Samfund

De fleste lande i Vesteuropa har flyafgifter – men ikke Danmark

Ifølge et skøn fra Klimarådet vil omtrent halvdelen af de rejsende, der bliver ramt af en dansk passagerafgift, være udenlandske passagerer.

Sverige har det. Norge har det.

Tyskland har det, og Storbritannien har det.

Men Danmark har det ikke.

Regeringen ynder ofte at fremhæve Danmark som et grønt foregangsland. Men når det kommer til flyafgifter, står Danmark ganske alene. I hvert fald hvis vi kigger mod landene omkring os.

Ifølge en rapport fra Klimarådet har de fleste lande i Vesteuropa nemlig afgifter på flyrejser – men ikke Danmark.

Nabolande har passagerafgift

Den hyppigste form for flyafgift blandt landene i Europa er en passagerafgift, der lægges på alle passagerer.

Sådan en afgift har Klimarådet også anbefalet, at Danmark indfører ligesom alle vores nabolande. Her afhænger afgiftens størrelse af rejsens længde

Eksempelvis har Sverige en passagerafgift på 47 kroner på korte flyture inden for EU, 194 kroner på mellemlange ture til eksempelvis Mellemøsten og 309 kroner på lange ture til for eksempel Australien.

En lignende model har SF mandag foreslået i Danmark frem mod de kommende finanslovsforhandlinger. Partiet foreslår en passagerafgift på 100, 300 og 700 kroner afhængig af rejsens længde.

- En række andre transportformer har rigtig høje afgifter, men flybranchen er gået fri. Derfor ønsker vi, at Danmark skal følge med mange andre europæiske lande og indføre en afgift på flybilletter, siger partiets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, til TV 2.

Danskere betaler afgift – i udlandet

Flyvning er i lighed med øvrig kollektiv personbefordring som taxa, bus og tog fritaget for moms. Samtidig er kommerciel flyvning fritaget for energiafgift i EU.

Det betyder ifølge Klimarådet, at flyvning er økonomisk favoriseret i forhold til andre aktiviteter i Danmark.

Men det betyder ikke, at danske flypassagerer slipper for at betale afgifter. De betaler bare ikke afgifter til Danmark.

Flybranchen er underbeskattet

Peter Møllgaard, formand, klimarådet

Danskere betaler nemlig afgift, når de rejser hjem fra lande, hvor der er passagerafgift. Samtidig slipper de landes indbyggere for at betale afgift, når de rejser fra danske lufthavne.

Ifølge et skøn fra Klimarådet vil omtrent halvdelen af de rejsende, der bliver ramt af en dansk passagerafgift, være udenlandske passagerer.

- En flyafgift vil derfor umiddelbart omfordele til fordel for danskere, konkluderer Klimarådet, der dog gør opmærksom på en vis usikkerhed i sit skøn.

Underbeskattet branche

Klimarådet foreslog i 2019 og foreslår stadig en passagerafgift som en kortsigtet løsning for at regulere danskernes adfærd til at flyve mindre.

- Flybranchen er underbeskattet, både i forhold til hvor meget den forurener og den klimabelastning, der er. Men også sammenlignet med andre lande rundt omkring os, der har en passagerafgift, og derfor kan man gøre det uden at miste konkurrenceevne, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard, til TV 2.

Ifølge en rapport fra EU-Kommissionen vil sådan et tiltag også virke efter hensigten. Rapporten fra 2019 skønnede, at Danmark kunne nedbringe antallet af passagerer med fire procent ved at kopiere den tyske model.

Vi har jo ikke 20 eller 50 år til at sidde og vente på en eller anden udvikling. Den skal forceres

Rasmus Helveg Petersen, klimaordfører

Siden har Tyskland hævet passagerafgiften betydeligt. På den baggrund har den grønne tænketank Concito skønnet, at tyske afgifter vil reducere passagerantallet og flytrafikken med seks procent i Danmark.

Det vil ifølge Concito kunne vedtages i den kommende finanslov og sikre et provenu på 1,75 milliarder kroner, der for eksempel kan investeres i grøn omstilling.

SF's forslag vil ifølge partiet give et provenu på 2,157 milliarder kroner. De penge skal i statskassen, hvor de skal bruges på blandt andet billigere tog og færger, men også en social kompensation.

- Så kan alle være med, og så er det ikke kun de rige, der får råd til at flyve, lyder det fra Rasmus Nordqvist.

Det adskiller SF’s forslag markant fra en lignende model, som Radikale Venstre foreslog først på måneden.

Vil købe grøn brændstof

Radikale Venstre har foreslået et gebyr på 50, 100 og 300 kroner. Men pengene skal ikke i statskassen. De skal i stedet gå til en luftfartsfond, som skal investeres i klimavenlig teknologi, der kan reducere udslippet af CO2, og indkøb af bæredygtig brændstof.

- Vi har jo ikke 20 eller 50 år til at sidde og vente på en eller anden udvikling. Den skal forceres. Vi er nødt til at gøre det hurtigt for at redde klimaet, derfor vil vi bruge de penge, som folk betaler i klimaafgift, når de flyver, til at lave grøn flybrændstof, siger klimaordfører Rasmus Helveg Petersen.

Det minder langt hen ad vejen om den model, branchen selv har bragt på banen, dog med nogle helt andre afgiftssatser.

Brancheforeningen Dansk Luftfart ønsker, at passagerne skal betale et klimabidrag på 20-30 kroner, som skal havne i en klimafond, så pengene på den måde bliver i branchen.

- Der bruger vi så krone for krone til vores grønne omstilling, det vil sige udligne prisforskellen mellem det nye brændstof, vi skal flyve med, og det gamle. Det handler ikke for os om at begrænse flyvningen, det handler om at flyve grønt. Det er derfor, vi har brug for pengene, siger Michael Svane, der er direktør i Dansk Luftfart.

Op til politikerne

Ifølge Michael Svane vil det presse markedet til at udvikle grøn brændstof og bygge produktionsanlæg, hvis der er en bugende fond, som står klar til at købe brændstoffet.

Selvom branchen ønsker at beholde pengene fra en klimaafgift, er den dog ikke villig til selv at påføre passagerne den ekstra afgift. Det skal komme fra politikerne, lyder det.

- Vores udfordring er, at vi skal have alle flyselskaber med, så vi vil gerne møde passagererne fælles, siger Michael Svane.

I Klimarådet har man ikke diskuteret, hvordan pengene fra en passagerafgift skal bruges. Men på den lange bane er det nødvendigt at få udviklet nogle grønne brændstoffer, så vi fortsat kan transportere os mellem lande, lyder det fra direktør Peter Møllgaard.

Regeringen vil ikke på forhånd afvise forslag fra støttepartierne, men ønsker ikke at tage diskussionen op før næste år.

- Vi synes, det giver god mening at tage fat på det næste år og så til gengæld allerede i år tage fat på strategi for grønne brændstoffer, så vi er sikre på, at vi har grønne brændstoffer, som flyene kan flyve på i fremtiden, siger Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin.

Derudover foregår der "en masse ting" i regi af EU, som også sætter fokus på, hvad der skal ændres i flybranchen for at skabe grøn omstilling, tilføjer hun.