Sundhedsstyrelsen fulgte ikke overlægers råd: - Det kunne måske have reddet nogle børn

Gravide fik tilbudt vaccinen i slut juli, men allerede i foråret forsøgte bekymrede eksperter at overtale Sundhedsstyrelsen til at anbefale vaccinen.

Flere gravide kvinder har været indlagt med alvorlige sygdomsforløb med covid-19. I nogle tilfælde har de mistet barnet under svangerskabet.

Ingen af kvinderne var færdigvaccineret, mens blot to havde fået første stik.

Nu kan TV 2 fortælle, at Sundhedsstyrelsen gentagne gange allerede i foråret blev opfordret til at anbefale vacciner til alle gravide kvinder - første gang tre måneder før styrelsen 21. juli ændrede sine retningslinjer og inviterede gravide til vaccination. Det viser en mailkorrespondance og flere mødereferater, TV 2 har fået indsigt i.

20. april blev Sundhedsstyrelsen første gang kontaktet med en opfordring til at ændre sine retningslinjer og anbefale vacciner til gravide.

- Jeg mener, at retningslinjerne for covid-19 vaccination af gravide (...), ikke er evidensunderstøttet og potentielt til skade for gravide kvinder og deres fostre, skrev overlæge og professor i klinisk farmakologi Per Damkier i en mail.

Det viser en aktindsigt i korrespondancen mellem Per Damkier og Sundhedsstyrelsen, TV 2 har fået.

Han vedhæftede en lang række studier i sin mail, blandt andet fra USA's Center for Sygdomsforebyggelse (CDC), der skulle underbygge hans argument for, at styrelsen skulle til at anbefale vaccination af gravide kvinder, fordi den både var sikker og forebyggede alvorlig sygdom.

Var vi gået i gang noget før, kunne vi måske have reddet nogle børn

Annemette Wildfang Lykkebo, overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Sundhedsstyrelsen svarede tre dage senere, at de ikke generelt ville anbefale vaccinen til gravide, men inviterede ham sammen med en række andre eksperter til et møde.

Torsdag 20. maj sad en enig ekspertgruppe til møde med Sundhedsstyrelsen og argumenterede for, at data fra en lang række europæiske lande og USA viste, at risikoen for alvorlig sygdom var langt større end risikoen ved vaccinerne for gravide. De rådgav derfor Sundhedsstyrelsen til at anbefale vaccination af alle gravide.

Af mødereferatet, som TV 2 har fået aktindsigt i, fremgår det, at Jordemoderforeningen, Dansk Jordemoderligt Selskab (DJS) og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) var enige om, at Sundhedsstyrelsen burde ændre retningslinjer.

- Overordnet ønskede Jordemoderforeningen, DJS og DSOG, at anbefalingerne vedr. vaccination af gravide skal være mere lempelige og ønskede, at vaccination skal tilbydes gravide og ammende kvinder på linje med den øvrige befolkning, står der.

Gruppen af eksperter gentog deres opfordring på møder med Sundhedsstyrelsen 21. juni og 2. juli.

Men på alle tre møder gav Sundhedsstyrelsen udtryk for, at der ikke var tilstrækkelig data om sikkerheden til at følge eksperter og fagorganisationernes rådgivning om at anbefale vaccinen.

Fra de første danskere blev vaccineret i slutningen af december 2020, gik der således syv måneder, før gravide kvinder fik tilbudt vaccinen mod covid-19 21. juli 2021.

- Var vi gået i gang noget før, kunne vi måske have reddet nogle børn, siger overlæge og formand for DSOG Annemette Wildfang Lykkebo til TV 2.

Enige eksperters opfordring blev afvist

Ekspertgruppen, som Sundhedsstyrelsen har haft dialog med i spørgsmålet om vacciner til gravide siden foråret, består blandt andet af Per Damkier, Annemette Wildfang Lykkebo og Hanne Brix Westergaard, der er overlæge og formand for arbejdsgruppen for gravide og covid-19 i DSOG.

