Samfund

Kommission afviser hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har tidligere i en rapport rettet alvorlig kritik mod FE.

Den undersøgelseskommission, som blev nedsat til at undersøge baggrunden for alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste, har afsluttet sin undersøgelse.

Kommissionen vurderer ikke, at der er grundlag for at rejse kritik af hverken Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) eller nogen medarbejdere. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Sagen startede i sommeren 2020, da tre ledende medarbejdere i FE blev sendt hjem.

Når det uafhængige tilsyn rejser en så alvorlig kritik af FE, så skal det undersøges

Forsvarsminister Trine Bramsen (S)

Det skete, efter Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) i en rapport rettede alvorlig kritik mod FE og vurderede, at de havde tilbageholdt centrale informationer, givet urigtige oplysninger, brudt loven og forsøgt at skrinlægge problematiske aktiviteter.

Minister "meget tilfreds" med konklusion

Tilsynet havde siden vinter lavet en særlig undersøgelse af efterretningstjenesten, efter "en eller flere whistleblowere" i november 2019 indleverede "en betydelig mængde materiale vedrørende FE".

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser, udtalte forsvarsminister Trine Bramsen (S) dengang.

Efter oplysningerne kom frem, sagde hun, at der skulle igangsættes en undersøgelse af FE. Denne undersøgelse er nu afsluttet.

- Når det uafhængige tilsyn rejser en så alvorlig kritik af FE, så skal det undersøges – i denne sag såvel som i tidligere tilsvarende sager.

- Kommissionen har nu fundet, at der ikke er grundlag for at rejse kritik af hverken af FE eller af nogen medarbejdere. Den konklusion er jeg selvsagt meget tilfreds med, udtaler forsvarsministeren i pressemeddelelsen.

Forsvarsministeriet vil nu på baggrund af de nye konklusioner fortsætte dialogen med de medarbejdere, som er fritaget for tjeneste samt de medarbejdere, som er blevet genplaceret.

Ministeriet oplyser, at "kritikken i Tilsynets særlige undersøgelse ikke længere vil være til hinder for, at de (medarbejderne, red) kan gøre tjeneste ved FE".