Heunickes udmelding om tredje stik strider mod egen sundhedsstyrelse

Eksperter er enige med styrelse: Der er ikke dokumentation for ministerens udmelding om tredje stik til alle danskere efter seks måneder og 14 dage.

Hele befolkningen under 65 år skal tilbydes et tredje vaccinestik seks måneder og 14 dage efter, de har fået andet stik.

Sådan lød udmeldingen 15. oktober fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det er vores myndigheders vurdering efter den dokumentation, der er blevet fremlagt af de europæiske sundhedsmyndigheder, at den her udrulning er den klogeste, lød det i et interview til TV 2.

Danskerne kan godt gøre sig klar til at smøge ærmerne op.

Men ministerens egen sundhedsstyrelse – der er den overordnede myndighed – er ikke enig. For styrelsen har ikke vurderet, at hele befolkningen skal vaccineres tredje gang efter seks måneder og 14 dage efter andet stik.

Tværtimod skriver Sundhedsstyrelsen 15. oktober – altså samme dag som sundhedsministerens udmelding – at der fortsat afventes "en antydning af faldende immunitet på befolkningsniveau, før der er grundlag for en bred anbefaling om revaccination af den øvrige befolkning."

Jeg forstår ikke, hvorfor Magnus Heunicke sagde det

Camilla Foged, professor i vaccinedesign og en del af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe

Samtidig oplyste vicedirektøren i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, 15. oktober til DR, at alle danskere vil blive inviteret efter seks måneder og 14 dage efter deres anden vaccination.

Hertil tilføjede hun dengang, at det stadig er usikkert, om det er præcis dét interval, der passer til de raske under 65 år.

Styrelse: Vidensgrundlaget er ufuldstændigt

Ifølge Magnus Heunicke er der også fremlagt dokumentation af de europæiske sundhedsmyndigheder for, at den brede befolkning skal have det tredje stik seks måneder og 14 dage efter andet stik.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen findes denne dokumentation endnu ikke.

Det meldte Sundhedsstyrelsen også ud 15. oktober:

- Vidensgrundlaget vedrørende revaccination mod covid-19 er fortsat ufuldstændigt, og det er stadig forventningen, at viden på området vil blive betydeligt større i den kommende tid. Data tyder på, at immuniteten efter vaccination falder gradvist over tid, og at faldet kan være betydende efter seks måneder. Derudover er faldet mest udtalt blandt ældre personer og personer med underliggende sygdomme.

Statens Serum Institut har ikke rådgivet Sundhedsministeriet direkte om det

Statens Serum Institut

Samtidig er det ifølge styrelsen endnu uvist, hvor meget ekstra beskyttelse revaccination giver mod infektion, alvorlig covid-19 og videregivelse af smitte.

Det på trods af, at det er påvist, at revaccination giver højere niveauer af antistoffer, og at højere niveauer af antistoffer giver bedre beskyttelse mod SARS-CoV-2.

Udtalelse undrer eksperterne

TV 2 har talt med Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Hun er med i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe, der rådgiver regeringen om udrulningen af revaccination.

Hun undrer sig over udmeldingen fra Magnus Heunicke og kalder den "uklar kommunikation".

- Jeg forstår ikke, hvorfor Magnus Heunicke sagde det. For som det ser ud lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at den brede befolkning har behov for et tredje stik, siger hun.

Hun mener, at det kræver mere information om blandt andet gennembrudsinfektioner blandt vaccinerede og antistofniveauet, før myndigheder og ministre melder ud, at den brede danske befolkning skal rulle ærmerne op til endnu et stik.

- Jeg er helt enig med ordlyden i notatet fra Sundhedsstyrelsen. Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle skal have et tredje stik, men det skal gøres på det rigtige tidspunkt – og lige nu ved vi ganske lidt om, hvornår den optimale timing er, siger hun.

Hvad siger SSTs notat?

I et notat fra Sundhedsstyrelsen af 28. september fremgår det, at:

- WHO konkluderer i deres foreløbige rådgivning, at der fortsat udestår et tilstrækkeligt evidensbaseret grundlag, der understøtter behovet for revaccination efter primærvaccination.

Samtidig bemærkes, at på et tidspunkt med global mangel på vacciner hvor størstedelen af verdens befolkning derfor ikke er vaccineret, er vaccinerne bedst anvendt til primærvaccination.

Dertil kommer det forhold, at mutationer og dermed muligheden for fremkomst af nye virusvarianter, i særligt grad forekommer i store populationer af uvaccinerede personer. 

Også professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, Jens Lundgren, der ligeledes er med i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe, har reageret på sundhedsministerens udmelding.

Der er ikke videnskabelig data, der underbygger, at hele befolkningen skal revaccineres efter 6 måneder og 14 dage, lød det fra professoren på dagen for ministerens udmelding.

- Det giver mening at give den ældre del af befolkningen en vaccine nu, fordi de er mest sårbare. Men vi mangler den endelige faglige evidens for, at det også er fornuftigt at rulle ud til yngre årgange, sagde Jens Lundgren.

Camilla Foged er enig. Jo ældre, man er, desto svagere er ens immunsystem – og dermed har ældre også en svagere reaktion på vaccination.

- Så dem giver det mening at give et tredje stik – men derfor giver det også mening, at forskellige aldersgrupper kan have forskellige intervaller mellem stikkene, siger hun.

Skal danskerne så vaccineres efter seks måneder og 14 dage?

Så hvornår skal danskerne stikkes for tredje gang? Det har TV 2 siden søndag forsøgt at få svar på fra både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Fra Sundhedsstyrelsens lød det søndag, at TV 2 måtte vende tilbage i styrelsens åbningstid, mens det mandag lød, at sagen nu lå hos ministeriet.

Hvor få antistoffer er for få?

Studier fra Israel, der er foran i vaccinationsudrulningen, har vist, at niveauet af beskyttende antistoffer falder seks måneder efter andet stik, og at en tredje dosis kan øge niveauet.

Men færre antistoffer er ikke nødvendigvis et argument for at tilbyde alle et tredje stik - man kan nemlig godt være beskyttet, selvom antistofniveauet er faldet, forklarer Camilla Foged.

Derfor arbejder forskerhold i hele verden på at finde frem til, præcis hvor lavt niveauet af antistoffer skal være, før vaccinens effekt er så svækket, at der er risiko for at blive alvorligt syg med covid-19.

- De her studier rapporterer, at man kan øge niveauet med et tredje stik. Og det er fint. Men vi ved reelt ikke, hvornår det bliver for lavt, siger Camilla Foged.

I et skriftligt svar, hvor TV 2 ikke har haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke tirsdag, at det er Sundhedsstyrelsens forventning, at hele befolkningen skal revaccineres på sigt.

- Det har vi købt ind til, så vi er klar. Vi er allerede nu godt i gang med de ældre og sårbare. Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen, herunder om der er grundlag for at justere intervallet, som for nuværende er seks måneder og 14 dage efter andet stik.

Ministeren oplyser samtidig, at ”på nuværende tidspunkt planlægger vi efter, at alle skal revaccineres efter 6 måneder og 14 dage efter andet stik.”

TV 2 har også spurgt Sundhedsministeriet, hvilken myndighed sundhedsministeren henviser til, når det gælder den brede befolkning. Her lyder svaret fra ministeriet, at vurderingen stammer fra Sundhedsstyrelsen med bidrag fra Statens Serum Institut (SSI).

SSI oplyser til TV 2, at instituttet deltager i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe, der har rådgivet styrelsen om revaccination.

- Men det er Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet planen for udrulning af fase 2 (de ældre, red.), som er blevet delt med Sundhedsministeriet, så SSI har ikke rådgivet Sundhedsministeriet direkte om det (anbefalingen om den brede befolkning, red.), lyder det.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at den ikke har yderligere at tilføje til sagen.

Tre grupper står først til i booster-køen

Sundhedsstyrelsens anbefaling om revaccination efter seks måneder og 14 dage er rettet mod personer over 65 år, plejehjemsbeboere, personale i sundheds- og ældresektoren og personer i særlig øget risiko. Altså personer i styrelsens fase 1 og 2 for revaccination.

Hvad gør andre lande?

Ifølge Sundhedsstyrelsen fremgår det af en undersøgelse foretaget af Udenrigsministeriet, at kun et begrænset antal lande 24. september havde truffet beslutning om revaccination af ikke-højrisiko personer – det vil sige den ældre del af befolkningen og andre udsatte grupper.

Disse lande var 15. oktober: Israel, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

I denne fase indgår den brede befolkning under 65 år ikke. Årsagen er, at der indtil nu har været fokus på den ældre del af befolkningen af den simple årsag, at de på grund af alder eller underliggende sygdom har et nedsat immunforsvar.

Af den grund kan ældre og andre på et tidligere tidspunkt end den øvrige befolkning have behov for et ekstra vaccinestik for at være godt beskyttet mod alvorlig sygdom efter smitte med coronavirus.