Gældskaos i Danske Bank

Flertal i Folketinget kræver undersøgelse af ansvaret for sagen om gældskaos i Danske Bank

Sagen har ramt hundredtusinder af kunder i landets største bank.

Omfanget af gældsskandalen i landets største bank er så massivt, at et flertal af partier på tværs af Folketinget nu vil have kortlagt ansvaret for sagen.

Udmeldingen kommer efter offentliggørelsen af en delrapport fra Kammeradvokaten og KPMG, der har fået til opgave at lave en uvildig undersøgelse af bankens oprydningsarbejde.

Rapporten blotlægger problemer med oprydningen af sagen, der samlet set har ramt flere hundrede tusinde kunder.

Fortsatte ulovlig opkrævning trods påbud

Alene i Danmark kan op mod en kvart million kunder i Danske Banks inkassoafdeling være berørt af adskillige fejl, der kan have resulteret i forkerte opkrævninger for et stort millionbeløb.

Senest er det kommet frem i delrapporten fra Kammeradvokaten og KPMG, at banken først ved udgangen af i år ikke længere opkræver for mange penge fra deres kunder.

Det er til trods for, at Finanstilsynet i september sidste år påbød Danske Bank omgående at stoppe inddrivelse med betydelig risiko for overbetaling.

På Aalborg Universitet forudser juraprofessor Erik Werlauff en bøde i millionklassen til Danske Bank for at bryde påbuddet fra Finanstilsynet.

Ikke nok at undersøge oprydningen

På Christiansborg har ordførere fra Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti fået nok.

Det er helt afgørende for mig, at det bliver afdækket, hvem, der vidste hvad hvornår

Rune Lund, erhvervsordfører, Enhedslisten

De mener ikke, at det er tilstrækkeligt, at banken kun bliver kigget i kortene, mens den rydder op.

- Undersøgelsen bør udvides, ellers får vi ikke det fulde billede. Det er helt afgørende for mig, at det bliver afdækket, hvem, der vidste hvad hvornår, siger erhvervsordfører Rune Lund fra Enhedslisten.

Samme holdning deler erhvervsordfører hos Radikale Venstre.

- Omfanget viser sig endnu engang at være større end først antaget og at ramme endnu flere mennesker. Derfor mener jeg også, at det giver rigtig god mening at udvide undersøgelsen, så vi også finder de ansvarlige for det, fortæller Katrine Robsøe fra Radikale Venstre.

Ledelsen var advaret

TV 2 og Berlingske afdækkede i efteråret 2020, hvordan Danske Bank i årtier ulovligt har opkrævet penge fra bankens inkassokunder.

Det er ikke et spørgsmål om sjusk, det er sket med fuldt overlæg

Lisbeth Bech-Nielsen, erhvervsordfører, SF

Interne dokumenter viste, at bankens ledelse adskillige gange blev advaret om sagen, men inddrivelsen fortsatte i årtier.

- Undersøgelsen skal bruges til at få placeret et ansvar. Det er på tide, at nogen tager ansvar for, at rigtige mennesker er blevet påvirket. Det er ikke et spørgsmål om sjusk, det er sket med fuldt overlæg i årevis med ledelsens viden, siger erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.

- Hovedopgaven er at få skabt et klart overblik omkring hele sagen og at få ansvaret placeret, siger DF’s erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

Kunder har været chanceløse

For Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen er det afgørende at få kortlagt, om der er grundlag for en straffesag mod ansatte eller Danske Bank.

- En udvidet undersøgelse skal belyse, om der efter de nu fremlagte oplysninger er grundlag for en strafferetlig efterforskning mod de personer som - efter alt at dømme - i 28 år har ladet dette passere. Vel at mærke over for kunder, der reelt ikke har haft en chance for at kontrollere opgørelserne, siger Preben Bang Henriksen.

- Eklatant ledelsesmæssigt svigt

Danske Banks formand Karsten Dybvad har tidligere beklaget gældssagen offentligt og givet en undskyldning til de medarbejdere og ledere, der prøvede at råbe op, men ikke blev hørt.

Karsten Dybvad erkender, der er sket et eklatant ledelsessvigt i banken.

I den forbindelse udtalte han, at der var sket et eklatant ledelsesmæssigt svigt.

Banken vil ikke forholde sig til ordførernes krav eller om banken selv er i gang med en lignende undersøgelse af sagen.

Leder af oprydningsarbejdet i Danske Bank, Peter Rostrup-Nielsen, skriver i et skriftligt svar, at banken er fast besluttet på at komme til bunds i sagen og er i løbende dialog med myndighederne.

- Vores inkassokunder skulle aldrig have været udsat for den usikkerhed og de økonomiske konsekvenser, som vores fejl har medført. Vi er fast besluttede på at komme til bunds i sagen og på at rette op på problemerne, få kompenseret de berørte kunder og give kunderne den afklaring, de fortjener, så hurtigt som vi kan.

Erhvervsminister vil til bunds i sagen

Erhvervsminister, Simon Kollerup, ser med stor alvor på sagen og har tidligere meldt ud, at det i værste fald kan ende med en politianmeldelse, hvis Danske Bank ikke efterlever de påbud, banken fik sidste år.

Der skal ryddes op én gang for alle, ikke mindst for kundernes skyld

Simon Kollerup, erhvervsminister

Ministeren vil ikke forholde sig til kravet om en ny undersøgelse, men skriver i et skriftligt svar, at han forventer, at Finanstilsynet gør, hvad der er nødvendigt i sagen.

-Som jeg snart har sagt mange gange, er det her en alvorlig sag. Jeg er helt enig med partierne i, at vi skal til bunds i sagen. Der skal ryddes op én gang for alle, ikke mindst for kundernes skyld. Jeg forventer, at Finanstilsynet gør, hvad der er nødvendigt, siger Simon Kollerup.