Coronavirus

Myndigheder bør overveje nyt våben mod corona, siger professor

Seruminstituttet er ikke afvisende over for ideen om hjemmetests – dog umiddelbart ikke til brug i coronapasset.

Hjemmetests for coronavirus ser ud til at fungere i praksis.

Derfor bør sundhedsmyndighederne overveje, om de skal være en del af strategien for at bekæmpe smittespredningen i Danmark.

Det siger Lars Østergaard, professor og ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, til TV 2.

Det skal gå relativt hurtigt, hvis man skal nå at få effekt af det i den pågældende sæson

Professor Lars Østergaard

Sammen med fire kolleger står han bag et nyt forskningsstudie, der har undersøgt præcisionen og brugervenligheden ved hjemmetest for coronavirus, som borgere selv udfører.

Studiet har endnu ikke været igennem en fagfællebedømmelse, så konklusionerne skal for nuværende tages med forbehold, siger Lars Østergaard selv.

Resultaterne peger dog på, at hjemmetestene i seks ud af ti tilfælde finder frem til de patienter, som tester positiv for covid-19 med velkendte pcr-tests.

Samtidig tyder forskningen på, at hjemmeselvtestene overhovedet ikke viser falske positiver.

Lange testkøer

I disse dage må danskere landet over væbne sig med tålmodighed, når de ønsker at blive testet for coronavirus.

Værst står det til i Odsherred og Asnæs Kommune, hvor borgerne må vente helt op til otte dage for at kunne få en pcr-test. Vel at mærke selvom de er nærkontakter til en smittet.

Det har mødt kritik fra politisk side, og både de konservative og Enhedslisten har været ude at efterlyse en øget testkapacitet.

Her vil hjemmetest kunne være med til at forkorte testkøerne ude i landet, siger Lars Østergaard.

Han foreslår, at borgere i sogne eller områder med høj smitte eksempelvis kunne få tilbudt hjemmetests.

Dette viste studiet

I alt deltog 827 personer i det danske studie, hvoraf 102 havde en positiv pcr-test.

Forskerne testede både en danskproduceret lyntest og en kinesisk. De to viste nogenlunde ens effektivitet sammenlignet med pcr-testene.

Ifølge professor Lars Østergaard peger resultaterne på, at testene i seks ud af ti tilfælde opfanger en person, der måles smittet med pcr-test.

To ud af tre deltagere i studiet siger, at de foretrækker hjemmeselvtesten frem for pcr-testen.

Resultaterne peger på, at der ikke forekommer problemer med falske positive.

Studiets konklusioner skal tages med det forbehold, at det endnu ikke er fagfællebedømt.

Hjemmeselvtestene kunne blive postomdelt eller ligge til afhentning på et kommunekontor eller et bibliotek, foreslår professoren.

- Det ville måske gøre, at flere ville lade sig undersøge, og jo flere der lader sig undersøge, jo flere vil blive fundet positive. I sidste ende er det med til at hindre smittespredning.

Men når helt almindelige danskere selv skal lave den her test, kan man så regne med, at de kan finde ud af at gøre det ordentligt?

- Det er jo lige præcis det, vi har undersøgt, siger Lars Østergaard med henvisning til, at studiet peger på, at danskerne godt kan administrere at teste sig selv i hjemmet.

SSI er ikke afvisende

Professoren ser dog ikke for sig, at de nye hjemmetests – hvor man selv foretager testen og aflæser svaret – skal være en del af coronapasset.

- Det kræver jo, at der på en eller anden måde er nogen, der holder øje med, at man nu også rent faktisk har taget testen, siger han.

Fordelen ved hjemmetestene er, at flere borgere kan lade sig undersøge lettere, end det lader sig gøre i dag, siger Lars Østergaard.

Han opfordrer derfor nu Statens Serum Institut og sundhedsmyndighederne til at vurdere, om det kan give mening at indføre hjemmetestene.

- Jeg tænker, at det skal gå relativt hurtigt, hvis man skal nå at få effekt af det i den pågældende sæson her, siger Lars Østergaard og tilføjer, at det også er derfor, at forskerne vælger at udkomme med deres resultater, inden de er blevet fagfællebedømt.

Hjemmetests findes allerede i dag og kan købes for under 50 kroner på eksempelvis apoteket.

Alligevel mener Lars Østergaard, at det er en god idé, hvis man tilbyder dem fra offentligt hold.

- Essensen her er, at man får lavet nogle centraliserede tiltag, så man bruger det som en del i smittebekæmpelsen fra helt centralt hold, siger han.

Til TV 2 skriver direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum i en mail, at hjemmetests "sagtens kan være et godt værktøj".

- For det kan både give folk en større tryghed i hverdagen, og det kan måske også bremse smittekæder.

Han siger, at myndighederne nu må se på, hvordan det kan blive "et tilgængeligt tilbud for alle".

- Men kvaliteten af en hjemmetest, der jo er en antigentest, vil nok ikke være høj nok til at kunne bruges i coronapasset, siger Henrik Ullum.