Kommunalvalg

Fejl på alle stemmesedler i København - parti kræver omvalg

I Københavns Kommune regner man ikke med, at en fejl på alle stemmesedler vil give anledning til forvirring på valgdagen.

Fire små firkanter - eller mangel på samme - har tirsdag ført til tusindvis af fejl i Københavns Kommune.

For da valgstederne i forbindelse med årets kommunalvalg åbnede klokken 08.00 stod det klart, at der på kommunens stemmesedler manglede afkrydsningsfelter ud for fire kandidater.

Vi er mildest talt målløse

Flemming Blicher, Frihedspartiet

DR skriver, at det er kandidater fra Frihedslisten, der mangler en boks, og at det gælder på samtlige stemmesedler i Københavns Kommune.

En oplysning, som TV 2 har fået bekræftet af Solvejg Schultz-Jakobsen, pressechef i hovedstadskommunens Kultur- og Fritidsforvaltning og leder af Rådhussekretariatet.

- Det er rigtigt. Der er beklageligvis en fejl. Fejlen består i, at der er et parti med fem kandidater, hvoraf fire af dem mangler den lille kasse ud for deres navn. Men det er kun de små felter, der mangler, og vi instruerer vores vælgere i, at krydset bare skal sættes i feltet, hvor navnet står. Så det vil ikke ændre på stemmernes gyldighed.

Søg vejledning, hvis du er forvirret

- Men det kommer ikke til at betyde, at man ikke kan stemme på den pågældende kandidat, hvis firkanten ikke er der, siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Ved alle valgsteder i Københavns Kommune bliver de københavnske vælgere instrueret i, hvordan krydset skal sættes. Det skal blot sættes i feltet, hvor navnet står, hvorfor manglen af de fire manglende felter ikke bør give problemer.

- Jeg håber virkelig ikke, at det skaber yderligere forvirring, for der er en vejledning, der viser, hvad der skal til for at stemme. Man kan jo altid stikke hovedet ud og spørge en valgtilforordnet, siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Hun understreger overfor TV 2, at det ikke betyder, at vælgerne får ekstra instruktioner på vej ind i stemmeboksen.

- Vi begynder ikke at sætte skilte op eller instruere vælgerne på forhånd omkring at stemme på de her fire kandidater. Men hvis en vælger har spørgsmål, kan man stille det til en tilforordnet på valgstederne, siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

De valgtilforordnede ved godt, hvad de skal svare, hvis de bliver spurgt om, hvordan man skal sætte sit kryds.

- Du skal sætte det i den ramme, hvor navnet står, og det behøver ikke at være i den lille boks, siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Frihedspartiet vil kræve omvalg

TV 2 har været i kontakt med Frihedspartiets initiativtager, Flemming Blicher. Han fortæller, at de manglende felter har fået konsekvenser for partiet.

- Vi kræver jo omvalg. Det duer ikke, at man ikke kan stemme på fire af vores kandidater. Per Brændgaard, der er en af vores stemmeslugere, er blevet kontaktet af en del vælgere, der siger, at de ikke har kunnet finde ud af at stemme på ham. Vi er mildest talt målløse over, at Københavns Kommune ikke kan løse den opgave at lave en retvisende stemmeseddel.

Flemming Blicher har ikke meget til overs for kommunens forklaring, om at vælgerne bliver godt nok instrueret i, hvordan krydset skal sidde, eller at de kan søge hjælp.

- Vælgerne ved jo ikke, at de skal kontakte en valgtilforordnet. De står bare i et valgrum, hvor gardinet er trukket fra, og hvor de ved, at andre skal bruge valgboksen efter dem. Det er jo kandidater, der mister vælgere på grund af det her, siger Blicher.

Professor håber på udmelding fra kommunen

Ulrik Kjær, der er professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, er enig i, at fejlen med al sandsynlighed ikke vil føre til større problemer hos de 53 valgsteder, der er i kommunen.

- Alle krydser tæller jo med, så det eneste, kommunen kan gøre, er at informere de valgtilforordnede om fejlen, så de kan svare rigtigt, hvis de får spørgsmål fra vælgerne.

Han vurderer dog, at kommunens kommunikation kan blive vigtig på bagkant af valget.

- Jeg tror til gengæld, at det er vigtigt, at kommunen efterfølgende melder ud, at de ikke har erklæret stemmer på Frihedslisten for ugyldige, hvis der er kryds, der er sat lidt skævt eller lignende, siger Ulrik Kjær.

Valgstederne lukker klokken 20.00.