Samfund

Sundhedsstyrelsen sætter dato på tredje stik for danskere over 18

Bivirkningsbilledet ved et tredje stik er ens med det for de to første, lyder det.

Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination mod covid-19 af alle over 18 år, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Invitationen vil komme seks måneder efter andet stik, og herefter kan man så booke vaccinetid på vacciner.dk eller via den regionale telefonhotline.

Indtil nu har det været danskere i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19, blandt andet personer over 65 år, der har fået invitationen til tredje stik i e-Boks.

Det skyldtes studier, der viser, at immuniteten aftager over tid, og at man samtidig har set, at et tredje stik kan banke immuniteten op igen.

Men nu er der belæg for, at de samme konklusioner kan overføres til en bredere gruppe, lyder det fra Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Det står nu klart, at faldet i immunitet også sker for personer i de yngre aldersgrupper. På den baggrund er der også sket et skred i opfattelsen internationalt. Der er nu stigende faglig enighed om, at man tilbyder revaccination efter samme interval til alle over 18 år, siger hun.

Ingen øget risiko for alvorlige bivirkninger

EU-Kommissionen har godkendt, at en tredje dosis fra både Pfizer og Moderna kan gives som revaccination til personer på 18 år eller derover tidligst seks måneder efter anden vaccination mod covid-19.

For Pfizer gælder, at der kan revaccineres med en fuld dosis, mens der for Moderna gælder, at der kan revaccineres med en halv dosis, skriver SST i et notat.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er sikkert at revaccinere folk over 18 år, og at der ikke er risiko for nye alvorlige bivirkninger ved et tredje stik.

Men yngre personer kan dog risikere at få en kraftigere reaktion ved revaccination og dermed flere tilfælde af de kendte bivirkninger, som for eksempel smerter ved indstiksstedet, let feber, utilpashed og hovedpine.

Derudover er der risiko for at se sjældne tilfælde af såkaldte myokarditis, hjertemuskelbetændelse, når de yngre årgange bliver vaccineret - især yngre mænd - som man tidligere har set.

- Men der er tale om meget få tilfælde, typisk med milde forløb og med gode behandlingsmuligheder, siger Helene Probst i pressemeddelelsen.

Forventer 1,3 millioner inviterede om en uge

4.550.648 danskere har fået mindst en vaccinedosis. 694.275 af dem har fået tre stik - det svarer til lidt over 11 procent af den danske befolkning.

Sundhedsstyrelsen forventer, at omkring 1,3 millioner danskere er blevet inviteret til revaccination per 1. december 2021, står der i notatet, som ligger til grund for beslutningen om at invitere alle voksne til tredje stik.

Tidligere har Sundhedsministeriet oplyst, at vaccinationskapaciteten øges i alle regioner, så flere borgere kan få deres tredje stik.

Allerede fra næste uge regner man med at ville kunne nærme sig en målsætning om at kunne vaccinere 300.000 borgere om ugen.

Forventer øget smitte de kommende måneder

Sundhedsstyrelsen henviser til, at mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, planlægger revaccination af hele befolkningen over 18 år - blandt andet Tyskland, Holland og Norge.

Derudover står vi i en "anderledes situation" end på samme tidspunkt sidste år, lyder det i notatet. Blandt andet fordi samfundet er åbent og med en "normaliseret aktivitet", og at den mere smitsomme delta-variant er dominerende.

- Der ses lige nu et stigende niveau af smitte i samfundet, som kun forventes at stige yderligere i de kommende måneder. Dertil ses højere grad af gennembrudssygdom på tværs af aldersgrupper samt dokumentation for et generelt fald i immuniteten efter vaccination over tid på tværs af aldersgrupper, står der.

Forventningen hos Sundhedsstyrelsen er, "at der vil ske en yderligere stigning i smitten", og her kan revaccinationen være et værktøj til at undgå indlæggelser og dødsfald i forbindelse med covid-19.