Samfund

Knap én procent af de færdigvaccinerede danskere er blevet smittet med coronavirus

Kun meget få har fået covid-19, efter de har fået det tredje vaccinestik, viser rapport.

Antallet af personer i Danmark, som bliver smittet med covid-19, selvom de er blevet vaccineret, stiger fortsat.

Det viser den nyeste rapport over infektioner efter vaccination fra Statens Serum Institut.

Rapporten dækker over perioden fra 27. december 2020 (uge 52), hvor den første dansker blev covid-19-vaccineret frem til og med uge 44.

Mange er vaccineret

Ifølge rapporten er der blevet påvist 38.587 covid-19-infektioner hos personer, der er fuldt vaccineret.

Det svarer til, at 0,93 procent af alle dem, der har fået et stik mod coronavirus i det primære vaccinationsforløb i Danmark, er blevet testet positiv for coronavirus.

Ved den forrige statusrapport, der gik til og med 24. oktober, var tallet 0,5 procent.

- Overordnet kan man derfor sige, at antallet af covid-19-infektioner efter det primære vaccinationsforløb stiger. Det afspejler jo selvfølgelig, at de fleste har taget imod tilbud om vaccination. Men også at vi ser et stigende smittetryk, i takt med at epidemien er i vækst, siger afdelingschef i SSI, Palle Valentiner-Branth i pressemeddelelsen.

Han fremhæver dog, at det ikke betyder, at vaccinationen ikke har en effekt.

Det har længe været kendt, at effekten af vaccinerne falder over tid. Det er især tydeligt i gruppen med dem over 65 år, der også var blandt de første til at blive vaccineret.

Blandt de 38.587 smittetilfælde efter færdigvaccination var der 1231 coronarelaterede indlæggelser og 158 dødsfald.

Få revaccinerede er smittede

Samtidig viser rapporten kun ganske få covid-19-infektioner blandt dem, der har fået et tredje stik.

Ved udgangen af uge 44 havde i alt 275.745 personer taget imod tilbuddet om revaccination. Blandt dem har man påvist 277 tilfælde af covid-19 svarende til 0,1 procent.

Det tyder på, at revaccination giver en god beskyttelse mod infektion, siger Palle Valentiner-Branth:

- Andelen af de revaccinerede, der har fået en covid-19-infektion, er særdeles lav. Det på trods af, at smittetrykket har været højt den seneste måned, og at gruppen af revaccinerede i høj grad består af sårbare og ældre borgere.