Coronavirus

Fremskrivning af udbredelsen af Omikron varsler dyster juleperiode

Hvis ikke effekten af restriktionerne og revaccinerne snart viser sig i smittetallene, kan det få alvorlige konsekvenser, lyder det.

Omikron-varianten bliver den dominerende i Danmark. Det er nu blot et spørgsmål om tid, er meldingen fra Statens Serum Institut.

Udbredelsen er på nuværende tidspunkt uundgåelig. Og det går skræmmende stærkt.

Sådan lyder meldingen fra professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen.

Siden det første tilfælde i landet blev registreret 22. november, er antallet af smittede med Omikron steget til 3437.

Tallene følger ifølge Viggo Andreasen "et uhyggeligt præcist mønster", der giver varianten en såkaldt eksponentiel vækst.

- Smittetallene følger med stor præcision en eksponentiel kurve, og hvis det fortsætter, så kommer smitten til at stige meget hurtigt på meget kort tid, siger han.

Hvis det ikke ændrer sig, ser vi ind i en dyster jule- og nytårsperiode, lyder det fra Viggo Andreasen.

Tre scenarier i fokus

I en matematisk model har Viggo Andreasen regnet på, hvordan Omikron-varianten kan komme til at udvikle sig både for smitten og presset på hospitalerne.

Han slår dermed fast, at der er tale om en beregning, og at prognoser som disse altid vil være forbundet med stor usikkerhed.

Konkret arbejder han med tre modeller. Et best case-scenarie, et worst case-scenarie og et scenarie, der ligger et sted midt imellem.

Scenarierne er baseret på, hvor lang tid Omikron er om at fordoble antallet af smittede – den såkaldte fordoblingsværdi.

I fremskrivningsmodellen kan man se scenarierne for smitte med en fordoblingshastighed på henholdsvis to (T2), fire (T4) og seks dage (T6).

Det er den nuværende situation med en fordoblingsværdi på to dage, der ligger til grund for Viggo Andreassens worst case-scenarie.

- Vi skal helst se, at stigningen holder op med at være en fordobling på to dage. Vi skal helst op på en fordobling på fire, fem, seks dage, siger han.

Hvis fordoblingsværdien skal stige, kræver det, at myndighedernes restriktioner er effektfulde, og at indsatsen omkring revaccination har en øjeblikkelig virkning.

Indlæggelser kan stige med 40-50 patienter om dagen ved juletid

Nogle foreløbige – og usikre – data for Omikron peger på, at varianten måske ikke er lige så farlig for den enkelte som Delta-varianten, der for nuværende dominerer de danske smittetal.

Skal man kigge på, hvordan Omikron-varianten kommer til at påvirke sygehusvæsenet, arbejder man således i skøn og vurderinger, slår Viggo Andreasen fast.

Lektoren i matematisk virologi har lavet en fremskrivning for indlæggelsestallene i Danmark med en række forbehold.

De tre scenarier passer til tallene i den ovenstående model med fordoblingstider på henholdsvis to, fire og seks dage.

I det, Viggo Andreasen betegner som det mest sandsynlige scenarie (T4), vil antallet af indlagte ved juletid stige med omkring 40-50 coronapatienter om dagen.

- Det vil lægge et stort pres på sundhedsvæsenet, mener han.

Til sammenligning steg det samlede antal indlagte mandag med 12 indlæggelser til i alt 480 indlagte med corona i Danmark.

Yderligere restriktioner kan blive nødvendige

Regeringen og landets sundhedsmyndigheder kommer til at reagere yderligere på de stigende smittetal i landet.

Det er der ingen tvivl om, lyder det fra Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi på Københavns Universitet.

Dog mener han ikke, at danskerne skal frygte forsamlingsforbud i privaten eller lignende.

- I forhold til julen forventer jeg ikke, at der kommer yderligere restriktioner. Her vil myndighederne med stor sandsynlighed komme med en række kraftige anbefalinger og appellere til folks sunde fornuft, siger han.

Perspektiv

Norge frygter op mod 300.000 dagligt smittede

Corona

Norges sundhedsstyrelse frygter mellem 90.000 og 300.000 daglige smittetilfælde om tre uger, hvis ikke nye tiltag bremser smitten. Det skriver styrelsen ved navn Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har mandag udgivet en ny risikovurdering på baggrund af Omikron-varianten. Her lyder det også, at man frygter mellem 50 og 200 daglige indlæggelser.

Med et befolkningstal på knap 5,4 millioner svarer vurderingen til, at 5 procent af nordmændene smittes hver dag – altså hver 20. borger. Et andet regnestykke kunne lyde, at hele befolkningen vil være smittet på 17-18 dage.

Jan Pravsgaard Christensen peger på to fokusområder, hvor han mener, der kan blive sat yderligere ind.

- Jeg tror ikke, at det er usandsynligt, at regeringen kommer til at forlænge nedlukningen af landets skoler i yderligere to-tre uger.

Hvis landets skoleelever kommer for hurtigt tilbage i skole, vil det ifølge professoren potentielt annullere effekten af de restriktioner, der blev iværksat i sidste uge.

- Regeringen og sundhedsmyndighederne kan ikke risikere, at vi dermed bliver sat tilbage til det nuværende niveau, lyder det.

Slutteligt fremhæver Jan Pravsgaard Christensen, at muligheden for, at regeringen køber sig noget tid ved at gå hårdere til værks over for kultur, idræt og natteliv.

- Man skal huske, at det altid er "lettere" for regeringen at forlænge restriktioner end at veksle mellem at indføre og ophæve nye tiltag med kort varsel.