Coronavirus

Sundhedsstyrelsen frygter overbelastet sundhedsvæsen - men hospitaler er ikke bekymrede endnu

Ifølge overlæge på Hvidovre Hospital kræver det 3-4 gange så mange indlagte med corona, før Region Hovedstadens senge er fyldte.

Sundhedsstyrelsen melder nu om stor risiko for, at landets sygehuse bliver overbelastet i løbet af de næste måneder. Årsagerne er en ubehagelig cocktail af stigende coronasmitte, influenzasæson og andre smitsomme sygdomme.

- Vi ser allerede nu, at der er meget travlt på landets sygehuse, og at personalet løber stærkt. Samtidig har vi ikke den robusthed, som vi tidligere har haft, fordi der har været pres på i en lang periode nu, og der er simpelthen mindre overskud end normalt, lyder det blandt andet fra styrelsens direktør, Søren Brostrøm, i en pressemeddelelse.

Men hvordan ser situationen egentlig ud på hospitalsgangene? TV 2 har spurgt på to hospitaler i Region Hovedstaden, hvor coronasmitten har taget allerhårdest fat.

Kan klare 3-4 gange så mange indlagte

Smittetallene på landsplan har været støt stigende i over en måned, og også antallet af indlagte corona-patienter er opadgående.

I alt er 263 personer indlagt med virussen, og 156 af dem er på Region Hovedstadens hospitaler.

Samtidig har regionen de klart højeste incidenstal med 392 smittede per 100.000. Region Sjælland følger efter med 263.

Men Thomas Benfield, der er professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, fortæller, at der endnu ikke er grund til bekymring. Indlæggelsestallene i Region Hovedstaden skal være tre til fire gange højere, før hospitalerne bliver pressede, fortæller han.

- Det er først der, hvor sengene er fyldte, og vi skal finde plads til flere, siger han til TV 2.

Derudover pointerer han, at 95 procent af befolkningen over 50 år er færdigvaccineret, hvilket giver forhåbninger om mindre alvorlige indlæggelser den kommende tid.

Den største udfordring er faktisk ikke stigende smitte- eller indlæggelsestal, mener han.

- Vores store problem er i virkeligheden, at vi ikke har så mange sygeplejersker og ikke kan rekruttere nye.

Han forklarer, at store smittebølger af coronavirus sætter sygeplejerskerne under pres og ”får dem til at finde noget andet at lave”. Med færre sygeplejersker kan antallet af coronaindlæggelser derfor belaste hospitalerne tidligere, end det ellers ville være tilfældet, forudser han.

Også hos Kristian Antonsen, der er direktør på Bispebjerg Hospital, er udsigterne forholdsvis optimistiske.

Han fortæller, at der fredag morgen var 37 indlagte på hospitalet, og at 25 af dem primært var indlagt på grund af corona. Det er omkring en fordobling på få uger.

- Vi er rettidigt bekymret over, at der er en udvikling i gang, som måske er starten på en tredje bølge, siger han.

Men ligesom kollegaen fra Hvidovre peger han på, at de indlagte er mindre syge end tidligere. Han fortæller, at hver fjerde indlagte med corona tidligere har haft behov for respirator og intensivbehandling. Det er nu faldet til omkring hver tiende.

- Det er jo en glædelig udvikling, siger han.

Gode erfaringer med samarbejde

Kristian Antonsen peger også på, at de aktuelle høje smittetal i særligt hovedstadsområdet ikke er uvante.

Således har hospitalerne i regionen igennem pandemien lært at arbejde godt sammen om coronapatienterne, fortæller han.

Hvis hospitaler som dem på Amager, Frederiksberg, i Hvidovre og Bispebjerg får flere patienter, end de kan håndtere, træder andre hospitaler dermed til med sengepladser.

- Den udligning kørte vi med ret stor succes under smittebølge et og to, og den har vi nu aktiveret på et meget lavt niveau, siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i løbet af efteråret og vinteren blive nødvendigt at udskyde planlagte behandlinger og operationer rundt omkring på sygehusene. Det skal ske for at sikre "tilstrækkelig kapacitet til at behandle de akut syge patienter", lyder det.