Samfund

Overblik: Her vil regeringen placere 13 nye nærhospitaler

De nye nærhospitaler skal efter planen ligge i alle fem regioner. De skal være med til at give mindre transporttid og mere nærhed for borgerne.

Regeringen vil afsætte fire milliarder kroner til at bygge flere nærhospitaler, så afstanden til sundhedsvæsenet bliver kortere.

Det sker med det politiske udspil 'Tættere på II - Sundhed, uddannelse og lokal udvikling', som onsdag morgen blev præsenteret på et pressemøde på Nordsjællands Hospital i Frederikssund.

- Der er for langt til sundhedstilbuddene, konstaterer sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Regeringen ønsker derfor at etablere op til 20 nærhospitaler fordelt på tværs af landet.

Landets 98 kommuner kan søge penge til at bygge nærhospitaler via puljen på de fire milliarder kroner, som blandt andet skal gå til bygninger, materiel og it-investeringer.

Udspillet kommer dog ikke ind på, hvor pengene til driften af nærhospitalerne - som eksempelvis løn til læger og sygeplejersker - skal komme fra.

Regioner og kommuner skal sikre "sammenhængende tilbud" tættere på borgeren, lyder det fra sundhedsministeren. Med udspillet har regeringen konkret peget på 13 steder, hvor nærhospitalerne kan ligge, fordelt på tværs af alle fem regioner.

De er følgende:

 • Nykøbing Mors
 • Skagen
 • Skive
 • Grenaa
 • Tarm
 • Tønder
 • Fredericia
 • Nyborg
 • Kalundborg
 • Nakskov
 • Næstved
 • Frederikssund
 • Helsingør

Puljen til nærhospitalerne og de nærmere ansøgningskriterier forventes at blive offentliggjort i andet halvår 2022. Selve ansøgningsprocessen løber frem til årsskiftet 2022/2023.

Mindre komplicerede behandlinger

De kommende nærhospitaler skal ifølge regeringen flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden for akutsygehusene, tættere på borgerne.

Der kan være tale om mindre komplicerede behandlinger, som skal rykkes til nærsygehusene.

Eksempelvis opfølgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom, ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver eller fødselsforberedelse.

De nøjagtige funktioner, som nærhospitalerne skal varetage, skal dog endeligt fastlægges af Sundhedsstyrelsen.

Øget akutberedskab

Formålet med nærsygehusene skal være at tage en del af presset fra supersygehusene, der ligger inde med meget specialiseret viden.

- Det danske sundhedsvæsen er de sidste 20 år blevet specialiseret omkring vores store sygehuse. Nu er der brug for at styrke det nære sundhedsvæsen, så langt flere kan få gavn af sundhedstilbud i deres hverdag, siger Magnus Heunicke.

Et yderligere tiltag fra regeringen i forhold til den nære sundhed bliver en udvidelse af akutberedskabet.

Der skal derfor etableres fem til ti nye akutberedskaber i form af ambulancer eller akutlægebiler, så hjælpen kommer hurtigt frem, uanset hvor i landet man bor, lyder det fra sundhedsministeren.

Endelig vil regeringen med det politiske udspil nedsætte en såkaldt taskforce, der skal se nærmere på problemerne med 1-1-2-akutsystemet. Tusindvis af opkald til alarmcentralen er de seneste år gået tabt, og ventetiden har været for lang, så borgere ikke har kunnet være sikre på at få hjælp i rette tid.

Regeringen vil senere i år præsentere et samlet sundhedsudspil, som skal diskuteres med partierne.