Samfund

Mange hundrede sygeplejersker nedlagde arbejdet onsdag

Blandt andet sygeplejersker, læger og fysioterapeuter nedlagde arbejdet i en time onsdag morgen. Det sker for at råbe op om bedre forhold.

Sygeplejersker og andet hospitalspersonale som læger og jordemødre på mange af landets hospitaler råbte onsdag morgen op om pressede tilstande i sundhedsvæsenet, hvor de nedlagde arbejdet i en time.

Luca Pristed, der er talsperson for de strejkende sygeplejersker, oplyser til TV 2, at arbejdsnedlæggelsen fandt sted på 20 sygehuse, hvor mellem 100 og 300 sygeplejersker deltog på nogle hospitaler. Arbejdsnedlæggelsen varede fra klokken 7.45 til 8.45, lyder det.

- Det er den konstante nedskæring på sundhedsvæsenet, der gør, at vi står her nu. Vi har råbt op om problemet i mange år og er blevet ignoreret. Vi er nødt til at slå det fast, siger Luca Pristed til TV 2.

Nedlæggelse over hele landet

Arbejdsnedlæggelsen skete på mange af landets større hospitaler, blandt andet Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Herlev Hospital.

Disse hospitaler nedlægger arbejdet

- Rigshospitalet

- Aalborg Universitetshospital

- Aarhus Universitetshospital

- Silkeborg Sygehus

- Randers Sygehus

- Nykøbing Falster Sygehus

- Vejle Sygehus

- Kolding Sygehus

- Odense Universitetshospital

- Roskilde Hospital

- Køge Hospital

- Herlev Hospital

- Amager Hospital

- Hvidovre Hospital

- Sydvestjysk Sygehus

- Regionshospitalet Herning

- Næstved Sygehus

- Holbæk Sygehus

- Kolding Sygehus

- Bispebjerg Hospitaler

- Regionshospitalet Hammel

- Svendborg Sygehus

Kilde: Rigshospitalets repræsentanter fra Den Landsdækkende Styregruppe for Arbejdsnedlæggelser og Luca Preisler, talsperson for de strejkende sygeplejersker

Det er Rigshospitalets repræsentanter fra Den Landsdækkende Styregruppe for Arbejdsnedlæggelser, som indkaldte til strejken.

Med flere hundrede strejkende på hver af hospitalerne kan det altså have oversteget 1000 strejkende onsdag morgen.

Lokale er frustrerede

TV 2s reporter Palle Jensen stod med flere faggrupper, der havde samlet sig foran Odense Universitetshospital.

- Vi er dybt, dybt bekymrede for vores sundhedsvæsen. Vi er ikke nok til at opretholde alt det her. Vi løber stærkere og stærkere, og nu kan vi se, hvad det gør, siger sygeplejerske og talsmand for arrangørerne af strejken Mette Vestergaard Jørgensen til TV 2.

Selvom dagens arbejdsnedlæggelse er overenskomststridig, finder hun det absolut nødvendigt.

- Vi vil ikke finde os i det indgreb, der er kommet fra regeringen. Vi synes, at det er for uambitiøst. Det er bare op ad bakke, når man ikke kan forstå, at man ikke bare kan udlicitere vores arbejde til andre faggrupper. Det vil bare give os mere arbejde, fordi sygeplejersken er den røde tråd i enhver patientindlæggelse, siger Mette Vestergaard Jørgensen.

Hun tilføjer, at de bliver ved med at presse på, indtil Christiansborg lytter.

- Det ser værre og værre ud

I sommer strejkede sygeplejerskerne i ti uger som følge af en ny overenskomst, som et lille flertal af sygeplejerskerne havde stemt nej til.

Presset på sygehusene blev i sidste ende for stort for politikerne på Christiansborg, som ophævede strejken med et lovindgreb.

Men utilfredsheden over tilstandene på de danske hospitaler hænger fortsat ved, forklarer Luca Pristed.

- Det begynder at se værre og værre ud. Vi ser kollegaer, der siger op hver dag.

Det er altså en bred bekymring for sundhedsvæsenet blandt både sygeplejersker og andre arbejdsgrupper, som der bliver råbt højt om.

I den seneste medlemsundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd lyder det, at hver sjette sygeplejerske i kommunerne og regionerne ikke regner med at arbejde som sygeplejerske om tre år.

Nærhospitaler er lappeløsninger

Dagens strejke er et forsøg på at råbe politikerne op. Det er en opgave, der skal løses både regionalt og af politikerne på Christiansborg, lyder det fra Luca Pristed.

- Nu har vi strejket i ti uger, og vi gør det, fordi politikerne kun kommer med lappeløsninger på manglen på sygeplejersker med fire milliarder til nærhospitaler.

Han henviser her til regeringens planer om at afsætte en pulje på fire milliarder kroner til at opføre mellem 13 og 20 nærhospitaler. Efter planen skal nærhospitalerne ligge i alle fem regioner og give mere nærhed og mindre transporttid mellem danskerne og det lokale hospital.

I udspillet har regeringen peget på 13 steder i landet, hvor nærhospitalerne kan ligge. Landets 98 kommuner kan dog søge penge til at bygge nærhospitaler i puljen på fire milliarder kroner.

Herunder kan du se de 13 steder, som regeringen har peget på: