Nu skærper man coronatiltag i landets største kommune

Høj smitte får Københavns Kommune til at indføre flere tiltag i skoler og dagtilbud. Flere kommuner anbefales at gøre det samme.

Skoler, fritids- og dagtilbud er fortsat åbne i Københavns Kommune, men mandag har kommunen indført en række tiltag på området.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Her fremgår det blandt andet, at forældrene bliver bedt om at aflevere og hente børnene uden for, og at skolebørn på tværs af klasser som udgangspunkt ikke skal have undervisning eller frikvarter sammen.

TV 2 har været i kontakt med Københavns Kommune, som ikke har en medarbejder med mulighed for at stille op til et interview i dag. TV 2 har dog modtaget et skriftligt svar.

- Med afsæt i anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed har skoler og dagtilbud i København og Børne- og Ungdomsforvaltningens øvrige enheder fået en række anbefalinger, skriver Børne- og Ungdomsforvaltningen blandt andet i mailen, hvori flere af tiltagene også beskrives.

Da der er tale om anbefalinger, kan Københavns Kommune ikke oplyse, hvor længe de nye tiltag vil være i brug.

Nye tiltag i Københavns Kommune

Dagtilbud

  • Børn i vuggestuer, børnehaver med mere holdes på egen stue efter bedste evne
  • Børn bedes blive afleveret og hentet udenfor

Skoler (0-10. klasse)

  • Undervisning og frikvarter skal så vidt muligt holdes alene på klasseniveau, så klasserne ikke blandes
  • Fritidsordninger anbefales også at arbejde med faste grupper
  • Opfordring til at aflyse sociale arrangementer på tværs af klasser
  • Børn over ni år anbefales at blive testet én gang om ugen, medmindre de er vaccinerede eller tidligere smittede

Kilde: Københavns Kommune

Mange kommuner overskrider grænse

Tiltagene kommer efter stigende smitte i Københavns Kommune, hvilket blandt andet ses på kommunens incidenstal. Det angiver, hvor mange nye smittede der i den seneste uge har været per 100.000 indbyggere i kommunen.

I Københavns Kommune er incidenstallet mandag 686,3. Dermed overskrider det Epidemikommisionens grænse for, hvornår der skal foretages lokale tiltag i kommuner med høj smitte - grænsen blev i sidste uge sænket til en incidens på 400.

Det er jo i sig selv bekymrende at have et højt smittetal, det vil vi jo gerne have ned så hurtigt som muligt

Hannah Wilson, centerchef på Center for Børn, Unge og Familier i Herlev Kommune

De seneste tal fra Statens Serums Institut (SSI) viser, at 43 kommuner har et incidenstal over 400 og derfor anbefales at indføre yderligere tiltag.

Anbefalingerne har Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) lavet i samarbejde. TV 2 har været i kontakt med Kommunernes Landsforening, der på nuværende tidspunkt ikke har et overblik over, hvordan det ser ud på tværs af kommunerne.

Herlev har reageret hurtigt

En af de kommuner, der også har indført en række tiltag på området, er Herlev. Kommunen har problemer med stigende smitte og har mandag det næsthøjeste incidenstal blandt alle landets kommuner.

Derfor har kommunen indført flere tiltag, blandt andet at opdele klasserne og have fokus på rengøring og håndhygiejne. Ifølge Hannah Wilson, der er centerchef på Center for Børn, Unge og Familier i Herlev, er tiltagene blevet taget godt imod.

- Vi havde høje incidenstal allerede i sidste uge, så der satte vi en række tiltag i gang, i henhold til de anbefalinger der er fra Sundhedsstyrelsen. Vi har også tilbud om to ugentlige test til børn over ni år og personale på skolerne, og det er der heldigvis rigtig mange, der benytter sig af, siger hun og tilføjer:

- Vi arbejder hele vejen rundt omkring børnene. På et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed har vi i dag fået bekræftet, at vi gør alt, hvad vi kan og gør det, der ligger inden for vores muligheder i Herlev Kommune.

Skal undgå smitte af ældre

Hannah Wilson fortæller, at Herlev Kommune i høj grad oplever, at det er børnene, der driver smitten, og at den efterfølgende breder sig i husstandene.

Det understreges blandt andet også af, at en af skolerne i kommunen – Lindehøjsskolen – har fået påbud om at lukke 0-5. klasse på grund af et coronaudbrud. Påbuddet, der er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed, gælder i en uge og stopper lørdag, som det ser ud lige nu.

Kommunen er da også meget opmærksomme på den stigende smitte og forsøger at begrænse smitten.

- Vi har ikke nogen smitteudbrud på vores plejecentre eller blandt vores ældre – det er det, der ville bekymre os rigtig meget, hvis der var det. Men generelt vil vi jo gerne holde smitten ude af kommunen, siger Hannah Wilson.

Antallet af coronasmittede i Danmark stiger i disse dage. Det seneste døgn er der registreret 3670 nye smittede med corona - det højeste antal i år.