Gældskaos i Danske Bank

Danske Bank betaler 51 millioner kroner retur til kunder

Sagen kan ende med at koste banken yderligere 100 millioner kroner, oplyser banken.

Risikoen for yderligere fejl i Danske Bank er så stor, at Danske Bank nu stopper al inddrivelse af gæld fra bankens inkassokunder.

- Sagen er mere kompleks og omfangsrig end først antaget, og vi har løbende fundet yderligere problemstillinger, som vi arbejder videre med og vil kompensere berørte inkassokunder løbende, skriver banken i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at banken nu har identificeret 7.800 kunder, der har betalt for meget tilbage til banken. Kunderne er blevet opkrævet 28 millioner kroner for meget, som de nu får tilbage. Derudover vil de få 23 millioner kroner som kompensation for den tid, de skulle have haft pengene til rådighed. Kunderne vil samlet få udbetalt 51 millioner kroner.

Sagen kom til offentlighedens kendskab, da TV 2 og Berlingske i august sidste år kunne fortælle, at banken i årevis har opkrævet for meget gæld fra bankens mest sårbare kunder trods utallige interne advarsler om problemerne i bankens inkassoafdeling.

Siden har banken identificeret en lang række af yderligere problemer, der kan betyde, at yderligere kunder har betalt for meget tilbage til banken.

Yderligere 100 millioner kroner

Den samlede overopkrævning for de yderligere problemstillinger kan med et meget tidligt estimat overstige 100 millioner kroner, skriver banken.

Pressemeddelelsen kommer i forlængelse af, at kammeradvokaten netop har afleveret de første delkonklusioner i den uvildige ekspertundersøgelse, Finanstilsynet sidste efterår pålagde banken at få foretaget af oprydningsarbejdet.

Har du et fortroligt tip?

TV 2 driver en af landets største undersøgende redaktioner. Vi beskytter altid kilder, der deler fortrolige oplysninger. Hvis du vil dele fortrolig viden eller følsomme dokumenter med os, kan du se her, hvordan det kan lade sig gøre fortroligt og sikkert.

Eksperterne konkluderer overordnet, at banken arbejder på at rette op på fejlene, men kritiserer samtidig banken for ikke at reagere hurtigt nok, når nye fejl identificeres.

"Først relativt sent" har banken "truffet beslutninger, som sikrer mod overbetaling som følge af de yderligere problemstillinger", skriver eksperterne.

240 medarbejdere rydder op

Danske Bank oplyser, at de i oktober 2021 har tilknyttet 240 medarbejdere og eksterne konsulenter til at rydde op.

Samlet har mindst 254.000 kunder været gennem bankens inkassosystem, mens fejlene har stået på. Banken har tidligere oplyst, at samtlige 254.000 kunder ventes at være berørt af fejlene.

Danske Bank afviser at svare på spørgsmål fra TV 2.