Samfund

Risiko for ”meget store tab” på moms, advarer vagthund

Det er uvist, hvor store tab der kan være tale om.

Folketingets vagthund, Rigsrevisionen, kritiserer fredag Skatteministeriet i skarpe vendinger.

Sagen drejer sig om manglende kontrol med momsområdet i Danmark, og konsekvensen er ”en risiko for meget store tab,” lyder det.

- Skatteministeriet har haft en særdeles mangelfuld kontrol. (…) Det medfører risiko for fejl, svig og store tab af momsprovenu, skriver Statsrevisorerne om sagen, der betegnes som ”særdeles kritisabel”.

Det er den næstmest krasse kritik Statsrevisorerne kan tage i brug.

Statsrevisorernes kritikskala

Statsrevisorerne bruger en karakterskala. På den skala er der følgende grader af kritik:

Positiv kritik:

  • - Finder det meget/særdeles positivt.
  • - Finder det positivt.
  • - Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

Kritik under middel:

  • Finder det ikke helt tilfredsstillende.

Middel kritik:

  • - Finder det utilfredsstillende/er ikke tilfredse med.
  • - Påpeger/understreger/henstiller/forventer.
  • - Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

Skarp kritik:

  • - Kritiserer/finder det kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.
  • - Påtaler/påtaler skarpt.

Skarpeste kritik:

  • Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Hver femte krone

Ifølge den nye beretning, kom der indtægter fra moms ind i statskassen for 228 milliarder kroner sidste år. Det svarer til, at hver femte krone, der kom ind, kom fra momsen.

Men samtidig er området "generelt kendetegnet ved høj risiko for fejl og svig", skriver revisionen og peger på det såkaldte selvangivelsesprincip.

Jeg tror ikke, at det gemmer på større beløb for statskassen

Leif Loftager Jørgensen, partner i Deloittes med speciale i moms, til Finans

Det tilsiger kort fortalt, at virksomheder selv skal oplyse, hvor meget moms de skal betale, og at de ikke behøver at vedlægge dokumentation for det, med mindre de bliver udtaget til kontrol.

I alt er der cirka 520.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark med handel til og fra EU, men i gennemsnit er kun tre procent af dem blevet kontrolleret af Skattestyrelsen. Det modtager også kritik.

Milliarderne der mangler

Rigsrevisionen sætter ikke et tal på det potentielle omfang af snyd, men der er tale om et område med store summer.

Hvis en dansk dansk virksomhed køber noget af en anden virksomhed fra EU, skal der som udgangspunkt ikke betales moms af købet. I stedet skal den danske virksomhed indberette købsværdien (uden moms), moms af købet og det relevante fradrag på momsangivelsen.

Rigsrevisionen har sammenholdt disse angivelser med tal trukket fra en fælleseuropæisk database over moms - VAT Information Exchange System (VIES) - og fundet store forskelle. I princippet bør der ikke være forskel på de indberettede beløb.

Men i praksis har den årlige forskel i perioden 2014-2020 været 261 milliarder kroner for salg og 54 milliarder for køb.

Skattevæsenet får ikke mindst kritik for, ikke at have ryddet op i denne forskel langt tidligere.

Et beløb på cirka 100 milliarder kroner om året betegnes som "særligt risikofyldte", fordi danske virksomheder her har indberettet mindre køb på momsangivelsen, end de udenlandske virksomheder har indberettet i VIES om deres salg.

Ifølge Rigsrevisionen kan det indikere, at de danske virksomheder har indberettet et forkert beløb til myndighederne.

At nedtone et problem

Til mediet Finans siger Leif Loftager Jørgensen, der er partner i Deloittes skatteafdeling med speciale i moms, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem de store summer og så store tab.

- Hvis man gennemgik alle transaktioner en for en, ville man selvfølgelig finde noget, men jeg tror ikke, at det gemmer på større beløb for statskassen, siger han til Finans.

I en pressemeddelelse oplyser Skattestyrelsen, at den de seneste år har styrket kontrollen, og at man har taget kritikken "til efterretning". Samtidig understreger Skattestyrelsen dog, at Rigsrevisionen ikke har kunnet dokumentere tab som følge af den manglende kontrol:

- Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionen ikke har fundet belæg for store tab af momsprovenu - det har vores egne analyser heller ikke. Kritikken handler om risiko for tab, udtaler Thomas Hjortenberg, der er erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

En af hovedkonklusionerne i revisorernes beretning lyder dog således:

- Statsrevisorerne er uenige, når Skattestyrelsen uden dokumentation prøver at nedtone problemets omfang og de mulige konsekvenser for momsprovenuet.