De fortæller alle, at det var en klokkeklar opfordring, eksperterne og fagorganisationerne kom med til Sundhedsstyrelsen 20. maj.

- Vi sagde tydeligt, at data fra flere og flere studier ikke fandt øget risiko ved vaccination for gravide eller fosteret, og at vi derfor kunne anbefale vaccinen, fortæller Hanne Brix Westergaard.

Jeg synes ikke, at det var en fejl

Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen

Hun understreger, at man generelt er meget forsigtig med vacciner og medicin til gravide, og siger, at det er forståeligt, Sundhedsstyrelsen går med livrem og seler.

- Det er fint, at Sundhedsstyrelsen har haft de her forsigtighedsprincipper. Men vi har forsøgt at overtale dem til at fremskynde vaccination af gravide, og jeg ville i bagklogskabens lys ønske, de havde anbefalet vaccinen tidligere, siger Hanne Brix Westergaard.

Hun bakkes op af Annemette Wildfang Lykkebo, som heller ikke vil kritisere Sundhedsstyrelsen, fordi det ifølge hende er en kompliceret beslutning, men siger:

- Der er jo ingen tvivl om, at vi som fødselslæger synes, at vaccinen skulle anbefales på et tidligere tidspunkt. Men vi havde også respekt for, at Sundhedsstyrelsen ville være sikre i beslutningen, siger hun.

Lang proces har skabt bekymring

Mellem 1. juni og 30. november i år har landets fødeafdelinger registreret minimum 31 danske gravide kvinder med alvorlige sygdomsforløb med covid-19, der er endt i enten iltbehandling, indlæggelse på intensiv, for tidlig fødsel eller fosterdød. Ingen af kvinderne var færdigvaccineret, mens blot to havde fået første stik.

11 af kvinderne mistede deres barn. I ni af tilfældene døde barnet i livmoderen, mens to af kvinderne var så syge med covid-19, at man måtte iværksætte en for tidlig fødsel, hvor barnet ikke overlevede.

Antallet af gravide, der har mistet deres barn som følge af smitte med coronavirus, er mere end en femdobling sammenlignet med sidste år, hvor det lød på to børn i samme periode.

Hvis det var blevet anbefalet nogle måneder før, så havde flere gravide formentligt ladet sig vaccinere

Per Damkier, overlæge og professor i klinisk farmakologi

Danske gravide, der bestilte tid til vaccine den første mulige dag, kunne på grund af venteperioden mellem første og andet stik tidligst være fuldt beskyttet i slutningen af august.

Af de 11 kvinder, hvis børn døde mellem 1. juni og 30. november, mistede fire deres barn i juni, juli og august. Syv andre mistede deres barn i månederne efter. Det har ikke været muligt at få oplyst de præcise datoer.

I dag er fortsat kun lidt over halvdelen af danske gravide vaccineret. Det skyldes blandt andet, at den lange proces i Sundhedsstyrelsen har gjort flere bekymret for vaccinens sikkerhed, siger Annemette Wildfang Lykkebo.

- Noget af responsen fra gravide er, at de er bekymret for at tage vaccinen, fordi det har taget så lang tid at få den anbefalet. De frygter, at den lange proces var udtryk for, at sundhedsfolk havde tvivl til vaccinen. Men det burde være modsat - det var jo netop for at sikre, at man trygt kunne anbefale den, siger hun.

Landets fødeafdelinger er lige nu ved at undersøge endnu flere tilfælde, hvor man mistænker, at gravide kvinder har mistet deres børn som følge af covid-19, og Annemette Wildfang Lykkebo forventer, at man vil se flere tilfælde fremover.

Vacciner kunne have forhindret tilfælde

Langt størstedelen af de alvorlige sygdomstilfælde kunne sandsynligvis have været undgået, hvis kvinderne havde været vaccineret. Det siger Annemette Wildfang Lykkebo.

