Coronavirus

Uge efter uge fremhæver Heunicke centralt tal - men det er direkte ubrugeligt, siger eksperter

SSI bekræfter overfor TV 2, at kontakttallet er behæftet med stigende usikkerhed.

I løbet af det sidste halvandet år har danskerne lært mange nye udtryk: Incidenstal, smittetryk, gennembrudsinfektioner og ikke mindst kontakttal.

Kontakttallet er et udtryk for, om smitten i samfundet er stigende eller aftagende, og det er i løbet af epidemien blevet brugt flittigt af sundhedsmyndighederne.

Det er helt hen i skoven

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi

Blandt andet har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) hver tirsdag i over et år tweetet kontakttallet.

Men det bør stoppe nu, for tallet er efterhånden så godt som ubrugeligt.

Sådan lyder det fra både Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi, og Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi.

- Det er problematisk, når landets sundhedsminister tweeter oplysninger, som ikke er retvisende. Jeg håber ikke, at myndigheder lægger vægt på det her tal, når der træffes beslutninger, siger Allan Randrup Thomsen til TV 2.

Færre tests øger usikkerheden

Ifølge begge eksperter er kontakttallet blevet usikkert, fordi langt færre lader sig teste. Tallet beregnes nemlig ud fra antal positive tests, og når datagrundlaget svinder ind, bliver resultatet mindre korrekt.

Der er da også et tydeligt mismatch mellem kontakttallet og antal smittede.

De seneste uger har kontakttallet ligget på omkring 1,0, hvilket betyder, at epidemien burde være helt stabil. Faktum er dog, at antallet af smittede er mere end fordoblet i perioden.

- Det er helt hen i skoven. Tallet er simpelthen forkert, siger Viggo Andreasen.

Allan Randrup Thomsen er af samme overbevisning.

- Jeg er absolut enig i, at det er svært at beregne kontakttallet, når vi tester så få. Man kan maksimalt bruge det som et groft pejlemærke, ikke mere, siger han.

Fredag er der blevet foretaget knap 80.000 tests. Da antallet var på sit højeste for et lille år siden, blev cirka 200.000 testet om dagen.

Tallet gav mening engang, men det gør det bare virkelig ikke mere

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi

- Hvad er meningen?

Overfor TV 2 bekræfter Statens Serum Institut (SSI), som beregner kontakttallet, at det er behæftet med stigende usikkerhed. Det skyldes, at der er store ændringer i testmønsteret, som algoritmerne ikke kan tage højde for.

- Kontakttallet har været et rigtig godt redskab til at følge smitten under epidemien. Men det bliver mere usikkert, siger Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør ved Statens Serum Institut.

Også Magnus Heunicke selv har de seneste uger skrevet i sine tweets om kontakttallet, at det er "behæftet med stor usikkerhed".

Alligevel bliver det fortsat beregnet og hver uge videreformidlet til danskerne. Det forstår Allan Randrup ikke.

- Hvad er meningen med det, hvis man alligevel ved, at tallet er meget usikkert, siger han.

Også Viggo Andreasen er klar i spyttet:

- Man burde virkelig stoppe. Tallet gav mening engang, men det gør det bare virkelig ikke mere, siger han.

Nøgletal vurderes løbende

TV 2 ville gerne have spurgt Magnus Heunicke (S), hvorfor han fortsat tweeter kontakttallet, når der er forbundet med så stor usikkerhed.

Men ministeren har ikke haft mulighed for at stille op.

I et skriftligt svar til TV 2 udtaler Sundhedsministeriet:

- Der foregår en løbende vurdering fra Sundhedsministeriet og SSI’s side af, hvilke nøgletal der giver det mest retvisende billede af epidemiens udvikling.

Ministeriet understreger samtidig, at kontakttallet kun bruges i sammenhæng med andre data såsom antallet af indlæggelser, gennembrudsinfektioner og lignende.

Hvorfor det er nødvendigt hver uge at tweete et tal, der ikke kan stå alene, svarer ministeriet dog ikke på.