Kommunalvalg

Danskerne er delte - bør de pårørende tage større ansvar i ældreplejen?

Både eksperter og borgemestre mener, at det er nødvendigt at debattere inddragelse af pårørende i ældreplejen.

Lidt over halvdelen af danskerne mener ikke, at de pårørende bør tage et større ansvar i ældreplejen. Men næsten lige så mange er selv villige til at tage et større ansvar i plejen af deres nærmeste.

Det viser en undersøgelse, som Megafon har lavet for TV 2 og Politiken.

Emnet er højaktuelt i en tid, hvor demografien ændrer sig i en sådan grad, at der i 2030 vil være omkring 60 procent flere borgere på 80 år eller derover, end der var i 2020.

Udviklingen vil ifølge Kommunernes Landsforening betyde, at de kommunale udgifter til sundhed og pleje vil stige til 51,2 milliarder kroner i 2030. En stigning på 42 procent i forhold til 2019, hvor udgifterne lå på 36 milliarder kroner.

Derfor mener flere borgmestre også, at vi skal turde tale om, hvordan pårørende kan blive en større del af plejen.

Nødvendig debat

Megafon har spurgt 1082 personer, om de er enige eller uenige i, at pårørende i fremtiden bør tage et større ansvar i ældreplejen, end tilfældet er i dag.

Hertil svarer 20 procent, at de er helt eller overvejende enige, mens 26 procent svarer hverken/eller. 52 procent er helt eller overvejende uenige. To procent svarer ved ikke.

Men spørger man dem, om de selv er villige til tage et større ansvar i forhold til at passe og pleje deres nærmeste, hvis det kan sikre en værdig alderdom for dem, er fordelingen af svarene mere eller mindre vendt på hovedet.

Her er 48 procent helt eller overvejende enige, mens 23 procent svarer hverken/eller. 24 procent er helt eller overvejende uenige. Fire procent svarer ved ikke.

Rudersdals Venstre-borgmester, Jens Ive, er en de borgmestre, der over for TV 2 har udtrykt, at det er nødvendig med en debat om inddragelse af pårørende.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi kan tale med familien, om at der er nogle opgaver, vi gerne vil have, de tager sig af, så vi som kommune kan fokusere på kerneopgaverne, siger han.

For få på arbejdsmarkedet

Ifølge flere eksperter er situationen så alvorlig, at standarden og kvaliteten på plejehjemmene og i hjemmeplejen i løbet af de næste ti år vil falde markant.

Her er der ikke noget quickfix, siger de. Men flere peger på, at langt mere inddragelse af de pårørende bliver centralt.

- Vi bliver nødt til at tage debatten med befolkningen, om at der kommer nogle år, hvor vi må prøve nye veje. Og det bliver blandt andet, at vi også inden for familien hjælper hinanden i større grad, end vi hidtil har set, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

Det kan måske være svært for nogle at acceptere, hvis man betaler sin skat og forventer, at velfærdssamfundet sørger for en ordentlig pleje af de ældre.

Men det kan velfærdsstaten ifølge Jes Søgaard ikke gøre på samme måde de næste 25 år.

- Der er simpelthen ikke det antal mennesker på arbejdsmarkedet, som det kræver, siger han.