Samfund

Risikoen for oversvømmelse kan skære hundredtusindvis af kroner af ved bolighandel

I værste fald kan et omfattende uvejr udgøre en risiko for den finansielle stabilitet i Danmark, lyder det.

Det er pudsigt med vand og huspriser:

Har man udkig til det våde element fra sin bolig, skal man formentlig betale mere end ellers. Men har man risiko for at få det samme vand på besøg i form af en oversvømmelse, kan det skære op til flere hundredetusinde kroner af salgsprisen.

I en ny analyse har Nationalbanken således regnet sig frem til, at huse, der kan blive ramt af oversvømmelse i tilfælde af en såkaldt 100-årshændelse, bliver solgt 6 procent billigere end lignende huse, der ikke har samme risiko.

For et hus til 1,6 millioner kroner svarer 6 procents rabat til næsten 100.000 kroner.

For et hus til 3,2 millioner kroner er afslaget det dobbelte.

Alligevel mener Nationalbankens senior klimaøkonom Marcus Mølbak Ingholt, at det er ”bekymrende”, at der ikke er flere penge at spare, hvis man køber bolig i et område, der kan blive ramt af oversvømmelse.

Risikoen for en 100-årshændelse

I den nye analyse har Nationalbanken sammenholdt huse i områder, der er i risiko for at blive oversvømmet, hvis der kommer en såkaldt 20-, 50- eller 100-årshændelse.

Groft skitseret dækker disse begreber over vejrfænomener, der i gennemsnit kun sker én gang i hver tidsperiode.

Det er bekymrende ud fra et perspektiv om finansiel stabilitet

Marcus Mølbak Ingholt, Nationalbankens senior klimaøkonom

Man kan sige, at et område, der kan blive ramt af oversvømmelser, i princippet har 1 procents risiko for at blive udsat for en 100-årshændelse i et givent år, 2 procents risiko for at blive ramt af en 50-årshændelse og 5 procents risiko for at blive ramt af en 20-årshændelse.

En 20-, 50- og 100-årshændelse

  • En 100-årshændelse har det navn, fordi noget lignende statistisk set kun sker hvert 100. år.
  • Det samme gælder for 20- og 50-årshændelser, her er tidsperspektivet bare det antal år.
  • Udtrykket viser alene, hvor ofte noget er sket tidligere, ikke hvor længe siden det er sidst. I princippet kan der ramme 100-årshændelser to gange på samme uge.
  • Kravene for en 20-, 50- og 100-årshændelse er forskellige fra kommune til kommune.

Men den risiko er der formentlig ikke nok boligejere, der er opmærksomme på, lyder det fra Marcus Mølbak Ingholt:

- For mange mennesker er det en ret indgribende ting, hvis deres hus bliver oversvømmet. Det kan måske være overraskende, at der ikke er en kraftigere effekt af det, siger klimaøkonomen og peger på to årsager til, at der ikke er en større prisreduktion end 6 procent.

En forklaring kan være stormflodordningen, der gør, at man som boligejer kan få en delvis erstatning, hvis ens ejendom bliver oversvømmet.

Den anden forklaring, Marcus Mølbak Ingholt peger på, er, at folk måske ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, om deres bolig kan blive oversvømmet, når de køber den.

Et problem for økonomien

Nationalbankens analyse kommer cirka halvandet år efter, at Finanstilsynet for første gang advarede om risikoen for, at klimaforandringer kan få en direkte påvirkning på økonomien.

I dag er cirka 1,2 procent af alle huse i Danmark i risiko for at blive ramt af en 100-årshændelse.

Men i 2041 vil det tal formentlig være steget til 1,8 procent, og i 2071 vil det være omkring 2,2 procent af alle huse, anslår Nationalbanken på baggrund af klimafremskrivninger fra FN’s klimapanel.

- Det er bekymrende ud fra et perspektiv om finansiel stabilitet, siger Marcus Mølbak Ingholt.

Han peger på, at banker og realkreditinstitutter er nødt til at tage risikoen for oversvømmelser mere seriøst, når de skal regne risici i de lån, de giver.

Bliver et hus oversvømmet, mister det aktiv, som långiveren har som sikkerhed for sine penge, nemlig værdi, og dermed kan en oversvømmelse blive en bekostelig affære for en bank eller et realkreditinstitut.

Disse områder er særligt udsatte

Det er særligt Tårnby og Dragør på Amager, der er udsatte, skriver Nationalbanken i sin rapport. Det skyldes dels, at Amager er omkranset af vand, og dels at øen er meget flad.

Marcus Mølbak Ingholt peger dog også på områder som Ulfborg ved den jyske vestkyst og Mariager Fjord ind mod Hobro som steder, der kan blive berørt af oversvømmelser. Det samme med Langeland og Lolland, siger han.

Analysen viser desuden, at det ikke har den store betydning, om huse er i risiko for at blive ramt af en 20-, 50- eller 100-årshændelse. I alle tilfælde er prisrabatten på omkring 6 procent.

Også ved huse, der ikke i øjeblikket er i risiko for at blive oversvømmet, men som kan komme det, hvis vandstanden stiger, er handelspriserne skubbet lidt lavere end ellers.

Analysen viser, at der her er en 3-4 procents rabat sammenlignet med lignende huse i andre områder, og det kan der ifølge Nationalbanken være flere forklaringer på:

- Det kan tyde på, at fremtidige oversvømmelser som følge af klimaforandringer ikke er særligt fremtrædende, at der bliver set bort fra det, eller at husholdninger er usikre på omfanget af de stigende vandstande, står der i analysen.