Samfund

Flertal i Folketinget indgår aftale om øremærket barsel

Der er tale om en "pligtopgave", siger Mattias Tesfaye (S).

Tirsdag aften er der indgået en aftale om øremærket barsel.

Aftalen øremærker 11 ugers forældreorlov til hver forælder, hvilket konkret betyder, at fædre får ni ugers øremærket barsel mere, mens mødre får tre uger mindre.

Det er regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet, der har indgået aftalen.

- Det er en aftale, som styrker ligestillingen i Danmark, siger fungerende ligestillingsminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde.

De nye barselsregler

  • Alle gravide har fortsat ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Herefter følger 11 ugers øremærket orlov. Det er tre uger mindre end i de nuværende regler.
  • Far eller medmor får i den nye aftale ret til 11 ugers øremærket orlov. Det er ni uger mere end i dag.
  • Derudover får hver forælder 13 uger hver, som de frit kan dele mellem sig – altså 26 uger. Det er seks uger mindre end i dag og skyldes den øgede mængde øremærkede orlov til den ikkefødende forælder.
  • Afholdes de øremærkede uger ikke, bortfalder de.
  • Aftalen gælder kun lønmodtagere. Er man selvstændig, ledig eller studerende, kan man vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

Ministeren lægger dog ikke skjul på, at der er tale om en "pligtopgave" for det danske samfund.

Han refererer her til, at aftalen er indgået på baggrund af et EU-direktiv, der tilskriver, at EU-lande senest i august 2022 skal øremærke mindst ni ugers barsel til mænd.

De nye regler omfatter kun lønmodtagere og dermed ikke selvstændige og ledige.

Den gamle model

Den nye model

Kvinder tager størstedelen af barslen

Partierne har i aftalen lænet sig op af den model, som blev fremlagt af arbejdsmarkedets parter i september.

Her anbefalede Fagbevægelses Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop at øremærke 11 ugers barsel til fædre for at skabe mere ligestilling.

I den nuværende model har danske fædre to ugers øremærket barsel, og derfor ender moren oftest med at tage langt størstedelen af barslen.

Ifølge Danmarks Statistik tog mødre i 2018 lidt over 39 ugers barsel, mens mænd tog 2,5 uger.

Blandede politiske reaktioner

Der er stor forskel på, hvad de forskellige aftalepartier egentlig mener om øremærket barsel.

I Venstre har man indgået aftalen udelukkende, fordi der ikke var nogen vej udenom. Det fortæller Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre, på pressemødet:

- Grundlæggende mener vi ikke, at barselsregler er et anliggende for EU, men det er et direktiv, og vi er forpligtet til at implementere det, siger han.

I Enhedslisten og SF er glæden langt større.

- Vi er så glade. Det har været en lang kamp. Vi har ikke haft ligestilling, fordi mænd har ikke haft de samme rettigheder som kvinder, men det får de nu, siger Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper.

Hun påpeger, at det kommer til at have en positiv effekt på ligeløn og kvinder på arbejdsmarkedet, at fædre tager mere barsel.

Pernille Skipper er desuden glad for, at aftalen skaber bedre vilkår for forskellige familieformer.

Fremover kan soloforældre dele orloven med et familiemedlem, ligesom LGBT+ familier kan dele barslen mellem forskellige omsorgspersoner. På den måde går ingen familier glip af noget øremærket barsel, selvom der ikke både er en mor og en far.