Coronavirus

Graf viser eksplosiv stigning i smitten hos unge - på én skole er tæt på hver anden smittet

På blot to uger er smitten fordoblet blandt de 6-11-årige. Styrelsen for Patientsikkerhed har lukket i alt seks skoler landet over.

Et stort smitteudbrud har ramt Vrå Skole i Nordjylland.

I alt er 89 personer med tilknytning til skolen for nuværende testet positiv for coronavirus.

Enkelte lærere og rengøringsmedarbejdere er blandt de smittede, men langt hovedparten - omkring 80 - er elever i indskolingen, som er blevet sendt hjem.

Det svarer til omkring halvdelen af eleverne i indskolingen, oplyser Michael Sloth Pihl, der er skoledistriktsleder for Løkken-Vrå Skole, til TV 2.

- Det er selvfølgelig ærgerligt med smitteudbruddet. Det kommer altid ubelejligt, siger han.

Og det er ikke kun i Nordjylland, at man døjer med høje smittetal blandt de yngste elever i folkeskolen.

6-11-årige driver smitten

Coronasmitten er på blot få uger steget kraftigt herhjemme, og det er særligt børn i skolealderen, der driver smitteudviklingen.

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at incidenstallet blandt børn i alderen 6 til 11 år var 1199 i uge 45.

Incidenstallet opgøres som antallet af smittetilfælde per 100.000 borgere.

I dette tilfælde svarer det til, at 1,1 procent af de testede børn i aldersgruppen er smittet med coronavirus.

Smitte fordoblet på to uger

De 6 til 11-årige har ikke mulighed for at blive vaccineret, og smitten blandt gruppen af skolebørn har været støt stigende siden uge 37.

Smitteudviklingen er gået så hurtig, at incidenstallet på blot to uger - i slutningen af oktober og begyndelsen af november - er mere end fordoblet blandt de 6 til 11-årige.

Ifølge professor i infektionssygdomme Eskild Petersen er det afgørende, at vaccinerne mod covid-19 bliver godkendt til børn under 12 år.

Det europæiske lægemiddelagentur er for tiden ved at afklare, om vaccinerne fra Pfizer og Moderna kan godkendes til den yngste aldersgruppe.

To skoler lukket seneste døgn

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan udstede et påbud, så landets kommuner får indskrænket adgangen til dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den seneste tid måttet udstede flere af disse påbud til skoler om at sende hele klassetrin hjem på grund af coronasmitte.

TV 2 har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som oplyser, at i alt seks skoler for nuværende har fået påbud om at lukke midlertidigt.

Det drejer sig om følgende skoler fordelt på Sjælland og Fyn:

  • Høje-Taastrup - Læringshuset Indskoling 0.-3. klasse og SFO
  • Brøndby - Brøndbyvester Skole
  • Sorø - Sorø Privatskole
  • Herlev - Lindehøjskolen
  • Frederikssund - 0.-6. årgang på Trekløverskolen afdeling Falkenborg
  • Odense - Giersings Realskole

Mandag fik de to sidstnævnte skoler et påbud og blev dermed tvunget til at indstille det fysiske fremmøde i klasseværelserne.

- Vi har, siden grundskolerne åbnede efter sommerferien, set en stigning i smitten blandt eleverne - særligt de 6 til 11-årige, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed til TV 2.

273 smitteudbrud

Myndigheden havde forventet denne stigning på baggrund af det danske samfunds genåbning, samt at man som nær kontakt til en smittet ikke længere skal isolere sig.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på nuværende tidspunkt kendskab til mindst 273 smitteudbrud på dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

- Det er typisk større udbrud med flere smittede, men i de fleste tilfælde lykkes vi i samarbejde med kommunerne og skolerne med at inddæmme smitten ved hjælp af smitteopsporing og udbrudshåndtering som for eksempel øget fokus på hygiejne, sektionering med mere.

- I få tilfælde er vi nødt til at udstede et påbud, fordi smitten er ude at kontrol, der er mange ukendte smittekæder, eller fordi der er tale om særligt sårbare elever, lyder svaret fra styrelsen.

Vi skal nok få styr på det, og noget tyder på, at smitten er på vej ned

Michael Sloth Pihl, skoledistriktsleder for Løkken-Vrå Skole

Halloweenfest mulig smittekilde

Tilbage i Nordjylland har smitteudbruddet blandt børnene på skolen i Vrå været meget lokalt, for der er ikke fundet nogen smittede på hverken Løkken Skole eller Tårs Skole, som Michael Sloth Pihl også har ansvaret for.

Det seneste døgn har der kun været et nyt smittetilfælde på Vrå Skole, og det gør skolelederen fortrøstningsfuld i forhold til at få bugt med smitteudbruddet.

- Vi skal nok få styr på det, og noget tyder på, at smitten er på vej ned, siger Michael Sloth Pihl.

Smittekilden til udbruddet er endnu ukendt.

Men skolelederen har mistanke om, at coronasmitten kan have spredt sig som følge af en halloweenfest i begyndelsen af november i SFO'en.

Adskilte klasser

Skolelederen forklarer, at man dagligt er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og at man følger myndighedernes anvisninger til punkt og prikke.

De indebærer blandt andet, at de enkelte skoleklasser er adskilt både i undervisning og frikvarter. Valgfag, hvor børnene typisk ses på tværs af klasserne, er droppet, og der er ekstra fokus på hygiejne.

Endelig kommer ingen forældre inden for skolens område for at aflevere eller hente deres børn, og skolegårdens udeområder er opdelt mellem stamklasserne.

- Eleverne får regelmæssigt en lyntest. Mindst to gange om ugen, men den seneste uges tid har det været hver dag, siger Michael Sloth Pihl.

København indfører restriktive regler

I landets to største byer mærker børnene også konsekvenserne af den stigende coronasmitte.

Mandag havde Københavns Kommune et incidenstal på 686,3.

Dermed er Epidemikommisionens grænse, for hvornår der skal foretages lokale tiltag i kommuner med høj smitte, overskredet.

Grænsen blev i sidste uge sænket til en incidens på 400.

Smittestigningen har medført, at Københavns Kommune nu går tilbage til restriktive regler fra sidste vinter i skoler, fritids- og dagtilbud.

Eleverne bliver opdelt, så skoleklasser - så vidt muligt - ikke har undervisning og frikvarter sammen, og kommunen opfordrer til, at større sociale arrangementer på tværs af klasser aflyses.

I Aarhus er den største skole i kommunen målt på antallet af elever ramt af smitteudbrud, skriver B.T..

Coronasmitten har spredt sig til ti klasser, der primært fordeler sig i indskolingen på 0. årgang, mens få elever er smittede i 2. og 4. klasse.