Samfund

Undersøgelse afslører udbredte myter om indvandrere

Medier og politikere er blandt andet skyld i, at befolkningen har en skæv opfattelse af indvandrerområdet, mener manden bag en ny undersøgelse.

Der er stor forskel på, hvordan det går med integrationen, og hvordan danskerne tror, at det går med integrationen.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Videnscenter for Integration og Mandag Morgen.

- Forskellen er voldsom. På alle spørgsmål svarer de, som vinden blæser. Skævvridningen bekymrer mig, siger Rasmus Brygger, som er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration.

Det er klart, at politikerne kaster lys på de negative historier, for det er dem, som man skal finde løsninger til

Jens Peter Frølund Thomsen, forsker i statskundskab ved Aarhus Universitet

Indvandrerkriminaliteten er faldet

I undersøgelsen medvirkede 2015 respondenter, som svarede på en række spørgsmål om deres opfattelser af integrationsområdet.

Resultaterne viste, at tre ud af fire danskere tror, at det går dårligere med integrationen, end det i virkeligheden gør.

Og det kan blandt andet ses på indvandrerkriminaliteten. Her svarer respondenterne, at de tror, at kriminaliteten blandt mandlige indvandrere og efterkommere er steget til 20 procent.

Men faktisk er den faldet til 3,5 procent. Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets Integrationsbarometers tal fra 2019.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens formål er at undersøge danskernes opfattelser af faktiske forhold på integrationsområdet.

Den er lavet i et samarbejde mellem Mandag Morgen og Danmarks Videncenter for Integration samt to forskere fra Aalborg Universitet, professor Jørgen Goul Andersen og lektor Karen Nielsen Breidahl.

Den tager udgangspunkt i en omfattende undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Yougov, som har gennemført 2015 CAWI-interviews (computerstøttede webinterviews) med et repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18 år og over i perioden 30. september til 11. oktober 2021.

Kilde: Danmarks Videnscenter for Integration og Mandag Morgen

Desuden tror respondenterne, at kun 50 procent af ikkevestlige indvandrere bakker op om demokratiet. I virkeligheden støtter 85 procent af dem den danske styreform. Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 2016.

Endvidere svarer respondenterne, at de tror, at 44 procent af ikkevestlige indvandrer mener, at mænd og kvinder bør have samme muligheder for at arbejde. Det faktiske tal ligger på hele 88 procent, viser Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 2020.

Stigende utryghed

Rasmus Brygger beskriver tallene som "bekymrende". Han forklarer, at det er vigtigt, at man kender de virkelige forhold i samfundet, da det har betydning for, hvordan vi forholder os politisk.

- Når vi sætter et kryds ved et parti eller forholder os til ny politik, er det på baggrund af, hvad der sker i samfundet, siger han.

Derudover er det også vigtigt for samfundsdebatten, lyder det fra Rasmus Brygger.

- Hvis vi lever i hver vores boble, og vi hver især har en forestilling om, hvordan verden ser ud, så er det svært for os at tale sammen.

Han forklarer, at vi har en stigende utryghed, når det kommer til indvandrerkriminalitet – også selvom kriminaliteten blandt indvandrere er faldende.

Det skyldes befolkningens forkerte opfattelse af indvandrerkriminalitetens udvikling.

Politikerne og medierne har et ansvar

Rasmus Brygger peger på, at både medier og politikere spiller en rolle for, at danskerne har forkerte opfattelser af indvandrerområdet.

Og det er forsker i statskundskab ved Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen enig med ham i.

- Medierne skriver om det, som politikerne taler om. Og det er klart, at politikerne fremhæver de negative historier, for det er dem, som man skal finde løsninger på.

Jens Peter Frølund Thomsen tilføjer, at man ikke bør glemme, at ikkevestlige indvandrere og efterkommere fortsat er overrepræsenterede i nogle kriminalitetsstatistikker.

Eksempelvis viser Danmarks Statistiks tal fra 2020, at kriminaliteten er 51 procent højere blandt mandlige indvandrere end blandt hele den mandlige befolkning.