- Dem, der bliver alvorligt syge, er uvaccinerede. Hvis de alle sammen var vaccineret, havde vi formentlig kun set en brøkdel af tilfældene.

Og det ville der være større chance for, hvis man havde åbnet for vaccination tidligere, påpeger Per Damkier.

- Det havde været bedre, hvis det var blevet anbefalet nogle måneder før, så havde flere gravide formentligt ladet sig vaccinere.

Sundhedsstyrelsen valgte at holde fast i et sikkerhedsprincip, og det må stå for deres regning

Per Damkier, overlæge og professor i klinisk farmakologi

På tidspunktet, hvor Per Damkier skrev til Sundhedsstyrelsen første gang, var der ifølge ham allerede studier med flere tusinde gravide, der var blevet vaccineret, som viste, at der ikke var øget risiko ved vaccinen.

Derfor kom det også bag på ham, at Sundhedsstyrelsen ikke mente, der var grundlag til at lade gravide vaccinere, på trods af den data ekspertgruppen præsenterede for dem, siger han.

- Jeg synes ikke, man har været tilstrækkelig opmærksom på den her gruppe af sårbare mennesker. Sundhedsstyrelsen valgte at holde fast i et sikkerhedsprincip, og det må stå for deres regning, lyder det fra Per Damkier.

Men er det ikke Sundhedsstyrelsen, der er de klogeste på vacciner i denne sammenhæng, og ikke jer?

- Dette specifikke område – vaccination af gravide – er komplekst. Sundhedsstyrelsen bør derfor bruge os i det ekspertnetværk, de har til rådighed.

Sundhedsstyrelsen afviser at have truffet forkert beslutning

Bolette Søborg er enhedschef i beredskabet for smitsomme sygdomme i Sundhedsstyrelsen. Hun sad for bordenden af møderne med ekspertgruppen, og hun mener ikke, at Sundhedsstyrelsen traf den forkerte beslutning, fordi de handlede ud fra den data, der var tilgængelig på tidspunktet.

- Det er vigtigt i en pandemi at tage udgangspunkt i sin egen situation. Når vi hørte fra vores kolleger på hospitalerne i vinteren og foråret, var der ikke historier om alvorligt syge gravide. Man så ikke den samme øgede risiko herhjemme i starten, som man så i USA, fordi vi generelt har mere raske gravide, der ikke i lige så høj grad er eksempelvis overvægtige, hvilket øger risikoen for et alvorligt forløb.

Når eksperterne så advarer jer om risikoen for, at der vil komme tilfælde med indlagte gravide og mistede børn, hvorfor vælger I så fortsat ikke at vaccinere gravide?

- Vaccinen er ikke prøvet på gravide i godkendelsesstudierne. Det er vacciner sjældent. Det har dog været muligt for gravide at få lavet en individuel vurdering hos lægerne til at blive vaccineret mod covid-19.

Når det gælder den skepsis, der kan være kommet af processen bag beslutningen, så siger Bolette Søborg, at myndighederne muligvis ikke har været gode nok til at informere om baggrunden bag det hele.

Ifølge den ekspertgruppe, der rådgav jer, var der netop data tilgængelig så tidligt som april, der viste, at der var øget risiko for covid-19 for gravide, men ikke særligt øget risiko ved vaccinerne for gravide. Hvorfor lyttede I ikke til dem?

- Vi lyttede. Vi holdt jo møde med dem. Vi var alle helt enige om, at gravide havde øget risiko for covid-19, men vi så heldigvis ikke indlagte gravide i første bølge herhjemme, som man gjorde i andre lande.

Set i lyset af, at 11 kvinder nu har mistet deres børn siden sommeren i år, og at det ifølge flere eksperter kunne være undgået, har I så begået en fejl ved ikke at vaccinere tidligere?

- Jeg synes ikke, at det var en fejl. Vi tog beslutningen ud fra det bedst mulige udgangspunkt, vi havde på det gældende tidspunkt. Men nu skal gravide lade sig vaccinere, det er vi fuldstændig overbevist om.