurtigere i hovedbronkierne sammenlignet med Delta-varianten.

Det viser resultatet af et videnskabeligt studie fra Hongkong Universitet, skriver The Guardian.

Opdagelsen er gjort i et laboratorieforsøg, hvor forskere har udtaget vævsprøver fra hovedbronkierne i et menneske.

Hovedbronkiernes funktion er at føre luft fra luftrøret og ned i lungerne via to store rør, som herefter fordeler sig i mange små bronkier.

Forskerne fra Hongkong Universitet mener, at undersøgelsen kan være med til at forklare, hvorfor Omikron er mere smitsom end andre hidtil kendte typer som den originale variant og Delta-varianten.

Forbehold for resultater

Henrik Nielsen er klinisk professor i infektionsmedicin ved Aalborg Universitet.

Han køber forskernes hovedkonklusion, men samtidig påpeger han, at studiet endnu ikke er peerreviewet.

Det betyder, at det ikke er fagfællebedømt, hvilket er den gyldne standard inden for forskningen, som benyttes som et mål for kvalitetssikring.

Samtidig pointerer han, at der i pressemeddelelsen fra forskerne fra Hongkong Universitet ikke er adgang til selve resultaterne af studiet.

Derfor skal fundet tages med et vist forbehold, fastslår Henrik Nielsen over for TV 2.

- Resultatet af det videnskabelige studie havde stået stærkere, hvis det var genskabt og påvist i mange forskellige patientprøver.

Omikron har måske lidt sværere ved udvikle alvorlige sygdomstilfælde

Henrik Nielsen, klinisk professor i infektionsmedicin ved Aalborg Universitet

Omikron kan sprede sig hurtigere

Ifølge professoren i infektionsmedicin giver resultatet fra Hongkong dog rigtig god mening i forhold til den viden, vi indtil videre har indsamlet om Omikron-varianten.

Det tyder nemlig på, at Omikron så at sige "speeder processen op" i forhold til smitte, så folk med den nye variant lettere kan give infektionen videre.

- Den nye variant ser ud til at udvikle sig hurtigere de første 24 timer efter, at man er blevet smittet. Det kan have betydning for, hvor hurtigt varianten spreder sig i samfundet, siger Henrik Nielsen.

Professoren påpeger samtidig, at den nye Omikron-variant ikke ser ud til at være væsentligt mere smitsom efter 48 timer, når man sammenligner med Delta-varianten.

Underbygger viden

Christian Wejse, speciallæge fra infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, er enig i sin kollegas betragtninger.

Han siger til TV 2, at Omikron-resultatet fra Hongkong underbygger den mekanisme, som vi allerede kender fra coronavarianten.

- Omikron er i hvert fald helt klart mere smitsom end Delta, men om den også giver anledning til mindre alvorlige sygdomsforløb, det er stadig ikke sikkert, siger Christian Wejse.

Han understreger, at den 70 gange større vækstrate for Omikron skal tages med et gran salt.

Der er tale om infektionsværdier i en logaritmisk skala, og derfor er en 70 gange større vækst ikke nødvendigvis et højt tal, lyder forklaringen.

- Det er endnu uafklaret, om resultatet i praksis også kan omsættes til en større smitte i det virkelige liv, mener Christian Wejse.

Påvirker lungerne i mindre grad

Forskerne fra Hongkong har også undersøgt, hvordan Omikron udviklede sig i lungevæv fra mennesker.

Her fandt de en interessant forskel, da Omikron viste sig at vokse ti gange langsommere end den oprindelige variant fra Wuhan i Kina.

Det kan ifølge forskerne betyde, at Omikron giver et mildere sygdomsforløb, hvis man bliver inficeret.

- Men samtidig skal der tages højde for den enkelte persons immunrespons over for Omikron, påpeger professor Michael Chan Chi-wai, der ledte undersøgelserne.

Henrik Nielsen mener, at det er positivt med de foreløbige resultater fra Hongkong.

For det giver en antydning af, at en infektion med Omikron muligvis er mildere end et tilsvarende med Delta-varianten.

- Omikron har måske lidt sværere ved at udvikle alvorlige sygdomstilfælde, fordi den i lungevævet udvikler sig langsommere og dermed ikke bliver så ødelæggende for lungerne, siger Henrik Nielsen.