Samfund

Sygeplejersker kræver mere i løn, men forsker ser to store udfordringer

Ifølge FH-formand Lizette Risgaard skal en ekstra pose penge fordeles ligeligt blandt de faggrupper, som tager en ekstra tørn på de danske sygehuse.

Presset på sundhedsvæsenet er i øjeblikket stort, og sygeplejerskerne på landets hospitaler er utilfredse med deres lønforhold.

Kombinationen gør, at regeringen forhandler med flere af Folketingets partier om at give ekstra penge til sundhedsvæsenet hen over vinteren.

Regeringen ønsker at give penge til "hele vores sundhedsvæsen", siger Christian Rabjerg Madsen, der er politisk ordfører og finansordfører for Socialdemokratiet, til TV 2.

Det er en meget alvorlig situation på flere fronter

Henny Christensen, ekspert i arbejdsmarkedsforhold

Ifølge Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), vil det være ødelæggende for den danske model, hvis de ekstra penge kun går til et lønløft til sygeplejerskerne.

Lizette Risgaard anerkender, at det danske sygehusvæsen er presset, og ifølge formanden handler det først og fremmest om at undgå, at sygehusvæsenet kollapser denne vinter.

Derfor ønsker hun, at regeringen indkalder til trepartsforhandlinger, siger hun til TV 2.

Står det til FH, skal pengene fordeles ligeligt blandt de faggrupper, som tager en ekstra tørn på de danske sygehuse.

- De penge, som regeringen måtte vælge at tage fra krigskassen, skal gives til alle personalegrupper i sygehusvæsenet, for det er jo alle, der yder en ekstra indsats, siger Lizette Risgaard.

. Video: Julie Almann Larsen

To klare udfordringer

Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet mener også, at det på sigt kan være meget problematisk, hvis sygeplejerskerne som den eneste faggruppe får et ekstraordinært lønhop.

Et sådan tiltag vil nemlig bryde med den danske model, lyder det.

- Det vil skabe en meget vanskelig situation på det offentlige arbejdsmarked i de kommende år, siger Bent Greve til TV 2.

Arbejdsmarkedsforskeren påpeger to helt specifikke udfordringer ved løsningen:

  • Andre faggrupper i sundhedsvæsenet vil føle sig snydt
  • Reguleringsordningen bliver påvirket, hvilket betyder langsommere lønstigning til andre faggrupper i sundhedsvæsenet

Skaber misundelse

En lønstigning specifikt til landets sygeplejersker kan ifølge Bent Greve skabe en form for misundelse på hospitalerne.

Andre faggrupper vil føle sig snydt, da de også har ydet en ekstra indsats, og det kan blive brugt som "kampvåben" ved overenskomstforhandlingerne i 2024.

- Det handler i virkeligheden ikke kun om, hvad der sker i denne vinter. Det handler også om, hvad der sker ved de næste overenskomstforhandlinger og de konsekvenser, det kan have, hvis man tager én gruppe ud og giver dem ekstra penge, efter at Folketinget har vedtaget en overenskomst for de kommende år, forklarer han.

Andre ansatte kommer til at betale i form af en langsommere lønstigning, end de ellers ville have haft

Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker Roskilde Universitet

En ekstra lønforhøjelse til en bestemt gruppe vil samtidig få indvirkning på den såkaldte reguleringsordning på arbejdsmarkedet.

Den skal sikre, at lønnen i det offentlige ikke løber fra udviklingen i det private. Hvis de offentlige lønninger stiger et år, fordi én faggruppe får mere, betyder det færre penge samlet set det næste år.

Det betyder i praksis, at det vil være en række andre faggrupper på landets sygehuse, der skal betale for dele af lønforhøjelsen til sygeplejerskerne.

- Andre ansatte kommer til at betale i form af en langsommere lønstigning, end de ellers ville have haft, siger Bent Greve.

En gangbar løsning vil ifølge arbejdsmarkedsforskeren være at undgå et varigt lønløft til sygeplejerskerne.

I stedet skal personalegruppen tilbydes at arbejde over, hvilket kan udløse en ekstrabetaling for specifikke opgaver, lyder det.

Ekspert: Alvorlig situation

Henny Christensen er ekspert i arbejdsmarkedsforhold og redaktør på TV 2 NEWS.

Hun mener også, at det kan true den danske model, hvis sygeplejerskerne som den eneste faggruppe får en ekstra pose penge.

- Det er en meget alvorlig situation på flere fronter, siger Henny Christensen.

Hun påpeger, at sundhedsvæsenet står med to store udfordringer i form af mangel på arbejdskraft og en pukkel af udskudte operationer.

Men også blandt lønmodtagerne er der problemer, og derfor har Lizette Risgaard nu meldt sig på banen.

- Sagen er ved at rulle et sted hen, hvor hun ikke vil have den, forklarer Henny Christensen.

Det skyldes, at der i formandens optik er for meget fokus på sygeplejerskerne og deres kamp for mere i løn.

Hjælpepakke på vej

Ifølge regeringen vil en særlig "coronavinterpakke" blive en del af forhandlingerne om finansloven for næste år.

Den skal kunne komme de pressede, danske hospitaler til gode, oplyste Christian Rabjerg Madsen tirsdag til TV 2.

Regeringen vil dog ikke sige, hvor stor den økonomiske hjælpepakke til sundhedsvæsenet i givet fald bliver i kroner og øre.

- Hvad indholdet og den økonomiske ramme skal være, det er for tidligt at sige nu. Det tager vi ikke her på tv. Det tager vi inde ved forhandlingsbordet, siger Christian Rabjerg Madsen.